Wtórował mu przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów mgr inż. Jarosław Olszewski. Wskazał, że w środowisku naukowym i akademickim jest miejsce na powstanie Akademii Kopernikańskiej. Wskazywał, że istnieją niezagospodarowane obszary, które należy wypełnić, jak choćby krótkoterminowe wyjazdy zagraniczne. Powodzenie Akademii Kopernikańskiej zależy od jej oferty grantowej, która będzie odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania młodych naukowców.

Czytaj: ​Będzie Akademia Kopernikańska - prezydent podpisał ustawę>>

 

Umiędzynarodowienie i popularyzacja polskiej nauki

Podczas debaty szef MEiN podkreślał, że Akademia Kopernika będzie miejscem współpracy polskich i zagranicznych naukowców. Wzmocni także inicjatywy naukowe i badawcze polskich naukowców oraz naukowców polskiego pochodzenia, którzy pracują w zagranicznych jednostkach naukowych.

 

Na aspekt umiędzynarodowienia polskiej nauki w kontekście powstania Akademii Kopernikańskiej zwracał uwagę także prof. Andrzej Waśko. Doradca Prezydenta RP zaznaczył, że w uniwersytetach na całym świecie pracuje wielu polskich naukowców. Nie ma jednak ośrodka, który zbierałby te rozproszone zasoby. – Żeby polska nauka była lepiej postrzegana w świecie, musi istnieć instytucja, która jest szczególnie skupiona na organizowaniu współpracy międzynarodowej, z zastrzeżeniem, że centrum tej instytucji będzie Polska – podkreślał prof. Andrzej Waśko. Uczestnicy panelu podkreślali również, że Akademia Kopernikańska i związane z nią przedsięwzięcia mogą być szansą na popularyzowanie polskiej nauki i dokonań naszych naukowców.