Komisja Wyborcza do spraw wyboru Prezesa i Wiceprezesów Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2023-2026 podała, że wpłynęły dwa zgłoszenia kandydatów na stanowisko Prezesa PAN. Komisja na posiedzeniu w dniu 16 września 2022 roku stwierdziła, że złożone wnioski spełniają regulaminowe wymogi zgłaszania kandydatów na Prezesa PAN. Kandydatami na Prezesa PAN są:

  •     prof. Marek Konarzewski, członek korespondent PAN,
  •     prof. Paweł Rowiński, członek rzeczywisty PAN.

Prof. Marek Konarzewski, to członek korespondent PAN od 2010 roku z Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN. Pracuje w Instytucie Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, specjalność naukowa: zagadnienia z pogranicza ekologii, biologii ewolucyjnej, fizjologii i genetyki zwierząt, w szczególności ewolucji składowych budżetów energetycznych i mechanizmów fizjologicznych warunkujących plastyczność fenotypową; analiza badanych procesów na poziomie molekularnym, organizmalnym i środowiskowym
Funkcje w strukturach PAN: Wiceprezes Oddziału PAN w Olsztynie i Białymstoku w latach 2015-2022.

 

 

Prof. Paweł Rowiński, członek korespondent PAN od 2010 roku, członek rzeczywisty PAN od 2022 roku z Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN. Pracownik Instytutu Geofizyki PAN, specjalność naukowa: hydrodynamika i hydrologia; modelowanie matematyczne oraz badanie eksperymentalne procesów hydrologicznych oraz hydrofizycznych
Funkcje w strukturach PAN: Wiceprezes PAN (od 2015); Przewodniczący (2015), wiceprzewodniczący (2012–2014) Rady Kuratorów Wydziału III PAN, członek Rady Dyrektorów PAN (2011–2015)

W stronie PAN w zakładce „Pytania do kandydatów” znajduje się formularz służący przesyłaniu pytań do kandydatów. 

Czytaj: ​Prezes PAN: Wiele instytutów odwoła się od oceny w ewaluacji>>