Wręczenie medalu nastąpiło w czwartek 22 września w trakcie Zgromadzenia Fundatorów FRP-ISW.  Wyróżnienie wręczali prof. Jerzy Woźnicki, byly rektor Politechniki Warszawskiej  i prof. Prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, była rektor Uniwersytetu Warszawskiego. 

Zgodnie z zapisami w Statucie celami Fundacji Rektorów Polskich są:

  • działanie na rzecz rozwoju edukacji, nauki i kultury w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa wyższego,
  • wspieranie polityki naukowej, edukacyjnej i kulturalnej Państwa oraz osób i instytucji działających na rzecz rozwoju edukacji, nauki i kultury,
  • wspieranie i wyróżnianie uczniów, studentów i młodych pracowników naukowych.

Wolters Kluwer Polska Współpracuje z Fundacją Rektorów Polskich już od kilku lat, jest jednym z partnerów strategicznych tej organizacji. W ciągu ostatnich dwóch lat rozpoczęto m.in. współpracę przy realizacji projektu dotyczącego cyfryzacji polskich uczelni. Wyniki tych badań są dostępne w prezentowanych raportach.
Więcej:
https://www.frp.org.pl/pl/fundacja-rektorow-polskich.html
https://www.frp.org.pl/pl/lista-publikacji.html

Wolters Kluwer Polska podkreśla, że jako liczący się wydawca naukowy oraz dostawca rozwiązań technologicznych od lat stara się być blisko uczelni, analizuje trendy i modele rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce. Czynnie bierze udział w dyskusjach mogących wesprzeć digitalizację procesów dydaktycznych i zarządczych szkół wyższych.