- Proponowane rozwiązanie umożliwi zaliczenie studentom podejmowanych w bieżącym roku akademickim czynności w podmiotach zapewniających pomoc obywatelom Ukrainy, na poczet odbycia zajęć lub części zajęć kształtujących umiejętności praktyczne. Uczelnia będzie mogła zaliczyć studentowi te zajęcia, na podstawie informacji o liczbie godzin i charakterze wykonywanych czynności, zawartych w zaświadczeniu wydanym przez podmiot, w realizacji zadań którego
student uczestniczył - podkreśla resort.

 

 

Nowe jednolite studia magisterskie

Rozporządzenie umożliwi prowadzenie niektórych kierunków w formie jednolitych studiów magisterskich - postulaty zgłosiły uczelnie i ministrowie, którzy je nadzorują. Chodzi o kierunki:

  1. architektura wnętrz;
  2. psychologia i biologia zwierząt;
  3. logopedia;
  4. na których kształci się wyłącznie funkcjonariuszy pożarnictwa Państwowej Straży Pożarnej, zwanych dalej „strażakami”, w służbie kandydackiej;
  5. na których jest realizowane wyłącznie kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela.