Posłanka Ligia Krajewska (PO), przedstawiając sprawozdanie podkomisji tłumaczyła, że bazowym projektem nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego będzie dokument przygotowany przez resort finansów.

Wyjaśniła, że zaproponowane zmiany powodują spowodują zmniejszenie wysokości wpłat, jakie województwa wnoszą do budżetu państwa, przez obniżenie nadwyżek dochodów podatkowych przeznaczonych na wpłaty. "Żadne województwo nie straci, gdyż przewiduje się zwiększenie środków na dotacje celowe dla województw z 150 mln zł do 268 mln." - dodała.

Krajewska poinformowała ponadto, że dotacje będą mogły być przeznaczane nie tylko na dofinansowywanie remontów dróg, ale też na budowę i przebudowę dróg wojewódzkich. Wyjaśniła, że aby zabezpieczyć na to środki, w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok planuje się zwiększyć rezerwę o 118 mln zł. Pieniądze zostaną przesunięte z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Janosikowe to system subwencji, który polega na przekazywaniu przez bogatsze samorządy części dochodów na rzecz biedniejszych. Największym płatnikiem janosikowego jest woj. mazowieckie. Aby wywiązać się z ciążących na nim obowiązków, samorząd zdecydował się wiosną br. zaciągnąć pożyczkę z budżetu.

W kwietniu MF zajęło konta Mazowsza z niezapłaconą ratą janosikowego w wysokości 60 mln zł. W marcu br. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy o janosikowym dot. województw są niezgodne z konstytucją, gdyż nie gwarantują województwu zachowania istotnej części dochodów na realizację własnych zadań. Zgodnie z wyrokiem przestaną one jednak obowiązywać dopiero po 18 miesiącach od ogłoszenia orzeczenia.

W celu naprawy wadliwych przepisów w Sejmie złożono dwa projekty zmian w janosikowym - rządowy i poselski. Zdaniem samorządowców rządowa propozycja zmian, autorstwa resortu finansów, nie wykonywała wyroku TK i była niezgodna z konstytucją.

W minionym tygodniu poseł Piotr Zgorzelski (PSL) wraz z marszałkiem woj. mazowieckiego Adamem Struzikiem wskazywali, że po osobistej interwencji premier Ewy Kopacz projekt zmian w janosikowym autorstwa MF ma zostać zmieniony tak, aby Mazowsze w przyszłym roku wpłaciło z tego tytułu o 212 mln zł mniej niż według dotychczas obowiązujących przepisów. Ponadto MF miałoby do kwietnia 2015 r. przygotować kompleksowy projekt zmian w janosikowym. (PAP)