Strategię Rozwoju Polski Południowej - obejmującą woj. śląskie i małopolskie - samorządy obu regionów przyjęły w kwietniu ub. roku. Na podstawie tego dokumentu opracowano krajową Strategię Rozwoju Polski Południowej. Rząd przyjął ją w styczniu br. jako tzw. strategię ponadregionalną. To pierwszy w Polsce taki dokument rządowy - zainicjowany przez samorządy.

Wicepremier, minister infrastruktury i rozwoju Elżbieta Bieńkowska przypomniała w poniedziałek w Katowicach, że w strategii rządowej - inaczej niż w samorządowej - nie umieszczono konkretnych projektów. Zaapelowała, by samorządowcy przejrzeli teraz listę postulowanych przez nich przedsięwzięć, pod kątem wyboru najważniejszych i mających największe szanse na realizację.

„Powstanie Rady Koordynującej to koniec prac nad strategią. W tej chwili jest odpowiedni moment, by zacząć robić konkretne projekty. (...) Teraz ten pakiet projektów, który znajduje się w przedstawionych przez województwa pomysłach, trzeba ponumerować, zrobić ich hierarchizację i powiedzieć, co jest najważniejsze, co da tym dwóm regionom wartość dodaną" - zaakcentowała Bieńkowska.

Rada Koordynująca ma być ciałem nadzorującym, opiniującym i projektującym współpracę regionów. Będzie też koordynowała prace zespołów projektowych - przekuwających zapisy w dokumentach na konkretne przedsięwzięcia.

Wicepremier Bieńkowska w poniedziałek przypomniała, że choć prawo unijne preferuje projekty ponadregionalne, nie może obiecać, że wszystkie pomysły wymienione przez woj. śląskie i małopolskie w ich strategii zostaną wpisane na listy i dostaną dofinansowanie.

Jak zaznaczyła, są wśród nich przedsięwzięcia, które - gdyby były bardziej zaawansowane w przygotowaniu (np. budowa trasy S1 z Mysłowic do Bielska-Białej, projekty związane ze środowiskiem, energetyką czy kulturą) - na pewno znalazłyby się na listach do realizacji. Część propozycji, jej zdaniem, trzeba z kolei gruntownie przeanalizować.

W skład Rady Koordynującej weszło po piętnastu przedstawicieli woj. śląskiego i małopolskiego. To wojewodowie, przedstawiciele sejmików, prezydenci i burmistrzowie miast, rektorzy uczelni, przedstawiciele sejmików.

Przewodniczący sejmiku woj. małopolskiego Kazimierz Barczyk powiedział PAP, że taki skład rady powinien nadać właściwe proporcje i równowagę wybieranym do realizacji projektom. „To chyba najważniejsze, by nie zwyciężyły jakieś egoizmy" - zaznaczył. Wskazał, że poza Radą Koordynującą powstają też inne, mniej formalne formy współpracy, np. w postaci swoistego klubu przedstawicieli przemysłu obu regionów.

Samorządowcy woj. śląskiego i małopolskiego akcentują, że ich współpraca nie zmierza do połączenia województw, nie zagraża też ich tożsamości czy odrębności. Wskazują natomiast na korzyści płynące np. z projektów, które dzięki strategii będą miały większe szanse na realizację - od połączeń drogowych i kolejowych, po przedsięwzięcia naukowe, środowiskowe czy turystyczne.

Cele rządowej Strategii Rozwoju Polski Południowej są praktycznie tożsame z dokumentem regionalnym. Wśród źródeł jej finansowania wskazano: krajowe i regionalne programy operacyjne (na lata 2014-2020), programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej i inne krajowe programy rozwoju.

W ub. tygodniu marszałek woj. śląskiego Mirosław Sekuła oszacował, że oba regiony zyskały już dzięki współpracy ok. 800 mln euro. To kwota, która dzięki przygotowaniu wspólnej strategii, znalazła się w ich regionalnych programach operacyjnych.

W poniedziałkowym spotkaniu ws. współpracy woj. śląskiego i małopolskiego uczestniczyli m.in. wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz, parlamentarzyści - również opozycyjni, przedstawiciele samorządów, a także świata nauki, biznesu i kultury obu regionów.(PAP)