Województwo podlaskie jest regionem, który ma na ten cel do wydania jedną z największych puli pieniędzy w kraju - powiedziała PAP dyrektorka departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w urzędzie marszałkowskim Elżbieta Romańczuk. To suma ponad 21 mln zł; w całym kraju to ok. 200 mln zł. Więcej od Podlaskiego mają tylko Lubelskie i Mazowieckie - powiedziała Romańczuk. Tym bardziej urzędnikom zależy na tym, by gminy mogły skutecznie z tych środków skorzystać.

Romańczuk oceniła, że wydłużenie terminu jest głównie potrzebne gminom, które dotychczas nie przygotowywały tego typu wniosków. Te, które mają już za sobą podobne doświadczenia, radzą sobie znacznie lepiej. Pierwotny termin składania wniosków minął w piątek 4 października.

Inwestycje w oddziałach przedszkolnych w Podlaskiem może zrealizować 65 gmin, które mogą sięgnąć po pieniądze łącznie na 243 oddziały przedszkolne w 178 szkołach. Lista jest ustalona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które wybrało miejsca w regionie, gdzie infrastruktura przedszkolna jest najsłabsza. Z danych MEN wynika, że w 62 z 65 podlaskich gmin, które mogą się starać o pieniądze, nie ma przedszkoli, a jedynie oddziały przedszkolne przy szkołach.

Gmina może dostać na jeden oddział przedszkolny 87,2 tys. zł unijnej dotacji. Za te pieniądze może np. dostosować toalety do potrzeb młodszych dzieci, wyposażyć plac zabaw czy kupić nowoczesne pomoce dydaktyczne. Wszystko to ma pomóc gminom przygotować się do wejścia w życie w 2015 i 2017 roku kolejnych elementów tak zwanej ustawy przedszkolnej. Od września 2015 r. opieką mają być objęte wszystkie czterolatki, a od września 2017 r. wszystkie trzylatki. Oznacza to, że jeżeli rodzice będą chcieli, gmina będzie musiała takim dzieciom zapewnić miejsce w przedszkolu.

Na dostosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach do potrzeb najmłodszych dzieci, z UE z programu Kapitał Ludzki we wszystkich regionach gminy mogą łącznie zdobyć 53,7 mln euro. Pieniądze trafią do ok. 2,5 tys. oddziałów przedszkolnych. MEN podkreśla, że te pieniądze są wsparciem, a nie jedynym źródłem finansowania tego typu inwestycji przez gminy. Resort podkreślił w przekazanej PAP wcześniej informacji, że do oddziałów przedszkolnych we wskazanych gminach chodzą głównie dzieci pięcio- i sześcioletnie i w związku z wdrażanymi zmianami ustawowymi, muszą się one dostosować do potrzeb dzieci młodszych: trzy- i czteroletnich.

MEN przypomina, że w latach 2007-2013 na zmniejszanie nierówności w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej, z UE z programu Kapitał Ludzki przeznaczono 416 mln euro. "W kolejnej perspektywie finansowej w latach 2014-2020 MEN przewiduje dalsze działania upowszechniające edukację przedszkolną, które będą realizowane na poziomie regionalnym" - poinformowało PAP MEN. Trwają konsultacje jaki będzie zakres tego wsparcia w regionalnych programach operacyjnych. Ile będzie pieniędzy na ten cel, jeszcze nie wiadomo.

Podlascy samorządowcy mówią, że pieniądze na odziały przedszkolne są bardzo potrzebne i cieszą się, że MEN wspiera w tym zakresie gminy. Np. w gminie Piątnica dzięki dotacjom powstaną w gminie dwa nowe oddziały przedszkolne w Jeziorku i Dobrzyjałowie. Dotychczas oddziały są jedynie przy szkole w Piątnicy. Dzięki nowym inwestycjom z opieki przedszkolnej będzie mogło skorzystać około 40-50 kolejnych dzieci - mówił wcześniej wójt Piątnicy Henryk Łada.