Audytor powinien w swojej pracy prowadzić „badania kliniczne”

Samorząd terytorialny Kontrola zarządcza

Audytor powinien mieć nie tylko uszy, jak sama nazwa profesji wskazuje, ale i oczy otwarte; obserwować to, co się dzieje w urzędzie i interesować się każdym obszarem działalności. Sekretarz ma sporo wspólnego z zainteresowaniami audytora wewnętrznego, który może mu być bardzo pomocny.

27.12.2019

Głosomaty ułatwiłyby oddawanie głosu wyborcom niepełnosprawnym

Administracja publiczna Wybory

Wielu wyborców niepełnosprawnych z przyczyn obiektywnych nie może głosować. Problem absencji przymusowej przy urnach wyborczych może dotyczyć nawet 2 milionów osób. Należy dyskutować na temat zmian w prawie, by jak najpełniej umożliwić wszystkim zainteresowanym oddawanie głosu – wskazuje dr hab. Maciej Borski.

24.12.2019

W gminach wciąż funkcjonuje stary system gospodarowania odpadami

Samorząd terytorialny Środowisko

Przed nami konieczność rozstrzygnięcia, jaką wykładnię przepisów stosować, żeby wprowadzić w gminach system bezpiecznie, płynnie i bez procesów sądowych z firmami wykonawczymi. Także, by przepisy miały pozytywny wpływ na gospodarowanie odpadami komunalnymi – mówi Krzysztof Nowak z Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

10.12.2019

Publiczny transport zbiorowy wymaga stabilizacji. Wnioski po konferencji naukowej

Samorząd terytorialny

Według ekspertów poza obszarami miejskimi gminy powinny pełnić rolę uzupełniającą w organizowaniu publicznego transportu zbiorowego. Są jednak wątpliwości, czy główną rolę powinny grać województwa, powiaty czy zrzeszenia powiatów obejmujące obszary subregionów. Różnice zdań dotyczą też zgody co do tego, czy województwa powinny zająć się wyłącznie przewozami kolejowymi, czy pełnić także aktywną rolę w transporcie drogowym.

06.12.2019

Audyt ma ostrzegać kierownika jednostki, co wymaga poprawy

Samorząd terytorialny Kontrola zarządcza

Audyt wspiera szefa instytucji poprzez zapewnienie, że konkretny obszar działalności działa prawidłowo lub ostrzega, że coś wymaga poprawy. Co ważne, audytor wewnętrzny może to zrobić przed weryfikacjami kontroli zewnętrznych, których skutki mogą być po prostu nieprzyjemne – mówi Katarzyna Lenczyk-Woroniecka, dyrektor Wydziału Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

25.11.2019

Potencjalne przeznaczenie nieruchomości w sprawach planistycznych

Samorząd terytorialny Budownictwo

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana może prowadzić do wzrostu wartości nieruchomości lub jej obniżenia. Do wzrostu wartości nieruchomości dochodzi też po wydaniu decyzji o warunkach zabudowy – pisze Marek Foryś, radca prawny.

22.11.2019

Eksponowanie flagi państwowej wciąż rodzi problemy

Samorząd terytorialny

W przeciwieństwie do naszych sąsiadów Polska nie ma opracowanego Polskiego Kodeksu Flagowego, który normuje zasady właściwego postępowania z flagą. To powoduje różne nieprawidłowości związane z ekspozycją flagi państwowej i barw narodowych podczas różnych wystąpień i uroczystości – mówi Marek Kwiecień wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego.

09.11.2019

Płonka: Państwo dokłada samorządom zadań i zapomina o dochodach

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Finanse publiczne

Samorządowców szczególnie irytują zmiany, które dodają im obowiązków bez zapewnienia finansowania. A jeszcze bardziej gdy np. rząd obniża podatki, nie martwiąc się o dochody samorządów. A sprawy nie załatwia wyjaśnienie, że wpływy podatkowe rosną, bo wydatki samorządów jeszcze bardziej – mówi szef Związku Powiatów Polskich.

04.11.2019

Brak prostej definicji budowli podziemnej to problem dla gmin górniczych

Samorząd terytorialny

Przez wiele lat gminy górnicze pobierały podatek od nieruchomości, od 2014 roku borykają się ze zwrotem tych podatków. Spór jest o to, w jakim zakresie może on obejmować podziemne budowle. W przypadku Jastrzębia Zdroju było to ponad 100 milionów złotych zwrotu dla przedsiębiorstwa górniczego. Wiele gmin wciąż się rozlicza, a wpływa to też na wskaźniki w budżecie miasta – mówi prezydent miasta Anna Hetman.

28.10.2019

Głośna sprawa ciszy nocnej

Policja Budownictwo

Cisza nocna obowiązuje zwyczajowo w godzinach od 22.00 do 6.00 rano. To najczęściej w tych porach mieszkańcy informują policję, że dochodzi do jej naruszenia. Zakłócający spokój i porządek publiczny podlegają karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

26.10.2019

Stefan Płażek: Sekretarz to najwyżej wykwalifikowany człowiek w urzędzie

Samorząd terytorialny

Sekretarz w samorządzie powinien mieć przydzielony wyraźny zakres kompetencji. Dzięki temu jego wysokie, najwyższe kwalifikacje byłyby wykorzystywane z korzyścią dla jednostki – uważa dr hab. Stefan Płażek z Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

23.10.2019

Nieważność decyzji w trybie dekretu Bieruta, jeśli nieruchomość wchodziła w skład gospodarstwa rolnego

Samorząd terytorialny

Uprawnienie do żądania stwierdzenia nieważności decyzji wydanej w trybie tzw. dekretu Bieruta w odniesieniu do nieruchomości warszawskiej, która wchodziła w skład gospodarstwa rolnego, nie przysługuje wszystkim spadkobiercom dotychczasowego właściciela - piszą Agata Plichta-Trzonkowska oraz Kamil Rudol, adwokaci z Kancelarii Dubois i Wspólnicy.

22.10.2019

Wójt wybrany do parlamentu - komisarz ma powiadomić o wygaszeniu mandatu

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Wybory

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wraz z wyborem do Sejmu lub Senatu traci mandat samorządowy. Niestety wiąże się z tym szereg wątpliwości zarówno co do czasu na powołanie w ich miejsce komisarzy jak i sprawowania władzy wykonawczej w tym czasie - piszą prof. UAM dr hab. Krystian Ziemski i radca prawny Natalia Błaszczyk.

21.10.2019

Spory zbiorowe w pomocy społecznej świadczą, że pracownicy chcą zmian

Pomoc społeczna Prawo pracy

W każdej gminie zniknął średnio co najmniej jeden pracownik socjalny, problem polega więc na tym, że nie ma kto z potrzebującymi kompleksowo pracować. Jeśli dołączy do nas ok. 20-30 proc. jednostek, strajk zorganizujemy – mówi Paweł Maczyński, przewodniczący Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej.

21.10.2019

Prof. Izdebski: Dobrze, że głos samorządów będzie w parlamencie

Samorząd terytorialny Wybory

Łączenie funkcji samorządowych i parlamentarnych nie rodziłoby problemu należytego wypełniania obowiązków. Senat powinien być izbą refleksji, a to przecież samorządowcy mają wiele materiału do refleksji na podstawie tego, co mieli okazję poznać w zetknięciu z realnym życiem i problemami podczas pracy w samorządzie - mówi prof. Hubert Izdebski.

19.10.2019

Wybory – jaka jest rola Sądu Najwyższego?

Wybory

W okresie wyborczym wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że oprócz Państwowej Komisji Wyborczej i innych organów stricte wyborczych, jak na przykład obwodowe komisje wyborcze, znamienną rolę odgrywa Sąd Najwyższy - pisze Aleksander Hyżorek.

15.10.2019

Przewodniczący PKW: Decyzja SN o ważności wyborów jest ostateczna

Wybory

Po wyborach parlamentarnych protesty wyborcze składa się do Sądu Najwyższego. Środka prawnego do zaskarżenia nie ma – decyzja SN jest ostateczna. Najważniejszy moment to publikacja obwieszczenia PKW o wynikach wyborów w Dzienniku Ustaw. Od tego dnia można wnosić protesty – mówi Wiesław Kozielewicz, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej.

14.10.2019

Główny ekonomista BGK: Jest przestrzeń do zadłużania się gmin

Finanse publiczne Finanse samorządów

Przynajmniej do 2030 roku samorządy gminne będą w stanie inwestować i zadłużać się, ale pod warunkiem że środki, jakie pozostaną im po zapłaceniu bieżących zobowiązań, wzrosną. Czyli przestrzeń jest, ale jeśli ta nadwyżka spadnie, możliwości będą mniejsze. Nie znaczy to też, że każda gmina ma taki potencjał – mówi Mateusz Walewski

09.10.2019