„Komisja Europejska zatwierdziła wszystkie zapisy w RPO w takim kształcie, jaki przedstawiliśmy po negocjacjach, które trwały od września do 19 grudnia” – powiedział w niedzielę dziennikarzom marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski.

Obecnie zarząd województwa prowadzi prace m.in. nad kryteriami oceny projektów. W marcu przedstawi harmonogram naboru wniosków na bieżący rok – zapowiedział Sosnowski.

Lubelskie ma otrzymać na realizację projektów RPO 2,23 mld euro. „Dodatkowo udało się uzyskać z budżetu państwa 80 mln euro na dofinansowanie tych projektów, które są zawarte w kontrakcie terytorialnym i w RPO. O tyle zostanie pomniejszony wkład własny beneficjentów” – powiedział Sosnowski.

„Kwota nie była przedmiotem negocjacji, ale przeznaczenie pieniędzy, bo nie zawsze tutaj zgadzaliśmy się. Negocjacje były dobre, pragmatyczne. Polityka kreowana z poziomu Komisji Europejskiej nie zawsze da się nagiąć tak jakbyśmy chcieli, ale w niektórych sprawach się udało” – zaznaczył Sosnowski.

Zmniejszony został – podał Sosnowski – poziom nakładów na badania, rozwój i innowacje. Komisja Europejska proponowała 150 mln euro, podczas gdy w poprzednim okresie udało się wykorzystać na te cele tylko nieco więcej niż 5 mln euro. „Komisja stawiała nas tu w bardzo trudnej sytuacji, bo musielibyśmy nie wiem co robić, by wykorzystać takie pieniądze. Ostateczne przyjęto, że 100 mln euro będzie tu kwotą wystarczającą, a 50 mln euro mogliśmy przeznaczyć na inne ważne zadania, chociażby w dziedzinie ekologii” – dodał Sosnowski.

Wiceminister infrastruktury i rozwoju Marceli Niezgoda powiedział, że Komisja Europejska zatwierdziła już wszystkie 16 programów regionalnych i 6 krajowych. Podkreślił, że środki zewnętrzne dają możliwość dofinansowania ważnych inwestycji dla województwa lubelskiego.

„Planowana jest budowa drogi S17 do Warszawy i drogi S19 do Rzeszowa. W okolicach dworca kolejowego w Lublinie ma powstać wielki dworzec przesiadkowy, zbudowany ma być nowy most na Bystrzycy – te wszystkie inwestycje będą możliwe do współfinansowania z budżetu środków europejskich. Należy już przystąpić do pisania wniosków i projektów” – powiedział Niezgoda.

Przeznaczenie pieniędzy z RPO pogrupowano według 14 tzw. osi priorytetowych. Najwięcej środków – ponad 291 mln euro – pochłonąć ma wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw, a 271 mln zł ma trafić na poprawę mobilności regionalnej i rozwój ekologicznego transportu.

Prawie 259 mln euro przeznaczono na poprawianie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, sektorze publicznym i mieszkaniowym oraz rozwój gospodarki niskoemisyjnej, zaś niemal 233 mln euro - na zwiększenie dostępności usług zdrowotnych, ograniczanie ubóstwa, poprawę warunków w szkołach i przedszkolach. Prawie 200 mln euro posłużyć ma tworzeniu nowych miejsc pracy i zwalczaniu bezrobocia.

W latach 2007-2013 region miał do dyspozycji 1,74 mld euro. (PAP)