Jak podkreśliła miejska konserwator zabytków Kamila Kwiecińska-Trzewikowska, jest to pierwsze wydawnictwo w Polsce, będące podręcznikiem opisującym zasady projektowania witryn na określonym obszarze miasta.

Księga składa się z czterech części. Każda z nich opisuje cechy wyróżniające style architektoniczne występujące na ul. Piotrkowskiej: klasycyzm, historyzm, secesję i modernizm.

Opisy pozwalają właścicielom i najemcom lokali na określenie, w jakim stylu utrzymany jest ich obiekt, jak powinny wyglądać witryny mieszczących się w nim sklepów, jakie reklamy, szyldy czy neony są w ich przypadku dozwolone i zalecane.

"Podpowiadamy, w jaki sposób - najmniejszym i największym kosztem - zmienić witryny swojego lokalu, w jaki sposób umieszczać urządzenia reklamowe, przedstawiamy też konkretne przykłady dobrych i złych praktyk" – dodała Kwiecińska-Trzewikowska.

Zdaniem miejskiej konserwator zabytków, księga stanowi uporządkowanie i wyjaśnienie obowiązujących dotychczas przepisów. Dostarczane wcześniej najemcom i właścicielom ulotki zawierające wytyczne dotyczące wyglądu frontów lokali na Piotrkowskiej dla wielu z nich były mało czytelne.

"Nie wszyscy rozumieją co to jest belka ślemienna (stała, pozioma poprzeczka dzieląca okno na część górną i dolną - przyp. PAP) czy kaseton (panel z logo firmy montowany nad witryną). W księdze znajdą wyjaśnienie pojęć i rysunki oraz zdjęcia ułatwiające ich zrozumienie, które mogą być też inspiracją" - wyjaśniła.

Księga w najbliższych dniach zostanie bezpłatnie dostarczona działającym przy ul. Piotrkowskiej przedsiębiorcom i właścicielom kamienic. Celem, jaki przyświecał oddziałowi ochrony zabytków, było oczyszczenie głównej ulicy Łodzi ze szpecących reklam.

Autorzy publikacji dowodzą, że skuteczna reklama nie musi być krzykliwa i agresywna, tym bardziej w tak szczególnym miejscu, jakim jest zabytkowy układ urbanistyczny i zespół architektoniczny Piotrkowskiej.

Według nich mający swoje początki w pierwszej połowie XIX wieku układ urbanistyczny tej ulicy, systematycznie narastający wraz z rozwojem ekonomicznym i społecznym Łodzi, odzwierciedla nie tylko materialny, ale również kulturowy rozkwit miasta.

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska podkreśliła, że księga to owoc wielomiesięcznej pracy specjalistów, który stanowi prawdziwe kompendium wiedzy o architekturze Piotrkowskiej.

Publikacja posiada wartość edukacyjną nie tylko dla najemców i przedsiębiorców Z Piotrkowskiej. Obok fotografii, rysunków i fachowych objaśnień, w podręczniku można znaleźć wypowiedzi znanych łodzian - Michała Urbaniaka, Jana Machulskiego czy Władysława Pasikowskiego poświęcone słynnej "Pietrynie".

"Dwa lata temu rozpoczęliśmy starania o uznanie Piotrkowskiej pomnikiem historii, procedura akceptacji tego projektu jest prawie zakończona, czekamy tylko na decyzję prezydenta Komorowskiego. Zależy nam, aby ulica odpowiadała standardom, które musi spełniać pomnik historii. (…)Ważne, aby do pracy na rzecz Piotrkowskiej przekonać wszystkich, którzy na niej prowadzą działalność" - zaznaczyła prezydent.

Pomnik historii to jedna z czterech form ochrony zabytków w Polsce, zawartych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Status nadawany jest obiektom i obszarom odzwierciedlającym bogactwo i różnorodność dziedzictwa kulturowego w kraju. Wśród pomników historii - obok pojedynczych obiektów - znajdują się kompleksy architektoniczne, krajobrazy kulturowe, pola bitew.

Zdaniem prezydent Łodzi, Piotrkowska może być uznana za pomnik historii nie tylko ze względu na swoje walory urbanistyczne i architektoniczne, ale również zapisaną w jej dziejach wielokulturowość. (PAP)