"Izabella Cywińska, jako dyrektor Teatru Nowego spędziła tu 16 lat, zbudowała jego markę, pamiętamy wiele rozmaitych przedstawień i cieszyliśmy się, że w mieście taki teatr funkcjonuje. Dodatkowym elementem, który złożył się na przyznanie tytułu jest przypadające w tym roku 40-lecie teatru. Izabella Cywińska zasłużyła na ten tytuł także za swoje późniejsze działania, w tym szefowanie Ministerstwu Kultury w rządzie Tadeusza Mazowieckiego” – powiedział PAP przewodniczący rady miasta Poznania Grzegorz Ganowicz.

Cywińska ukończyła etnografię na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia na Wydziale Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. W latach 1970–73 była dyrektorem Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. W r. 1973 reaktywowała Teatr Nowy w Poznaniu, w którym m.in. w 1981 wyreżyserowała głośny spektakl "Oskarżony: czerwiec pięćdziesiąt sześć".

"Teatralną Polską wstrząsnął fakt, że ceną za wystawienie spektaklu +Oskarżony: czerwiec pięćdziesiąt sześć+ było internowanie reżyserki przez kilka miesięcy w okresie stanu wojennego. Niewiele powstało w polskim i nie tylko polskim teatrze spektakli, których premiera miałaby tak daleko idące skutki pozaartystyczne” – napisali radni w uzasadnieniu uchwały o przyznaniu tytułu.

Po śmierci Gustawa Holoubka Cywińska objęła obowiązki dyrektora artystycznego Teatru Ateneum w Warszawie, który prowadziła w latach 2008-11.

Od września 1989 roku do grudnia 1990 roku była ministrem kultury i sztuki w rządzie Mazowieckiego. Od 1990 do 1994 roku prezesowała Fundacji Kultury, jednocześnie w latach 1992-94 zasiadała w radzie do spraw kultury przy prezydencie RP.

Cywińska jest 27. honorowym obywatelem Poznania. Wśród dotychczasowych laureatów znaleźli się m.in. papież Jan Paweł II, Stefan Stuligrosz, Wanda Błońska i Gerard Labuda, Margaret Thatcher, Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki i Hanna Suchocka.