NIK: Spółki komunalne w województwie lubelskim nierentowne i ze słabym nadzorem

Samorząd terytorialny

Najwyższa Izba Kontroli zbadała spółki z udziałem miast w województwie lubelskim. Z kontroli wynika, że były niedostatecznie nadzorowane, a ich działalność wykraczała poza zadania gmin w sferze użyteczności publicznej. Działalność większości spółek z udziałem czterech miast objętych kontrolą była nierentowna.

05.05.2021

Większy ogródek przy restauracji - miasto zapewni nawet za grosz

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Małe i średnie firmy Koronawirus

Właściciele kawiarni i restauracji, dzięki wsparciu władz miejskich, będą mogli w tym roku zająć większe powierzchnie na ogródki przy swoich lokalach i płacić mniej za przyznany dodatkowo metraż. Miasta dają przedsiębiorcom teren nawet kosztem parkingów. Ogródki na świeżym powietrzu w restauracjach i kawiarniach mają być otwarte od 15 maja.

05.05.2021

Samorządy mają więcej czasu na sprawozdania budżetowe

Samorząd terytorialny

Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta lub zarząd przekazuje organowi stanowiącemu do 31 maja roku następującego po roku budżetowym. W 2021 r. terminy składania sprawozdań wydłużono. Przepisy ustawy o finansach publicznych tworzą ramy instytucjonalne i czasowe procedury, której celem jest zatwierdzenie wykonania budżetu

04.05.2021

RPO apeluje o debatę w sprawie konwencji o prawach osób starszych

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje do minister rodziny i polityki społecznej o rozpoczęcie prac nad treścią konwencji o prawach osób starszych. Jego zdaniem debata publiczna na ten temat łączyłaby postulaty ważne dla obecnych i przyszłych pokoleń seniorów. RPO ocenia że Polska jest za mało aktywna w tej sprawie na forum międzynarodowym.

04.05.2021

Podział pieniędzy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wciąż nietransparentny

Finanse publiczne Finanse samorządów Koronawirus

Wiele samorządów nie dostało pieniędzy w trzecim rozdaniu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Samorządowcy i eksperci oceniają, że mimo wcześniejszych apeli o jasne kryteria podziału środków, sposób podziału publicznych finansów wciąż budzi wątpliwości, podobnie jak przy poprzedniej edycji tego programu.

04.05.2021

Finalna wersja Krajowego Planu Odbudowy jest już w Komisji Europejskiej

Samorząd terytorialny Prawo unijne

Przyjęty przez Radę Ministrów Krajowy Plan Odbudowy został oficjalnie przekazany do Komisji Europejskiej. Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował w poniedziałek, że zamyka to proces składania KPO przez Polskę. Na wtorek (4 maja) planowana jest ratyfikacja Funduszu Odbudowy w Sejmie.

03.05.2021

Zmiany w ustawie o wiatrakach konieczne: mniejsza odległość od zabudowań i władztwo lokalne

Samorząd terytorialny Środowisko Budownictwo

Organizacje samorządowe postulują zmiany w ustawie dotyczącej sytuowania wiatraków i ich odległości od budynków mieszkalnych. Chcą, żeby ustawowo określić minimalną odległość elektrowni wiatrowej od zabudowań mieszkaniowych i stworzyć możliwości kształtowania innej odległości w indywidualnych przypadkach w ramach lokalnej procedury planistycznej.

03.05.2021

Porzucona hulajnoga będzie kosztowna dla właściciela, firmy i miasta

Samorząd terytorialny Transport

Miasta i przedsiębiorcy mają nadzieję, że nowe prawo pomoże im uregulować kwestie elektrycznych hulajnóg, zalegających na chodnikach. Jednak usuwanie pozostawionych w niewłaściwych miejscach pojazdów nie obejdzie się bez problemów, np. z identyfikacją właściciela. Samorządy chcą też ograniczenia do minimum konieczności usuwania e-hulajnóg przez służby miejskie.

01.05.2021

Samorządowcy chcą zwiększenia środków dotacyjnych w ramach KPO, powołano zespół roboczy

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów Prawo unijne

Mniej środków w ramach pożyczek, a więcej jako dotacje, wpływ województw samorządowych na rozdział pieniędzy to najważniejsze postulaty samorządowców dotyczące Krajowego Planu Odbudowy. Rząd przyjmie w piątek dokument w trybie obiegowym, jednocześnie Komisja Wspólna Rządu i Samorządu powołała zespół roboczy ds. KPO i deklaruje dalszą współpracę.

30.04.2021

Samorządowcy: Nie możemy pozytywnie zaopiniować nowej wersji projektu KPO i postulujemy dalsze prace

Finanse publiczne Finanse samorządów Administracja publiczna Prawo unijne Koronawirus

Zdaniem Związku Miast Polskich w stosunku do projektu KPO przedłożonego do konsultacji w dniu 19 lutego - nowa wersja zawiera wiele zmian, jednak nie uwzględnia kluczowych uwag i postulatów zgłaszanych w trakcie konsultacji. Samorządowcy uznali więc, że nie mogą pozytywnie zaopiniować projektu i postulują dalsze prace nad tym dokumentem.

30.04.2021

Będą kolejne zmiany w przepisach śmieciowych

Samorząd terytorialny Środowisko

Bez dokonania zmian w przepisach nie można brać pod uwagę umożliwienia gminom dopłacania do gospodarki odpadami. Oznaczałoby dotowanie z pieniędzy podatników tych, którzy płacą zbyt mało albo nie płacą wcale, co byłoby niesprawiedliwe – uważają samorządowcy. Resort klimatu zapowiada kolejne zmiany mające obniżyć koszty funkcjonowania systemu odpadowego dla mieszkańców.

29.04.2021

Samorządy, organizacje i przedsiębiorcy chcą znać aktualną wersję projektu KPO

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów Koronawirus

Upublicznienia i uzgodnienia nowej wersji projektu Krajowego Planu Odbudowy przed przekazaniem jej do Komisji Europejskiej domagają się przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego, samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców. Apelują w tej sprawie do premiera. Ich zdaniem trzeba m.in. wspólnie uzgodnić sposób wdrażania KPO.

28.04.2021

RPO: Problemy ze ślubami w urzędach stanu cywilnego

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi obywateli na brak możliwości wyboru daty ślubu, a jedna data może być zarezerwowana tylko dla jednej pary, mimo że uroczystość trwa ok. 15-20 minut. Ich zdaniem to ograniczenie możliwości zawarcia związku małżeńskiego.

28.04.2021

Projekt w sprawie ratyfikacji unijnego Planu Odbudowy trafi do Sejmu

Administracja publiczna Prawo gospodarcze Prawo unijne

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o ratyfikacji zasobów własnych UE. Poinformował o tym premier Mateusz Morawiecki, ale dodał, że nie zagłosowali za nim ministrowie z Solidarnej Polski. - Teraz przekazujemy ten akt do parlamentu, polska racja stanu to wykorzystanie maksymalnej puli środków, jak najszybciej dla dobra polskiej gospodarki - podkreślił.

27.04.2021

Samorządy nie chcą jednolitych opłat za wodę i ścieki

Samorząd terytorialny Środowisko

Samorządowcy są zdania, że nie można ujednolicić stawek opłat za wodę i ścieki - byłoby to niesprawiedliwym przywilejem jednej grupy odbiorców kosztem innych. Mogłoby doprowadzić do wzrostu cen usług, a więc wpłynąć bezpośrednio na budżety mieszkańców gminy.

27.04.2021

Przedterminowe wybory prezydenta Rzeszowa - 13 czerwca

Samorząd terytorialny Wybory

Tadeusz Ferenc, wieloletni prezydent Rzeszowa, ogłosił w lutym rezygnację ze stanowiska. Zgodnie z prawem premier zarządza w takiej sytuacji wybory przedterminowe. Zgodnie z projektem rozporządzania odbędą się 13 czerwca 2021 r. - w niedzielę.

26.04.2021

Trwają konsultacje programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy

Administracja publiczna Nowe technologie

Budżet programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 wynosi 2 miliardy euro. Jego celem jest większy dostęp do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego, rozwój usług cyfrowych, gospodarki opartej na danych, cyberbezpieczeństwa oraz zaawansowanych kompetencji cyfrowych. Ruszyły konsultacje społeczne programu.

26.04.2021

NIK: Platforma ePUAP działa, ale są też nieprawidłowości

Administracja publiczna

Od 2016 r. liczba spraw, które można w urzędach załatwić zdalnie podwoiła się, a ponad trzynastokrotnie wzrosła liczba osób posiadających profil zaufany. Pandemia i ograniczenia z nią związane spowodowały, że w wielu przypadkach kontakt z administracją publiczną był jedynym możliwym. NIK opublikowała właśnie raport, który pokazuje, jak zmieniają się e-usługi i z czym wciąż są problemy.

26.04.2021

Zając ponad prawem, a szkody rolników bez podstaw do odszkodowań

Samorząd terytorialny Środowisko

W ustawowym katalogu dotyczącym odpowiedzialności za zwierzynę łowną brakuje zajęcy, co powoduje duże straty rolników poszkodowanych przez te zwierzęta. Chcą otrzymywać odszkodowania, ale można ich dochodzić tylko za szkody wyrządzone przez zwierzęta, które są wymienione w ustawie. Resort środowiska nie przewiduje zmian, ale ma dokonać analizy skali zjawiska.

24.04.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski