Ministerstwo: Związek spółek wodnych też ma prawo do dotacji

Samorząd terytorialny Środowisko

Związek spółek wodnych może korzystać z pełni praw przysługującym spółkom wodnym. Może też wnioskować o dotację podmiotową z budżetu państwa, tak jak spółki wodne - przypomina Minister Infrastruktury. Problem wymagał wyjaśnienia, ponieważ spór wynikł przy okazji konkursu na dotacje przyznawane przez jednego z wojewodów.

07.04.2021

Reforma planowania - długa droga do ładu i nowa próba zburzenia chaosu przestrzeni

Samorząd terytorialny Środowisko Budownictwo

Przeznaczanie zbyt dużych obszarów pod zabudowę, „dzika” suburbanizacja, chaos reklamowy, betonoza, pasteloza – to główne patologie w przestrzeni. Rozwijające się przedmieścia to bardziej wynik presji inwestycyjnej niż racjonalnego planowania. Rząd planuje reformę, ale zdaniem ekspertów są w niej braki.

06.04.2021

W przyszłym tygodniu głosowanie nad Funduszem Odbudowy

Prawo gospodarcze Prawo unijne

Sejm głosować będzie ratyfikację europejskiego Funduszu Odbudowy i Rozwoju w połowie kwietnia. Fundusz musi być przyjęty kwalifikowaną większością głosów. W ramach tego funduszu Polska ma otrzymać pomoc na ratowanie gospodarki po kryzysie. Na program pomocowy składa się 23,9 mld euro dotacji i 32,3 mld euro pożyczek.

05.04.2021

Więcej zgonów w pandemii to wytężona praca w urzędach stanu cywilnego

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Koronawirus

Drastycznie rośnie liczba zmarłych, urzędy stanu cywilnego notują nawet kilkudziesięcioprocentowy wzrost rejestracji aktów zgonu. Wyższa absencja pracowników przez COVID, opieka nad dziećmi czy izolacja powodują trudności z zapewnieniem kadry, zwłaszcza przy dodatkowych dyżurach, także w weekendy. Więcej czynności do wykonania w USC to także lawinowy skok wniosków o wydanie odpisów aktów zgonu.

03.04.2021

Wojewodowie z samorządowcami pracują nad tworzeniem punktów szczepień masowych

Samorząd terytorialny Koronawirus

Rząd informuje, że jest już zadeklarowane utworzenie w każdym powiecie jednego samorządowego punktu szczepień. Mają mieć dużą wydajność dzienną. Samorządy będą organizowały punkty szczepień masowych w remizach, szkołach, domach kultury. Wstępnie przewidziany jest ryczałt na utworzenie jednego punktu.

02.04.2021

Sesje rad przez internet są często zagrożeniem jawności

Samorząd terytorialny

Urna w samochodzie, którym jeżdżono do domów radnych, by mogli wrzucić głosy, głosowanie przez wykonanie telefonu do przewodniczącej rady, która zbiera i zlicza głosy, w końcu - brak możliwości uczestniczenia i zabrania głosu przez mieszkańców – to niektóre nieprawidłowości związanych z odbywaniem sesji rad zdalnie.

01.04.2021

Są wyniki kolejnego naboru w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Finanse samorządów

Na stronach internetowych wojewodów ogłoszone zostały wyniki kolejnego naboru w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To listy zadań zgłoszonych przez gminy wraz z kwotami przyznanymi na ich realizację. Pieniądze będą przeznaczane na inwestycje jak budowa żłobków, przedszkoli czy dróg oraz inne niezbędne lokalnie działania.

31.03.2021

Ostatni dzień na zgłoszenia do współpracy przy „Czystym powietrzu” - będą korzyści dla gmin

Samorząd terytorialny Środowisko

Do 30 tysięcy złotych na uruchomienie i prowadzenie przez rok punktu informacyjno-konsultacyjnego „Czystego Powietrza”, bonusy za złożone wnioski, w tym 150 złotych przy podwyższonym poziomie dofinansowania oraz dodatkowa nagroda w konkursie za najwięcej złożonych wniosków w danym roku – to korzyści, jakie przewiduje NFOŚiGW dla gmin, które jeszcze w marcu zgłoszą się do współpracy.

31.03.2021

Od kwietnia w Warszawie nowe stawki i zasady opłat za odpady

Środowisko

Warszawa zmienia zasady naliczania opłat za gospodarowanie odpadami. Od kwietnia będzie ona uzależniona od ilości zużytej wody. Przy założeniu, że średnie zużycie wody na jedną osobę to 2,5 m³ miesięczne opłata wyniesie od 31,80 zł w gospodarstwie 1-osobowym do 159,10 zł w gospodarstwie 5 osobowym. To duża podwyżka. Miasto tłumaczy, że jest niezbędna,

31.03.2021

NIK: Jednostki sektora finansów publicznych zbyt dużo wydają na prąd

Administracja publiczna

NIK sprawdziła jak jednostki sektora finansów publicznych optymalizują koszty energii elektrycznej. Skontrolowała m.in. uczelnie, izby administracyjno-skarbowe, sądy okręgowe, komendy wojewódzkie policji czy prokuraturę okręgową. Z ustaleń wynika, że zdecydowana większość jednostek nie stosowała zasady oszczędnego wydatkowania środków publicznych przy dokonywaniu zakupu usług dystrybucji energii elektrycznej, a mogły na tym zaoszczędzić nawet 10 mln zł.

30.03.2021

Rusza nabór do Pracowni Samorządowej dla wójtów, burmistrzów, sołtysów i radnych

Samorząd terytorialny

Samorządowcy, którzy chcą sprawnie posługiwać się prawem samorządowym, skutecznie komunikować się i konsultować z mieszkańcami oraz posiąść praktyczną wiedzę o zarządzaniu finansami, mogą zgłaszać udział w Pracowni Samorządowej Fundacji Batorego. To projekt dla radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i sołtysów otwartych na testowanie nowych rozwiązań.

29.03.2021

Wniosek do TK groźnym „wytrychem” do odmowy informacji publicznej

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Odmowa udzielenia informacji publicznej usprawiedliwiona wnioskiem o zbadanie konstytucyjności przepisów jest już faktem. Obawy, że zarzuty prezes SN uruchomią lawinę uchylania się podmiotów publicznych od obowiązku, są zasadne, co gorsza, mogą zasłaniać się wnioskiem aż do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał. Tymczasem przepis obowiązuje, a odprawionemu z kwitkiem służy skarga

29.03.2021

Zwolnienie radnego bez zgody rady - RPO skarży do Sądu Najwyższego

Samorząd terytorialny

Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga zgody rady, a brak decyzji w ciągu 30 dni nie oznacza jej wyrażenia. Tymczasem sądy dwóch instancji uznały, że skoro rada zwlekała zbyt długo, to zwolnienie samorządowca przez pracodawcę jest zasadne. Zdaniem RPO oznaczałoby to brak ochrony radnego, a przepisy chroniące są po to, żeby umożliwić bezpieczne sprawowanie funkcji.

28.03.2021

Masz garaż, nie zbierasz tam śmieci – nie musisz mieć umowy o odbiór odpadów

Finanse samorządów Administracja publiczna

Właściciele garaży wolnostojących, gdy parkują tam samochód i nie wytwarzają śmieci, wbrew sugestiom władz niektórych gmin, nie są zobowiązani do zawarcia umowy dotyczącej odbioru odpadów komunalnych. Jeśli gmina przyjdzie z kontrolą, właściciel musi jednak wykazać, że na nieruchomości nie powstają odpady.

27.03.2021

Niemiecki TK wstrzymuje ratyfikację Funduszu Odbudowy

Finanse Prawo unijne Koronawirus

Prezydent nie może na razie podpisać ustawy ratyfikującej unijny fundusz odbudowy, przeznaczony na walkę ze skutkami pandemii koronawirusa – orzekł w piątek niemiecki Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe. Trybunał jeszcze nie opublikował uzasadnienia swojej decyzji, ale wynika z niej, że chodzi o to, to KE czy państwa członkowskie mają się zadłużyć na ten fundusz.

26.03.2021

NIK: Inwestycje drogowe na Podkarpaciu do poprawy

Samorząd terytorialny

Mimo szalejącej w 2020 roku epidemii, inwestycje drogowe nie zostały wstrzymane. NIK sprawdziła jak wyglądała ich realizacja na Podkarpaciu. Kontrola wykazała, że samorządy nie realizowały rzetelnie wszystkich obowiązków dotyczących planowania i przygotowania inwestycji drogowych. Jednak to, co udało się z inwestycji przeprowadzić, w oczywisty sposób poprawiło stan dróg w województwie.

26.03.2021

Gminy wciąż szukają dobrej metody naliczania opłat za śmieci

Samorząd terytorialny Środowisko

Konieczne jest udoskonalanie metod naliczania opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów. System musi być elastyczny, bo w zależności od rodzaju gminy, inny sposób jest korzystniejszy. Wśród głównych problemów samorządów jest wciąż nierozwiązana kwestia opłat od nieruchomości niezamieszkałych. Tymczasem selektywna zbiórka odpadów nie rozwiązuje problemów recyklingu.

26.03.2021

Senat proponuje przepisy o przekazywaniu państwowej ziemi na utworzenie terenów zieleni

Samorząd terytorialny

Senat przyjął w czwartek senacki projekt ustawy, która po nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, pozwoli na bezpłatne przekazywanie samorządom gruntów będących własnością Skarbu Państwa pod tereny zieleni. Resort rolnictwa wydał negatywną opinię o proponowanych zmianach.

25.03.2021

Pensje w pomocy społecznej wciąż na poziomie płacy minimalnej

Pomoc społeczna

Pensje pracowników pomocy społecznej wciąż oscylują wokół płacy minimalnej, a podwyżki są przeważnie tam, gdzie uda się je wywalczyć w drodze protestu. Samorządów nie stać na podnoszenie wynagrodzeń, a co gorsza, zdarza się, że wykorzystują „furtki”, żeby płacić mniej, takie jak ostatnia nowelizacja ustawy, czy rządowe dofinansowania. Tymczasem zaczynają się już pierwsze protesty.

25.03.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski