Jest smog, a gminy i tak pobierają opłaty klimatyczne

Środowisko

Prawie 94 mln złotych opłaty miejscowej pobrały w latach 2014 - 2016 gminy, w których niedotrzymane były standardy jakości powietrza - alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Apeluje równocześnie do...

12.09.2018

NIK: Polska przegrywa walkę ze smogiem

Polska nadal jest na szarym końcu Unii Europejskiej jeśli chodzi o jakość powietrza - alarmuje NIK. Wskazuje na brak skutecznych działań ze strony kluczowych resortów - środowiska oraz energetyki....

11.09.2018

Nie tylko gminy mają pilnować segregacji odpadów

Środowisko

Gmina sama nie poradzi sobie z pilnowaniem, czy płacący za odpady segregowane, faktycznie je segregują. Zdaniem ekspertów z branży, niezbędne jest w tym wsparcie od firm śmieciowych oraz spółdzielni...

10.09.2018

Nowe konkursy na dofinansowanie projektów samorządowych

Samorząd terytorialny

We wrześniu ruszają nabory wniosków o dotacje unijne na inwestycje energetyczne, szkolenia z kompetencji cyfrowych dla mieszkańców, rewitalizację, kolej, edukację i zdrowie. Samorządy mogą już...

06.09.2018

Pracownik socjalny potrzebny od zaraz

Pomoc społeczna

Poważne problemy kadrowe dotykających publiczną pomoc społeczną. Powszechnie obserwowana jest rezygnacja pracowników socjalnych z wykonywania zawodu i zmiana przez nich charakteru świadczonej pracy,...

06.09.2018

NIK: Uwaga na wydzierżawione szpitale

Opieka zdrowotna

Najwyższa Izba Kontroli zaleca powiatom systematyczne kontrole przestrzegania realizacji umów dzierżawy szpitali. Jednocześnie NIK ostrzega, że skutkiem ponownego przejęcia szpitala przez powiat może...

06.09.2018