Celem wniesienia wadium jest zabezpieczenie interesów i sytuacji zamawiającego. Wybór najkorzystniejszej oferty lub unieważnienie postępowania obliguje zamawiającego do zwrotu wadium wszystkim wykonawcom – oprócz zwycięskiego. Wadium podlega zwrotowi również w razie wycofania przez wykonawcę oferty przed upływem terminu składania ofert.
Katarzyna Kubicka-Żach
09.10.2020
Zamówienia publiczne
Ocena kandydatów i dokumentów, które prezentują, zamiast procedury - to norma przy rekrutacji na wyższe stanowiska w administracji. Nie ma jednolitych standardów, a ministerstwa dowolnie dokumentują proces zatrudniania dyrektorów – za pomocą wypełnionych formularzy, przedłożonych certyfikatów czy CV.
Katarzyna Kubicka-Żach
09.10.2020
Administracja publiczna Prawo pracy

Pieniądze na oświatę – rząd, samorząd czy hybryda?

Kadry w oświacie Samorząd terytorialny
Subwencja oświatowa na wynagrodzenia nauczycieli nie wystarczyła, samorządy uzupełniły więc wypłaty ze swoich budżetów, mimo drastycznych cięć ich dochodów. I dlatego uważają, że konieczne są zmiany i to nie tylko takie, które subwencję oświatową zamienią po prostu na dotację, co oznaczałoby przejęcie finansowania szkół przez budżet państwa. Bo ich zdaniem problem jest szerszy.
Katarzyna Kubicka-Żach Monika Sewastianowicz
09.10.2020
Kadry w oświacie Samorząd terytorialny
Zamrażająca działanie prawa budowlanego specustawa uchwalona była w dobrej intencji walki z pandemią, ale zabrakło w niej jakichkolwiek kryteriów i kontroli, co spowodowało, że z przepisu mógł skorzystać każdy kto powołał się na przeciwdziałanie COVID-19, a postanowił budować zwykłe domy - twierdzi adwokat Martyna Dyga
Monika Woś
09.10.2020
Administracja publiczna Budownictwo
Zgodnie z nowymi wytycznymi i instrukcjami w domach pomocy społecznej aktywność podopiecznych poza placówką powinna być ograniczona, ale mają mieć prawo do kontaktów z bliskimi. Ewentualne spotkania wewnątrz domu powinny być organizowane w stałych i małych grupach.
Katarzyna Kubicka-Żach
08.10.2020
Pomoc społeczna Koronawirus a prawo
Sejm przyjął w środę późnym wieczorem część poprawek Senatu do ustawy o Funduszu Medycznym. Jedna z nich gwarantuje, począwszy od 2021 roku, corocznie Funduszowi wypłatę z budżetu państwa w wysokości nie niższej niż 4 mld zł. Ma on m.in. wspierać poszerzanie dostępu do nowoczesnych metod leczenia i leków zapewniających skuteczną diagnostykę i terapię.
Krzysztof Sobczak
08.10.2020
Finansowanie zdrowia

Rozwój regionalny i fundusze UE niepewne po zmianach w rządzie

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów Prawo unijne
Są obawy samorządowców o politykę regionalną po likwidacji resortu funduszy. Czy będzie traktowana tylko jako źródło finansowania różnych działań, czy też wyznacznik celów rozwoju przy wykorzystaniu unijnych środków UE? Jest też ryzyko paraliżu wykonywania zadań z powodu połączenia zarządzania i audytu. A to grozi problemami jeszcze w obecnej perspektywie.
Katarzyna Kubicka-Żach
08.10.2020
Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów Prawo unijne
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postuluje powołanie likwidatora biura Rzecznika Finansowego, bo obawia się, że rzecznik nie wywiąże się z nałożonych na niego obowiązków w związku ze zniesieniem jego stanowiska. Tymczasem w obronie rzecznika stanęli szef NBP, a także ministerstwa: aktywów państwowych i sprawiedliwości.
Jolanta Ojczyk
08.10.2020
Rynek i konsument Administracja publiczna

Sejm prawie jednogłośnie uchwalił ustawę o e-doręczeniach

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Prosta i przejrzysta komunikacja elektroniczna między administracją a obywatelem - do tego ma służyć uchwalona w środę przez Sejm ustawa o doręczeniach elektronicznych. Zagłosowali za nią prawie wszyscy posłowie. Za ustawą wraz z poprawkami głosowało 442 posłów, przeciw było czterech, wstrzymało się pięciu parlamentarzystów.
Krzysztof Sobczak
07.10.2020
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Sejm zmienił w środę wieczorem tegoroczną ustawę budżetową podnosząc deficyt do kwoty 109,3 mld zł. Za uchwaleniem ustawy głosowało 232 posłów, 218 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Teraz nowelizacją budżetu na 2020 r. zajmie się Senat.
Krzysztof Sobczak
07.10.2020
Finanse publiczne
Dochody państwa w 2021 roku wyniosą 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld zł, co oznacza, że deficyt może sięgnąć 82,3 mld zł. Takie parametry przyszłorocznego budżetu zaprezentował w środę rząd podczas pierwszego czytania projektu ustawy. - Budżet na 2021 r. jest skrojony pod walkę z koronawirusem - powiedział minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.
Krzysztof Sobczak
07.10.2020
Finanse publiczne
Estoński CIT będzie kosztował samorządy 1,3 miliarda złotych tylko w pierwszym roku, nie przewidziano dla nich rekompensaty za spadek wpływów – mówił w Sejmie wiceminister finansów. Dla budżetu państwa będzie to koszt 4,3 mld zł. MF potwierdza, że samorządy nie mogą liczyć na rekompensaty.
Katarzyna Kubicka-Żach
07.10.2020
Finanse publiczne Finanse samorządów Koronawirus a prawo
Projekt ustawy suszowej ogranicza wpływ samorządów na lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – uważają samorządowcy ze Śląska. Dodatkowe obowiązki, takie jak nadzór nad spółkami wodnymi i nad urządzeniami melioracji wodnych, wiążą się z brakiem środków finansowych na ich realizowanie.
Katarzyna Kubicka-Żach
07.10.2020
Samorząd terytorialny Środowisko
Deficyt sektora finansów publicznych wyniesie w tym roku 11 proc. PKB - szacuje Ministerstwo Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej. I dodaje, że będzie to łącznie z funduszami Polskiego Funduszu Rozwoju i Banku Gospodarstwa Krajowego.
Krzysztof Sobczak
07.10.2020
Finanse publiczne
We wtorek 6 października prezydent powołał nowych członków rządu, co związane jest ze zmianą liczby ministerstw i zakresów ich władzy. Tego samego dnia premier wydał tzw. rozporządzenia atrybucyjne, które przyporządkowały poszczególne działy administracji konkretnym ministrom. Zostały one opublikowane w Dzienniku Ustaw i od razu weszły w życie.
Krzysztof Sobczak
07.10.2020
Administracja publiczna

Niespójne systemy komplikują rejestrację Polaków urodzonych za granicą

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Nowe technologie
Ośrodki pomocy społecznej, urzędy stanu cywilnego czy urzędy pracy to przykłady najbardziej zbiurokratyzowanych jednostek. Samorządy starają się upraszczać procedury, żeby ułatwiać życie mieszkańcom i urzędnikom. Nie jest to jednak możliwe w przypadku zadań zleconych, jak sprawy z zakresu aktów stanu cywilnego.
Katarzyna Kubicka-Żach
07.10.2020
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Nowe technologie
Inwestowanie w nieruchomości cieszy się rosnącym zainteresowaniem wśród osób planujących bezpiecznie ulokować swój kapitał, a inwestorzy coraz chętniej skupiają uwagę na nieruchomościach poprzemysłowych. Tego typu inwestycje są obciążone jednak licznymi ryzykami, w tym prawnymi. Zlekceważenie ich może wiele kosztować.
Julia Janik
07.10.2020
Prawo cywilne Budownictwo Nieruchomości
Z powodu zakażenia koronawirusem zmarło 204 mieszkańców domów pomocy społecznej i 99 mieszkańców prywatnych placówek całodobowej opieki - poinformowała we wtorek w Sejmie Iwona Michałek, wiceminister rodziny. W sumie w Polsce zmarło 2717 pacjentów z COVID-19.
Grażyna J. Leśniak
06.10.2020
Pomoc społeczna Koronawirus a prawo
Fiaskiem zakończyły się rozmowy ostatniej szansy, jakie prowadzili samorządowcy z wiceministrem finansów Sebastianem Skuzą w sprawie rekompensaty ubytków budżetowych, które będą skutkiem projektu nowelizacji ustawy o podatkach PIT, CIT i ryczałcie. Resort nie przewiduje rekompensaty.
Hanna Hendrysiak
06.10.2020
Finanse samorządów
Zgodnie z informacjami uzyskanymi od kuratorów oświaty na podstawie danych od dyrektorów, we wtorek, 6 października br. w trybie stacjonarnym pracowało blisko 48 tys. przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, co oznacza prawie 100 procent placówek pracujących w tradycyjny sposób (99 proc.).
Monika Sewastianowicz
06.10.2020
Szkoła i uczeń
W ogrodach Pałacu Prezydenckiego odbyła się we wtorek uroczystość zaprzysiężenia nowych ministrów rządu Mateusza Morawieckiego. Powołani zostali zarówno nowi szefowie resortów, jak i ministrowie, których resorty zmieniły nazwę i zakres kompetencji. Wyjątkiem jest nowy minister edukacji narodowej i nauki Przemysław Czarnek, który jest zakażony koronawirusem.
Krzysztof Sobczak
06.10.2020
Administracja publiczna
Samorządy są zaniepokojone niejasnymi procedurami przy podziale pieniędzy w ramach funduszu na drogi lokalne. Kontrowersje budzi też zapis, że premier ma prawo dokonywania zmian na listach rankingowych projektów. I to, że nie są informowane, komu i o ile zmienił dofinansowanie zadań. Nie podoba im się też zmiana nazwy Funduszu
Hanna Hendrysiak
06.10.2020
Samorząd terytorialny Budownictwo
Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję, że dokona zmian w składzie Rady Ministrów we wtorek o godzinie 14.00 - oświadczył rzecznik prezydenta. Nominacje zostały odwołane w poniedziałek na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego w związku z zachorowaniem na koronawirusa Przemysława Czarnka, który miał zostać ministrem edukacji i nauki.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.10.2020
Wydarzenia
Prezydent Andrzej Duda nie dokonał w poniedziałek zmian w składzie Rady Ministrów. Na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego nominacja została odwołana w związku z zachorowaniem na koronawirusa Przemysława Czarnka, który miał zostać ministrem edukacji i nauki oraz skierowaniem na kwarantannę wicepremiera Jacka Sasina oraz szefa KPRM Michała Dworczyka.
Krzysztof Sobczak
05.10.2020
Administracja publiczna
Zasady utrzymania ciągłości działania organizacji są kluczowe w czasie pandemii, kiedy w każdej chwili grozi nam powrót do zamknięcia urzędów i przejście na system zdalny. Ważniejsze, żeby cały aparat administracyjny działał sprawnie, myślenie o zasadach zgodności jako nowym systemie do zarządzania w organizacji spada w hierarchii priorytetów na plan dalszy - mówi Jakub Mielczarek,
Katarzyna Kubicka-Żach
05.10.2020
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Przez nieostre prawo powiaty nie mają nadzoru nad inwestycjami budowanymi w ramach tarczy antykryzysowej. A nadal otrzymują od inwestorów informacje o rozpoczęciu robót z zaznaczeniem, że dopiero nastąpiło „niezwłoczne poinformowanie”. Apelują więc o zastopowanie tego typu inwestycji. Skutki nadużyć są w całym kraju,
Hanna Hendrysiak
05.10.2020
Samorząd terytorialny Budownictwo
Wyrok warszawskiego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie decyzji premiera o przygotowaniu głosowania korespondencyjnego przez Pocztę Polską zawiera cały szereg stwierdzeń nietrafnych, zarówno odnośnie faktów, jak też ich prawnej oceny. Tak uważa, prof. Marek Szydło, przewodniczący Rady Legislacyjnej przy premierze. Jego zdaniem to była decyzja techniczna, która nie wpłynęła na prawa wyborcze.
Jolanta Ojczyk
04.10.2020
Administracja publiczna Wybory
Nie można wymagać od spółdzielni mieszkaniowej, aby odśnieżyła i pozbawiała śliskości każde miejsce na swoim terenie, po którym może poruszać się pieszy. Ten natomiast powinien poruszać się chodnikiem, a nie drogą pożarową – stwierdził Sąd Apelacyjny w Lublinie.
Robert Horbaczewski
04.10.2020
Prawo cywilne
W praktyce nierzadkie są przypadki, w których nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub własność komunalną pozostają przez dłuższy czas w samoistnym posiadaniu osób trzecich, co grozi nabyciem przez nie własności na skutek zasiedzenia. Przyczyny tego stanu rzeczy są zróżnicowane - pisze adwokat Jan Górski.
Jan Górski
03.10.2020
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Są już pierwsze roszczenia wykonawców zamówień publicznych związane z wydłużeniem terminów realizacji umów oraz koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów procedury ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. To skutek rozporządzenia o standardach technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych.
Agnieszka Dudko-Romańczuk
03.10.2020
Samorząd terytorialny Budownictwo