O konfliktach wartości w publicznym prawie gospodarczym na KUL

Budownictwo Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Problematyce konfliktu wartości w publicznym prawie gospodarczym poświęcony będzie dwudniowy Zjazd Katedr Publicznego Prawa Gospodarczego, który rozpoczyna się w poniedziałek w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Prawo.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.
Robert Horbaczewski
13.06.2022
Budownictwo Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Inspekcja weterynaryjna będzie miała łatwiejszy nadzór nad produkcją mięsa na własny użytek, a mięso będzie badane metodą, która daje większą pewność, że nie zawiera larw włośnia - przewiduje nowelizacja rozporządzenia ministra rolnictwa. Mogą jednak pojawić się problemy w realizacji tej drugiej kwestii, bo nowa metoda jest droższa i stacji do badań metodą wytrawiania jest za mało.
Maria Dec-Kiełb
11.06.2022
Prawo karne Administracja publiczna

Do końca czerwca rząd ma przyjąć Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2028

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna
Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2028 to dokument, który określi m.in. zapotrzebowanie na inwestycje w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym na punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), instalacje do sortowania oraz instalacje do recyklingu odpadów komunalnych.
Robert Horbaczewski
10.06.2022
Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna
Podatnik będzie mógł przekazać organizacji pożytku publicznego 1,5 proc. podatku – wynika z nowelizacji ustawy podatkowej, którą przyjął Sejm. Ma to zrekompensować znaczny spadek przychodów z 1 procenta podatku dla organizacji pożytku publicznego w wyniku zmian w podatkach, które nastąpią w roku 2023. Takiej zmiany domagały się OPP.
Robert Horbaczewski
10.06.2022
Polski Ład
Do postępowania administracyjnego w sprawie kar pieniężnych, o których mowa w rozdziale ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stosuje się kodeks postępowania administracyjnego i możliwość odstąpienia od wymierzenia kary - taką ustawę podjął Naczelny Sąd Administracyjny 9 czerwca br. w składzie siedmiorga sędziów. I tym samym ujednolicił wykładnię przepisów.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.06.2022
Samorząd terytorialny Odpady Prawo gospodarcze
Jeszcze w wakacje powinna pojawić się możliwość prowadzenia e-dziennika budowy, bo w czwartek Sejm uchwalił przepisy w tej sprawie. To kolejny już etap cyfryzacji formalności budowlanych. Ale zdaniem inwestorów i prawników cyfryzacja tylko ładnie wygląda w mediach, w praktyce póki co się nie sprawdza. Trzeba poprawić przepisy i doposażyć urzędy w dobre komputery.
Renata Krupa-Dąbrowska
10.06.2022
Budownictwo Nowe technologie
Senat w czwartek odrzucił nowelizację ustawy o działach administracji rządowej, która przewiduje włączenie do działu rozwój regionalny spraw związanych z przygotowaniem i realizacją Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz inwestycji towarzyszących. Teraz ustawa trafi z powrotem do Sejmu.
Robert Horbaczewski
09.06.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Sejm uchwalił zmiany w finansowaniu budownictwa socjalnego i komunalnego

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo
Sejm przyjął zmiany w zakresie poprawy mechanizmu finansowania programu budownictwa socjalnego i komunalnego. Celem nowelizacji jest m.in. przyspieszenie realizacji inwestycji przez Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe. Do rządowego projektu posłowie dodali kilka poprawek.
Robert Horbaczewski
09.06.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo
Dopuszczenie możliwości doręczania pism na adres skrytki pocztowej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi przewiduje nowelizacja, którą w czwartek przyjął Sejm. To realizacja projektu senackiego - senatorowie uzasadniali, że niejednokrotnie korzystanie ze skrytki pocztowej jest dla adresata wygodniejsze.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Monika Sewastianowicz
09.06.2022
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Zmiany w systemie awansu zawodowego nauczycieli mają pomóc w przyciągnięciu młodych ludzi do wykonywania tego zawodu - zagwarantować ma to wzrost wynagrodzeń na początku kariery. Wiąże się to z likwidacją stopnia nauczyciela kontraktowego, nauczyciel na starcie ma - jak wylicza Ministerstwo Edukacji i Nauki - zarabiać o 15 proc. więcej.
Monika Sewastianowicz
09.06.2022
Zarządzanie oświatą
Wójt, burmistrz lub prezydent może umorzyć częściowo zaległą opłatę śmieciową właścicielom nieruchomości, którzy udzielili schronienia uchodźcom z Ukrainy – wynika z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach. Podstawą prawną takiej decyzji może być ważny interes podatnika. A wydanie decyzji umorzeniowych możliwe jest bez analizy sytuacji finansowej składającego wniosek.
Robert Horbaczewski
08.06.2022
Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Ukraina
Od 17 września zmienią się zasady redukcji punktów karnych dla kierowców łamiących przepisy drogowe. Punkty będzie można kasować nie co rok, ale co dwa. Kurs będzie trwał nie 6 godzin, a 28 godzin przez cztery dni. Opłatę za nowy kurs ustalono na 500 zł. Jednak wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, które prowadzą szkolenia, chcą podwyższenia opłaty do 900 złotych.
Robert Horbaczewski
08.06.2022
Prawo karne Samorząd terytorialny
Zapewniam, że żadne pieniądze nie zostaną wypłacone, dopóki te reformy nie zostaną podjęte - powiedziała we wtorek przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Po zatwierdzeniu KPO Komisja poinformowała, że dokument ten zakłada, że Polska musi wdrożyć reformy dotyczące sądownictwa do końca czerwca, a to otworzy jej w lipcu drogę do wniosku o pieniądze.
Krzysztof Sobczak
07.06.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zakończyli kontrolę na Uniwersytecie Szczecińskim. W jej trakcie ujawnili nieprawidłowości polegające m.in. na nieprzeprowadzeniu niezależnej wyceny świadczenia oraz analizy przyszłych kosztów związanych z utrzymaniem systemu przez władze uczelni przed zawarciem umowy.
Monika Sewastianowicz
07.06.2022
Finanse publiczne Nowe technologie Szkolnictwo wyższe
Związek Powiatów Polskich uważa, że zaproponowany w przez Ministerstwo Sprawiedliwości wzrost kwoty bazowej w 2023 roku nie pozwoli na pokrycie w pełni zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. Prowadzenie punktów pomocy prawnej to zadanie zlecone powiatu.
Robert Horbaczewski
07.06.2022
Samorząd terytorialny Prawnicy
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie dostrzegł problemu w przekazaniu spółce danych osobowych na potrzeby organizacji wyborów prezydenckich. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał jednak, że do udostępnienia danych doszło z naruszeniem przepisów RODO. Nie było bowiem przepisu prawa rangi ustawowej, który przewidywałby dla spółki jakiekolwiek zadania i obowiązki związane z organizacją wyborów.
Dorian Lesner
07.06.2022
RODO Wybory
Obecna sytuacja gospodarcza wpływa na rentowość publicznych kontraktów, przez co wielu przedsiębiorców, którzy wygrali postępowanie, zastanawia się, czy w ogóle podpisywać umowę. Jednak czy wykonawcy mogą po prostu tego odmówić? Okazuje się, że tak, ale zawsze muszą liczyć się z konsekwencjami swojego kroku, np. utratą wadium lub koniecznością zapłacenia odszkodowania.
Konrad Dyda
07.06.2022
Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze
Przepisy o świadczeniach ratowniczych dla członków OSP stwarzają pole do nadużyć. Nie wynika z nich wprost, że wójt ma prowadzić postępowanie dowodowe, a nie tylko opierać się na oświadczeniach. Z drugiej strony przepisy nie przewidują procedury w przypadku, gdy wójt jest bezczynny. Bywa więc, że świadczenia otrzymują ci, którzy rzadko wąchali dym z pożaru, a nie dostają ci, którym trudno udowodnić, że przez 25 lat rzeczywiście narażali zdrowie i życie.
Robert Horbaczewski
07.06.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Wojewódzkie oddziały Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej potwierdzają, że nie gaśnie zainteresowanie właścicieli domów programem „Moja Woda”. W dwóch dotychczasowych edycjach programu budżet wyczerpał się już w pierwszych miesiącach naboru. Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie odpowiada jednoznacznie czy program będzie kontynuowany.
Beata Dązbłaż
06.06.2022
Środowisko Administracja publiczna
Samorządom udało się przekonać rząd, aby nie tylko jednostki samorządu terytorialnego ale także ich jednostki organizacyjne, spółki komunalne i TBS-y mogły przez dwa lata korzystać z poluzowanych rygorów w prawie budowlanym, by powstało jak najwięcej mieszkań dla uchodźców i mieszkańców. Poprawka ma znaleźć się w nowelizowanej właśnie tzw. specustawie pomocowej.
Robert Horbaczewski
06.06.2022
Samorząd terytorialny Budownictwo Ukraina
Rosnące ceny materiałów, energii, paliwa i usług powodują, że samorządy mogą mieć problemy z realizacją zadań z Programu Inwestycji Strategicznych. Już pojawiają się kłopoty z rozstrzyganiem przetargów i sprostaniem wymogom programu. Dlatego samorządy domagają się uelastycznienia zasad jego funkcjonowania, m.in.: wydłużenia promes, możliwości częściowego ograniczenia zadania.
Maria Dec-Kiełb
06.06.2022
Samorząd terytorialny Finanse samorządów Polski Ład
Każdy obywatel ma mieć szybki dostęp do jodku potasu w sytuacji skażenia promieniotwórczego, a także do innych leków i wyrobów medycznych w sytuacji kryzysowej. Dlatego Ministerstwo Zdrowia przyznało nowe uprawnienia aptekom. System nie zadziała jednak bez opracowanego wcześniej, sprawnego systemu dystrybucji – przestrzegają eksperci.
Katarzyna Nocuń
06.06.2022
Pacjent Opieka zdrowotna Farmacja
Ustanowiona w statucie organizacji pracowników granica wieku uprawniająca do ubiegania się o stanowisko przewodniczącego tej organizacji jest objęta zakresem stosowania dyrektywy antydyskryminacyjnej - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I dodał, że ani polityczny charakter takiego stanowiska, ani sposób rekrutacji (wybory) nie mają znaczenia z punktu widzenia stosowania tej dyrektywy.
Krzysztof Sobczak
06.06.2022
Prawo pracy Prawo unijne
Leżące w lesie drewno nie może zostać zabrane bez zgody i wiedzy leśniczego. Podobnie nie można samodzielnie pozyskiwać chrustu, wycinać gałązek, zbierać mchu czy nawet porostów. Las i każdy jego element jest dobrem społecznym, ale stanowi majątek skarbu państwa, którym zarządzają w imieniu społeczeństwa leśnicy - czytamy na stronie Lasów Państwowych.
Jolanta Ojczyk
04.06.2022
Środowisko
Odebranie zwierzęcia w trybie administracyjnym ma charakter tymczasowy, trwa do chwili prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy karnej o znęcanie się nad nim. Dopiero jego wynik przesądzi ostatecznie o przepadku zwierzęcia albo powrocie do właściciela. Może to być zrealizowana w dwóch trybach, które różnią się chronologią zdarzeń. W trybie zwykłym lub w interwencyjnym.
Marek Sondej
04.06.2022
Prawo karne Samorząd terytorialny
Do wykazu Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów trafił projekt ustawy o aplikacji mObywatel. Ma on zrównać w skutkach prawnych dokumenty elektroniczne z analogicznymi dokumentami wydawanymi i funkcjonującymi w formie tradycyjnej. Aplikacja mObywatel ma być mobilnym odpowiednikiem dowodu osobistego.
Robert Horbaczewski
04.06.2022
Administracja publiczna Nowe technologie
W cieniu Centralnego Portu Komunikacyjnego toczy się walka tysięcy ludzi. Rząd przekazuje do mediów wizję, w której obecni właściciele nieruchomości winni być usatysfakcjonowani z proponowanych odszkodowań. Zgodnie z tym widzeniem problemu, tylko nieliczne jednostki kreują negatywny wizerunek inwestycji. O co zatem chodzi? Kto ma rację; inwestor publiczny, czy właściciele nieruchomości?
Mirosław Ochojski
04.06.2022
Nieruchomości

Gminy łatwiej zweryfikują uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego, ale nie wiadomo kiedy

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Administracja publiczna
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi od obywateli na komplikacje wynikające z kolizji uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego. ZUS też dostrzega problem i proponuje działania naprawcze. A Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podkreśla, że uruchomi usługę elektronicznej weryfikacji uprawnień do świadczeń przez gminy.
Beata Dązbłaż
03.06.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Administracja publiczna
Rozpoczynają się uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych. Jak deklaruje resort rozwoju i technologii, nowe przepisy dotyczyć mają zarówno poprawy jakości życia, szczególnie osób o niskich i umiarkowanych dochodach, w istniejących budynkach jak i budowy nowych mieszkań.
Krzysztof Sobczak
02.06.2022
Samorząd terytorialny Budownictwo

Samorządy obawiają się odejść personelu medycznego z DPS-ów

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Opieka zdrowotna
Samorządowcy ze Śląska obawiają się, że kolejna podwyżka płac od 1 lipca 2022 roku dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, opiekunów medycznych, fizjoterapeutów i innych pracowników podstawowej działalności, spowoduje, że ta grupa zawodowa zatrudniona w domach w pomocy społecznej może odejść do podmiotów leczniczych. Apelują o rozwiązania systemowe.
Robert Horbaczewski
02.06.2022
Samorząd terytorialny Finanse samorządów Opieka zdrowotna
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski