Złożona do Komisji Europejskiej finalna wersja Krajowego Planu Odbudowy przewiduje 150 mln euro zwrotnych pożyczek dla szpitali powiatowych na modernizację i zakup sprzętu. Tyle, że najpierw rząd chce je zreformować i zrestrukturyzować. Jak? Dokładnie nie wiadomo. Pewne jest, że chce mieć nad nimi większy nadzór. Dlatego samorządy mówią: nie. Ich zdaniem nowo dodany do KPO punkt o reformie należy z niego wykreślić.
Jolanta Ojczyk Hanna Hendrysiak
04.05.2021
Finansowanie zdrowia Zarządzanie
Przyjęty przez Radę Ministrów Krajowy Plan Odbudowy został oficjalnie przekazany do Komisji Europejskiej. Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował w poniedziałek, że zamyka to proces składania KPO przez Polskę. Na wtorek (4 maja) planowana jest ratyfikacja Funduszu Odbudowy w Sejmie.
Krzysztof Sobczak Agnieszka Matłacz
03.05.2021
Samorząd terytorialny Prawo unijne
Organizacje samorządowe postulują zmiany w ustawie dotyczącej sytuowania wiatraków i ich odległości od budynków mieszkalnych. Chcą, żeby ustawowo określić minimalną odległość elektrowni wiatrowej od zabudowań mieszkaniowych i stworzyć możliwości kształtowania innej odległości w indywidualnych przypadkach w ramach lokalnej procedury planistycznej.
Katarzyna Kubicka-Żach
03.05.2021
Samorząd terytorialny Środowisko Budownictwo
Spis powszechny budzi sporo negatywnych emocji – powody to błędy w formularzu, niefortunnie skonstruowane pytania, które wręcz zmuszają niektórych do podawania nieprawdziwych informacji, i ogólna nieufność obywateli wobec władz. Pojawiają się nawet kursy, jak uniknąć przykrego obowiązku, co budzi wątpliwości natury etycznej.
Katarzyna Kubicka-Żach Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
01.05.2021
Miasta i przedsiębiorcy mają nadzieję, że nowe prawo pomoże im uregulować kwestie elektrycznych hulajnóg, zalegających na chodnikach. Jednak usuwanie pozostawionych w niewłaściwych miejscach pojazdów nie obejdzie się bez problemów, np. z identyfikacją właściciela. Samorządy chcą też ograniczenia do minimum konieczności usuwania e-hulajnóg przez służby miejskie.
Katarzyna Kubicka-Żach
01.05.2021
Samorząd terytorialny
Zaplanowane na wtorek 4 maja posiedzenie Sejmu w sprawie ratyfikacji unijnej decyzji w sprawie zasobów własnych Unii Europejskiej rozpocznie się prawdopodobnie od sporu o to, jaką większością ma być uchwalona ta ustawa. Zdaniem opozycji powinna to być większość kwalifikowana, czyli 2/3 głosów, według rządu wystarczy większość zwykła.
Krzysztof Sobczak
30.04.2021
Administracja publiczna Prawo unijne

Samorządowcy chcą zwiększenia środków dotacyjnych w ramach KPO, powołano zespół roboczy

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów Prawo unijne
Mniej środków w ramach pożyczek, a więcej jako dotacje, wpływ województw samorządowych na rozdział pieniędzy to najważniejsze postulaty samorządowców dotyczące Krajowego Planu Odbudowy. Rząd przyjmie w piątek dokument w trybie obiegowym, jednocześnie Komisja Wspólna Rządu i Samorządu powołała zespół roboczy ds. KPO i deklaruje dalszą współpracę.
Katarzyna Kubicka-Żach
30.04.2021
Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów Prawo unijne

Od soboty cudzoziemcy mogą wnioskować o PESEL do celów podatkowych

Ordynacja Doradca podatkowy Administracja publiczna
Już od 1 maja urzędy gminy będą mogły nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek. Zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL.
Krzysztof Koślicki
30.04.2021
Ordynacja Doradca podatkowy Administracja publiczna
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Znalazły się w niej regulacje dotyczące m.in. zwiększenia dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego czy wydłużenia obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.
Katarzyna Kubicka-Żach
30.04.2021
Pomoc społeczna Prawo rodzinne

Samorządowcy: Nie możemy pozytywnie zaopiniować nowej wersji projektu KPO i postulujemy dalsze prace

Finanse publiczne Finanse samorządów Administracja publiczna Prawo unijne Koronawirus a prawo
Zdaniem Związku Miast Polskich w stosunku do projektu KPO przedłożonego do konsultacji w dniu 19 lutego - nowa wersja zawiera wiele zmian, jednak nie uwzględnia kluczowych uwag i postulatów zgłaszanych w trakcie konsultacji. Samorządowcy uznali więc, że nie mogą pozytywnie zaopiniować projektu i postulują dalsze prace nad tym dokumentem.
Katarzyna Kubicka-Żach
30.04.2021
Finanse publiczne Finanse samorządów Administracja publiczna Prawo unijne Koronawirus a prawo

Wyrok TK zmienia linię orzeczniczą sądów w zakresie podatku od nieruchomości

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy
Można już obserwować pierwsze oznaki wpływu niedawnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego na praktykę orzeczniczą. Na razie brakuje jeszcze jednak konkretnych przykładów wykluczających związek nieruchomości z działalnością gospodarczą. Sformułowania, którymi posługuje się NSA i WSA mają nieostry charakter i pozostawiają szerokie pole do interpretacji – pisze Piotr Prokocki,
Piotr Prokocki
30.04.2021
Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy
Spółka ubiegała się o ustalenie lokalizacji dla inwestycji celu publicznego. Organy odmówiły, ponieważ uznały, że budowa będzie służyć jedynie celom gospodarczym, a społeczności lokalnej tylko pośrednio i nieznacznie. Z takim rozstrzygnięciem nie zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, który wskazał, że nie można stopniować znaczenia inwestycji.
Dorian Lesner
30.04.2021
Samorząd terytorialny Budownictwo Prawo gospodarcze

Miasto, które wprowadza obowiązek szczepień, łamie prawo

Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia
Wałbrzych uchwalił obowiązek szczepień przeciwko Covid-19 dla mieszkańców i osób pracujących w mieście, mimo że w Polsce są one dobrowolne. Zdaniem prawników samorząd nie ma prawa podjąć takiej uchwały, a powoływanie się na przepisy porządkowe - to błąd. Miasto nie jest też w stanie wyegzekwować jej przestrzegania. W efekcie wojewoda zapewne uchwałę uchyli.
Jolanta Ojczyk Katarzyna Kubicka-Żach Monika Sewastianowicz
30.04.2021
Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia

Będą kolejne zmiany w przepisach śmieciowych

Samorząd terytorialny Środowisko
Bez dokonania zmian w przepisach nie można brać pod uwagę umożliwienia gminom dopłacania do gospodarki odpadami. Oznaczałoby dotowanie z pieniędzy podatników tych, którzy płacą zbyt mało albo nie płacą wcale, co byłoby niesprawiedliwe – uważają samorządowcy. Resort klimatu zapowiada kolejne zmiany mające obniżyć koszty funkcjonowania systemu odpadowego dla mieszkańców.
Katarzyna Kubicka-Żach
29.04.2021
Samorząd terytorialny Środowisko

TSUE: Samochód zarejestrowany ma być ubezpieczony

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł w czwartek, że samochód zarejestrowany w państwie członkowskim Unii Europejskiej musi mieć ważne ubezpieczenie OC. I dodał, że z obowiązku tego nie zwalnia fakt, że auto jest np. niezdolne do jazdy ze względu na stan techniczny. Według TSUE, obowiązek ubezpieczenia znika, gdy pojazd zostanie właściwie wycofany z ruchu.
Krzysztof Sobczak
29.04.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Pracownicy Sanepidu, którzy zostali zobowiązani do korzystania ze służbowego systemu informatycznego poprzez profil zaufany, który w ich ocenie ma charakter prywatny, obawiają się o bezpieczeństwo swych danych osobowych, bo posługiwanie się profilem zaufanym w celach służbowych wiąże się m.in. z ujawnieniem nr PESEL. Wspiera ich RPO, który uznaje obawy o prawo do prywatności
Krzysztof Sobczak
29.04.2021
Administracja publiczna Opieka zdrowotna RODO

Edukacja domowa nie zagrozi finansom gminy

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Od 1 lipca 2021 r. zliberalizowane zostaną zasady prowadzenia edukacji domowej – nie będzie wymagana opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej. Samorządowcy obawiają się też, że przez to poradnie stracą na znaczeniu. Podkreślają, że problemem może być też poluzowanie przepisów dotyczących przypisania do konkretnego województwa.
Monika Sewastianowicz
29.04.2021
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Po wyroku TK firmy mają szanse na obniżkę podatku od nieruchomości

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy
Sądy administracyjne zaczęły już powoływać się na niedawny wyrok Trybunału Konstytucyjnego, z którego wynika, że samo posiadanie nieruchomości przez przedsiębiorcę to jeszcze za mało, by domagać się od niego wyższego podatku. Konieczne jest jej wykorzystywanie w biznesie. To duża zmiana – nie tylko dla osób fizycznych, do których wprost odniósł się Trybunał, ale też dla firm.
Krzysztof Koślicki
29.04.2021
Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy
Kontrola zarządcza to normy dotyczące zarządzania jednostką, które znalazły się w przepisach o finansach publicznych. Przepisy finansowe mają na celu bezpieczeństwo środków publicznych, efektywne i celowe ich wydawanie. Jeśli natomiast nie ma dobrego zarządzania w jednostce, to nie ma mowy o takim wydawaniu pieniędzy – mówi Mirosław Legutko
Katarzyna Kubicka-Żach
29.04.2021
Finanse samorządów Kontrola zarządcza

Samorządy, organizacje i przedsiębiorcy chcą znać aktualną wersję projektu KPO

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów Koronawirus a prawo
Upublicznienia i uzgodnienia nowej wersji projektu Krajowego Planu Odbudowy przed przekazaniem jej do Komisji Europejskiej domagają się przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego, samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców. Apelują w tej sprawie do premiera. Ich zdaniem trzeba m.in. wspólnie uzgodnić sposób wdrażania KPO.
Katarzyna Kubicka-Żach
28.04.2021
Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów Koronawirus a prawo

RPO: Problemy ze ślubami w urzędach stanu cywilnego

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi obywateli na brak możliwości wyboru daty ślubu, a jedna data może być zarezerwowana tylko dla jednej pary, mimo że uroczystość trwa ok. 15-20 minut. Ich zdaniem to ograniczenie możliwości zawarcia związku małżeńskiego.
Katarzyna Kubicka-Żach
28.04.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Zmiana celów fundacji jest możliwa

Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Cele fundacji stanowią fundament i wyznaczają kierunki jej działania. Choć przy zakładaniu fundacji ich kształt determinuje fundator, to już w toku jej dalszego funkcjonowania może zaistnieć potrzeba ich zmiany, uzupełnienia, usunięcia bądź dodania nowych czy też po prostu reorientacji - pisze Dawid Feliszek z kancelarii prawnej SDZLEGAL.
Dawid Feliszek
28.04.2021
Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Wracają dłuższe terminy związane z rejestracją pojazdu i zawiadomieniem o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego. Rząd zdecydował o ich wydłużeniu do 60 dni, co rozłoży w czasie realizację obowiązków przez kierowców i ułatwi organizację bezpiecznej pracy w organach rejestrujących.
Katarzyna Kubicka-Żach
27.04.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Przedsiębiorcy chcą rozpocząć debatę nad efektywnym systemem Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, który zwiększy procent zagospodarowywanych odpadów i zminimalizuje jego koszty. Ich zdaniem obecne propozycje centralnie zarządzanego systemu nie zwiększą recyklingu odpadów, a podwyższą koszty.
Katarzyna Kubicka-Żach
27.04.2021
Środowisko

Projekt w sprawie ratyfikacji unijnego Planu Odbudowy trafi do Sejmu

Administracja publiczna Prawo gospodarcze Prawo unijne
Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o ratyfikacji zasobów własnych UE. Poinformował o tym premier Mateusz Morawiecki, ale dodał, że nie zagłosowali za nim ministrowie z Solidarnej Polski. - Teraz przekazujemy ten akt do parlamentu, polska racja stanu to wykorzystanie maksymalnej puli środków, jak najszybciej dla dobra polskiej gospodarki - podkreślił.
Krzysztof Sobczak
27.04.2021
Administracja publiczna Prawo gospodarcze Prawo unijne
Samorządowcy są zdania, że nie można ujednolicić stawek opłat za wodę i ścieki - byłoby to niesprawiedliwym przywilejem jednej grupy odbiorców kosztem innych. Mogłoby doprowadzić do wzrostu cen usług, a więc wpłynąć bezpośrednio na budżety mieszkańców gminy.
Katarzyna Kubicka-Żach
27.04.2021
Samorząd terytorialny Środowisko

Nie wyrabiasz się, weź nadgodziny - pomysł na łatanie dziur po zdalnym nauczaniu

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
Sześć dodatkowych matematyk i dwa polskie, żeby nadrobić podstawę programową? W taki sposób resort edukacji planuje pomóc uczniom wypełnić luki w wiedzy, które powstały podczas zdalnej edukacji. Pomysł dodatkowych lekcji nie budzi jednak entuzjazmu ani wśród nauczycieli, ani tym bardziej wśród uczniów.
Monika Sewastianowicz
27.04.2021
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
Tadeusz Ferenc, wieloletni prezydent Rzeszowa, ogłosił w lutym rezygnację ze stanowiska. Zgodnie z prawem premier zarządza w takiej sytuacji wybory przedterminowe. Zgodnie z projektem rozporządzania odbędą się 13 czerwca 2021 r. - w niedzielę.
Katarzyna Kubicka-Żach
26.04.2021
Samorząd terytorialny Wybory
Budżet programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 wynosi 2 miliardy euro. Jego celem jest większy dostęp do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego, rozwój usług cyfrowych, gospodarki opartej na danych, cyberbezpieczeństwa oraz zaawansowanych kompetencji cyfrowych. Ruszyły konsultacje społeczne programu.
Katarzyna Kubicka-Żach
26.04.2021
Administracja publiczna Nowe technologie
Od 2016 r. liczba spraw, które można w urzędach załatwić zdalnie podwoiła się, a ponad trzynastokrotnie wzrosła liczba osób posiadających profil zaufany. Pandemia i ograniczenia z nią związane spowodowały, że w wielu przypadkach kontakt z administracją publiczną był jedynym możliwym. NIK opublikowała właśnie raport, który pokazuje, jak zmieniają się e-usługi i z czym wciąż są problemy.
Agnieszka Matłacz
26.04.2021
Administracja publiczna
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski