Stworzenie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów w Polsce idzie jak po grudzie. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zostało zasypane uwagami i pracuje nad nową wersją ustawy. Przedsiębiorcy liczą, że uwzględni chociaż część ich propozycji. Zastrzeżeń jest wiele. Większości nie podoba się propozycja wprowadzenia kilku podmiotów odpowiedzialnych za system. 
Renata Krupa-Dąbrowska
31.05.2022
Środowisko Odpady Prawo gospodarcze
Przełożeni zarzucili funkcjonariuszowi, że nieprawidłowo dokumentował w notatniku przebieg służby. Czyn ten został uznany za naruszenie dyscypliny służbowej, za który policjant został ukarany upomnieniem. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu podkreślił, że jest to najłagodniejsza z kar dyscyplinarnych, ale ma ona też negatywne skutki w zakresie finansowym, które trzeba mieć na uwadze przy jej wymierzaniu.
Dorian Lesner
31.05.2022
Policja Prawo pracy

Samorządy chcą zmian w projekcie ustawy pomocowej

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina
Samorządowcy postulują, by w procedowanej w Sejmie tzw. ustawie pomocowej dla obywateli Ukrainy rozszerzyć katalog podmiotów, które mogą stosować uproszczoną procedurę adaptacji obiektów budowlanych użyteczności publicznej w obiekty mieszkalne dla uchodźców. Chcą też, by kursami językowymi objąć inne zawody medyczne, oraz bardziej precyzyjnych zapisów o klubach dla dzieci z Ukrainy.
Robert Horbaczewski
31.05.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina

Prawnik nie może trzymać wiedzy tylko dla siebie, musi przekazywać ją dalej

Prawo karne Prawo cywilne Prawnicy Prawo rodzinne Doradca podatkowy Prawo pracy Prawo gospodarcze Prawo unijne
Współczesny prawnik nie tylko musi być na bieżąco ze zmianami w prawie, ale też powinien informować o nich swoich klientów. Dotyczy to również prawników firmowych, których rolą jest dbanie o zgodność działalności ich pracodawcy z przepisami prawa. W ten sposób prawnik in-house zmniejsza ryzyko prawne dla spółki, ale i kadry zarządzającej. Prawnikom wewnętrznym z pomocą przychodzi Legal Alert.
Krzysztof Koślicki
31.05.2022
Prawo karne Prawo cywilne Prawnicy Prawo rodzinne Doradca podatkowy Prawo pracy Prawo gospodarcze Prawo unijne
Bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy jest pierwsza liczba naturalna przewyższająca połowę ustawowej liczby radnych. Zasadę 50 procent plus 1 głos można stosować jako techniczną wskazówkę co do sposobu ustalania większości, ale tylko w przypadkach parzystej liczby ważnie oddanych głosów.
Marek Sondej
30.05.2022
Samorząd terytorialny
Tylko do końca maja mają czas rodzice na wysłanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosku o tzw. żłobkowe, jeśli chcą dostać wyrównanie od stycznia. W ramach nowego programu dofinansowania pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, ZUS przelał na konta placówek już ponad 86 mln złotych.
Krzysztof Sobczak
30.05.2022
Pomoc społeczna
Reforma planowania jest konieczna, jednak jest pytanie, co chcemy przez nią osiągnąć. Jaki cel powinien być przed nią postawiony, do jakiego wzorca powinna dążyć. Na ten moment wydaje się, że reforma niewiele zmieni. Szczególnie, że bez jasnych zasad partycypacji w kosztach budowy infrastruktury i ułatwień w ich finansowaniu nie będzie dobrego planowania przestrzennego.
Maciej Górski
30.05.2022
Samorząd terytorialny Budownictwo
Podmiot prowadzący dom pomocy społecznej będzie mógł starać się o refundację części lub całości kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne skierowanych osób bezrobotnych lub poszukujących pracy – to rozwiązanie zaproponowane w kolejnej nowelizacji specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.
Beata Dązbłaż
30.05.2022
Pomoc społeczna Finanse publiczne
​Stan dróg w pobliżu granicy z Białorusią pozostawia wiele do życzenia, szczególnie od czasu, gdy ruszyła budowa muru, a wcześniej pojawiło się wojsko. Zarządcy często nie nadążają z naprawianiem rozjeżdżonych przez ciężki sprzęt dróg, ale mimo tego to zwykle oni odpowiadają za szkody w pojazdach powstałe z powodu dziurawej nawierzchni.
Regina Skibińska
28.05.2022
Drogi Ubezpieczenia
Kwota świadczenia, które ma pokrywać wydatki wynikające z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji, wobec szalejącej inflacji - jest bardzo niska. Mimo to w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej nie trwają obecnie żadne prace, które miałyby podwyższyć zasiłek pielęgnacyjny. Jego najbliższa waloryzacja ma być dopiero w 2024 roku.
Beata Dązbłaż
28.05.2022
Pomoc społeczna Opieka zdrowotna
W związku z tym, że od 1 lipca 2022 roku wejdą w życie przepisy ustawy o partiach politycznych, które zobowiązują je do prowadzenia rejestrów wpłat i umów, Ministerstwo Finansów przygotowało rozporządzenia, które zawierają wzory takich rejestrów.
Krzysztof Sobczak
27.05.2022
Administracja publiczna

Rząd zapowiada załatwianie spraw urzędowych przy pomocy telefonu

Administracja publiczna Nowe technologie RODO
Mając zaufany telefon i aplikację mObywatel będzie można w bezpieczny sposób skorzystać z usług administracji publicznej. Takie rozwiązanie przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji. - Sprawy, które jeszcze kilka lat temu wymagały fizycznej obecności w urzędzie teraz możemy załatwić kilkoma kliknięciami w smartfonie. Konsekwentnie dążymy do tego, aby liczba e-usług stale rosła - podkreśla premier Mateusz Morawiecki.
Krzysztof Sobczak
27.05.2022
Administracja publiczna Nowe technologie RODO
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację przepisów o podatku od towarów i usług, która ma obowiązywać od początku lipca. Chodzi o dostosowanie polskiego prawa do unijnych regulacji przewidujących szczególne rozwiązania i preferencje w zakresie VAT, w odniesieniu do działań obronnych realizowanych w ramach unijnej wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.
Krzysztof Koślicki
27.05.2022
VAT Administracja publiczna
Kryzys energetyczny zainicjowany przez Rosję powinien przyczynić się do trwałej zmiany polskiej kultury energetycznej na poziomie społecznym, technologicznym, politycznym i prawnym. Jeśli spojrzymy na rosyjską „geopolitykę rurociągów” jako na całość dostrzeżemy, że Europa została podzielona gazową żelazną kurtyną - pisze Łukasz Gajewski z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.
Łukasz Gajewski
27.05.2022
Rynek i konsument Administracja publiczna
W ciągu dwóch tygodni projekt przepisów, które umożliwią domom pomocy społecznej jako podmiotom leczniczym udzielanie świadczeń zdrowotnych swoim mieszkańcom, ma być przedstawiony kierownictwu resortu rodziny. Problem jest palący, bo mają być uregulowane zasady udzielania pomocy lekarskiej oraz status pielęgniarek zatrudnionych w DPS-ach.
Beata Dązbłaż
27.05.2022
Pomoc społeczna Zawody medyczne
Rusza właśnie pierwsza edycja ogólnopolskiego badania samorządów pt. „LEXOMETR Prawno-Samorządowy 2022 – Jednostki samorządu terytorialnego w dobie kryzysów”. Badanie skierowane jest do włodarzy, kadry zarządzającej JST oraz wszystkich samorządowców. Jego celem jest poznanie obecnej kondycji samorządów w dobie m.in. kryzysów, jak pandemia i wojna w Ukrainie. Potrwa ono do końca czerwca.
Prawo.pl
27.05.2022
Samorząd terytorialny
Zwolniony funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego nie otrzymał odprawy w pełnej wysokości. Została ona pomniejszona o wysokość świadczeń, które dostał w przeszłości z tytułu zwolnienia ze służby w Wojsku Polskim i Straży Granicznej. Jednak Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że wielokrotne przyznawanie odprawy w pełnej wysokości, byłoby nieuzasadnionym i niesprawiedliwym przywilejem.
Dorian Lesner
27.05.2022
Prawo pracy
Z powodu ważnego interesu służby uzasadnione było rozwiązanie z komendantem stosunku służbowego. Naczelny Sąd Administracyjny, wbrew stanowisku sądu pierwszej instancji, uznał, że zwolnienie ze służby w Policji z powodu braku nadzoru nad sposobem obchodzenia Święta Policji, nie stanowi sankcji i to najostrzejszej, gdyż nie jest to postępowanie dyscyplinarne.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.05.2022
Wymiar sprawiedliwości Policja
Rozwiązania służące stabilnemu zapewnieniu przez samorządy opieki nad najmłodszymi dziećmi uchodźców, w szczególności w sytuacji, gdy ich rodzice pracują, uproszczone procedury związane z przebudową lokali z przeznaczeniem na zakwaterowanie, organizacja dodatkowej nauki języka polskiego - takie m.in. zmiany zakłada nowelizacja "ukraińskiej" specustawy. Po pierwszym czytaniu w czwartek Sejm skierował ją do komisji.
Krzysztof Sobczak
26.05.2022
Ukraina
Możliwość konfiskowania majątków osób, które wspierają działalność Rosji, oraz opodatkowanie firm, które nie wycofały się z tamtejszego rynku - to jedna z proponowanych zmian w konstytucji. Inna miałaby pozwolić na finansowanie armii bez konieczności przejmowania się zadłużaniem państwa. Sejm w czwartek debatował nad projektem PiS ustawy dotyczącej zmiany w konstytucji i skierował go do komisji.
Jolanta Ojczyk Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
26.05.2022
Administracja publiczna Ukraina
Z badań wynika, że aż 72 proc. pracowników jest skłonnych poinformować o nieprawidłowościach, gdy mają pewność, iż kadra kierownicza na co dzień kieruje się zasadami etyki. Tak jak zwykliśmy mówić o zaufanym pracowniku, powinniśmy też mówić o zaufanym pracodawcy, który da pracownikom pewność, że ich dążenie do uczciwości i sprawiedliwości nie spotka się z krytyką i napiętnowaniem.
Krzysztof Sobczak
26.05.2022
Prawo pracy
Szacuje się, że około 150 tys. obywateli Ukrainy, którzy legalnie przebywają w Polsce, może wystąpić o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności. Dlatego rząd w kolejnej nowelizacji specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy przewiduje pomoc finansową dla powiatowych i wojewódzkich zespołów orzeczniczych z Funduszu Pomocy.
Beata Dązbłaż
26.05.2022
Pomoc społeczna Finanse publiczne
Resort finansów przekazał zwiększoną subwencję oświatową za maj i czerwiec - w łącznej wysokości 416 mln zł. W sumie będzie to ponad 1,6 mld zł - ma pokryć koszty zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli. Zgodnie z nowelizacją Karty Nauczyciela, uchwaloną w marcu przez Sejm, średnie wynagrodzenie nauczycieli ma wzrosnąć od 1 maja br. o 4,4 proc.
Monika Sewastianowicz
26.05.2022
Zarządzanie oświatą
Kontrola tożsamości oraz zatrzymanie skarżących po to, ażeby uniemożliwić im udział w demonstracji, stanowiły naruszenia praw skarżących do wolności osobistej oraz wolności zgromadzeń - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka. Trybunał uznał, że prawdziwym celem zatrzymania skarżących było uniemożliwienie im udziału w demonstracji. Była więc to ingerencja w ich wolność zgromadzania się.
Katarzyna Warecka
26.05.2022
Administracja publiczna Policja
Samorządy zabiegają, by do ich dochodów dodać udział w podatku PIT płaconym w formie ryczałtu. Deklarację, że może to nastąpić od 2024 r., złożył niedawno wiceminister finansów Artur Soboń. To ważna zapowiedź w sytuacji, gdy po obniżce PIT zmaleją dochody samorządów z tego podatku, a także dlatego, że na skutek zmian w Polskim Ładzie przybywa podatników przechodzących na ryczałt.
Michał Cyrankiewicz-Gortyński
26.05.2022
Finanse samorządów PIT

Premier: Nie litera prawa, a wola narodu ważna w legislacji

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Litera prawa przestrzegana w czasach III RP nie była wystarczającym komponentem sprawiedliwej rzeczywistości. Legalizm i litera prawa służyły, w pewnym uproszczeniu, zazwyczaj tym, którzy byli silniejsi - stwierdził w środę premier Mateusz Morawiecki. I dodał, że duch prawa i wola narodu muszą być brane pod uwagę przy stanowieniu prawa. Przy okazji odznaczył 122 osoby za dobrą legislację.
Krzysztof Sobczak
25.05.2022
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Mijają cztery lata od wprowadzenia unijnych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych. Ciągle jednak ich stosowanie przysparza problemów. Dla wielu firm przepisy są zbyt skomplikowane i niejasne. Wiele z nich nie dba też wystarczająco o bezpieczeństwo danych, mimo że grożą im i coraz częściej wymierzane są bardzo wysokie kary. Sporym wyzwaniem był też okres pandemii.
Renata Krupa-Dąbrowska
25.05.2022
RODO
Rewitalizacja parku, rynku, cmentarza – przez ostatnie 10 lat rewitalizacja kojarzyła się z odbudową, remontem oraz polepszeniem stanu technicznego budynków. Tymczasem, zgodnie z założeniami ustawy, że ma to być proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności.
Irma Kuznetsova
25.05.2022
Samorząd terytorialny
Już wkrótce mają pojawić się przepisy, dzięki którym będzie można na prostych zasadach, z pominięciem wielu procedur, adaptować pustostany, hale, magazyny, biurowce na mieszkania dla uchodźców wojennych z Ukrainy. To oferta dla samorządów, ale deweloperzy i niektórzy prawnicy krytykują ten pomysł. Ich zdaniem proponowane rozwiązania są mało precyzyjne i mogą być nadużywane. 
Renata Krupa-Dąbrowska
25.05.2022
Samorząd terytorialny Budownictwo Ukraina
Specustawa dała obywatelom Ukrainy możliwość składania oświadczeń, że już od początku pobytu w Polsce są naszymi rezydentami podatkowymi, co powoduje, że będą mogli tu rozliczać podatki. Problem jednak w tym, że jeśli takiego dokumentu nie złożą i wyjadą przed upływem 183 dni, do polskiego budżetu nie wpłynie od nich żadna danina. Pojawiają się głosy, że to niekorzystne rozwiązanie, na którym jako kraj tracimy.
Krzysztof Koślicki
25.05.2022
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski