Sejm w czwartek ma zająć się projektem ustawy o zmianie konstytucji, autorstwa posłów PiS. Dotyczy on wyłączenia ograniczeń w zadłużeniu publicznym w odniesieniu do wydatków na obronę oraz możliwości przejęcia przez Skarb Państwa własności, która ma służyć do wspierania rosyjskiej agresji. Przejęty majątek ma być w całości spożytkowany na wsparcie ofiar rosyjskiej agresji.
Renata Krupa-Dąbrowska Krzysztof Sobczak Patrycja Rojek-Socha
24.05.2022
Prawo gospodarcze Ukraina
Przygotowaliśmy ułatwienia dla obywateli z Ukrainy związane z nauką języka polskiego, wprowadzamy także możliwość sprawowania opieki przez dziennego opiekuna nad ukraińskimi dziećmi w wieku od trzech do pięciu lat - poinformowała we wtorek minister rodziny Marlena Maląg. Tego dnia rząd przyjął projekt zmian w specustawie o pomocy dla uchodźców wojennych.
Krzysztof Sobczak
24.05.2022
Prawo pracy Ukraina
Zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i poważnych obrażeń podczas wypadków drogowych - to cel przyjętego we wtorek przez Radę Ministrów projektu nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zmiana w przepisach ma dostosować polskie prawo do unijnej dyrektywy dotyczącej zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej.
Krzysztof Sobczak
24.05.2022
Administracja publiczna
Przeciwdziałanie naruszaniu zasady równego traktowania, w szczególności ze względu na: płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną - takie działania zapowiada rząd, który we wtorek przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030.
Krzysztof Sobczak
24.05.2022
Administracja publiczna

Wędka zamiast ryby - NIK pozytywnie o sektorze ekonomii społecznej

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Małe i średnie firmy
Tworzone w Polsce od kilku lat ośrodki wsparcia ekonomii społecznej przyczyniają się do powstania nowych, wysokiej jakości miejsc pracy. Problemem była jednak trwałość zatrudnienia - wynika z najnowszego raportu Najwyższe Izby Kontroli. Mimo to Izba podkreśla, że działania umożliwiające uzyskanie zatrudnienia są najskuteczniejszą formą walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Krzysztof Sobczak
24.05.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Małe i średnie firmy

Samorządy chcą definicji umowy, która ma trafić do rejestru

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Finanse samorządów Administracja publiczna
Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych proponuje, aby do nowelizowanych przepisów dotyczących rejestru umów jednostek sektora finansów publicznych wprowadzić definicję umowy podlegającej publikacji. Katalog chce zawęzić, m.in. do umów wydatków na usługi, dostawy i roboty budowlane zgodnie z definicją Prawo zamówień publicznych.
Robert Horbaczewski
24.05.2022
Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Finanse samorządów Administracja publiczna
Polski Związek Łowiecki i Krajowa Rada Izb Rolniczych podpisali w poniedziałek porozumienie powołujące sądy arbitrażowe w sprawach dotyczących szkód łowieckich. Jak poinformowano, sąd arbitrażowy do spraw szkód łowieckich miałby zacząć działać na przełomie czerwca i lipca 2022 r. Arbitrami mają być osoby znające zasady oceniania szkód łowieckich, w tym prawnicy.
Krzysztof Sobczak
23.05.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Od 27 maja ruszy nabór w pilotażowym programie, który wesprze gminy w budowie sieci szerokopasmowej. Samorządy mogą otrzymać do pięciu milionów złotych w ramach dofinansowania z Funduszu Szerokopasmowego. Wybiorą też przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, któremu powierzą budowę sieci szerokopasmowej na swoim terenie.
Robert Horbaczewski
23.05.2022
Samorząd terytorialny

Samorządy proponują 31 zmian, które mogą pomóc uchodźcom

Kadry w oświacie Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Opieka zdrowotna Ukraina
Oświata, ochrona zdrowia, pomoc społeczna i mieszkalnictwo - w tych dziedzinach, zdaniem samorządowców, potrzeba pilnej interwencji, także prawnej, aby poprawić sytuację uchodźców z Ukrainy w Polsce. Zespół doraźny ds. uchodźców wojennych komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnej zgłosił pakiet 31 niezbędnych zmian w prawie.
Robert Horbaczewski
23.05.2022
Kadry w oświacie Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Opieka zdrowotna Ukraina
W polskiej specustawie rząd nie przewidział automatycznego wydawania obywatelom Ukrainy, którym przyznała ona prawo legalnego pobytu w Polsce, dokumentów pobytowych, w tym wiz czy zezwoleń na pobyt i kart pobytu. Uniemożliwia im to podróżowanie po krajach Schengen, nie tylko w celach prywatnych, ale także służbowo. Konieczna jest szybka zmiana prawa – alarmują prawnicy.
Grażyna J. Leśniak
23.05.2022
Prawo pracy Prawo unijne Ukraina
W przyszłym tygodniu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje przedstawić projekt zmian ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy. Znajdą się w nim rozwiązania dotyczące rynku pracy, opieki nad dziećmi, kursów językowych, a także zagospodarowania przez samorządy pustostanów. Projekt jest już w wykazie prac legislacyjnych rządu.
Renata Krupa-Dąbrowska
21.05.2022
Samorząd terytorialny Ukraina
Burmistrz Wronek w woj. Wielkopolskim poinformował o wycieku danych osobowych z urzędu. - Doszło do wykonania nieautoryzowanej kopii danych osobowych z komputera służbowego przez jednego z pracowników – podał. O sprawie powiadomiono Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Renata Krupa-Dąbrowska
20.05.2022
Samorząd terytorialny RODO
Przyspieszenie procedur dotyczących realizacji inwestycji, w szczególności drogowych, kolejowych, wodnych i przeciwpowodziowych zakłada nowy projekt tzw. ustawy usprawniającej. Dodatkowe uprawienia ma uzyskać także Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Wody Polskie. Nowelizacja ma też usunąć wiele wątpliwości interpretacyjnych, jakie pojawiały się do tej pory.
Robert Horbaczewski
20.05.2022
Samorząd terytorialny Środowisko Budownictwo
Objęcie projektowanymi przepisami o ochronie sygnalistów w policji, wojsku i innych służbach jest potrzebne, ale wprowadzenie takiego mechanizmu w życie nie będzie łatwe - mówi Tomasz Oklejak, naczelnik Wydziału ds. Żołnierzy i Funkcjonariuszy w Biurze RPO. I dodaje, że mogłoby się to powieść, gdyby zostało połączone z powołaniem niezależnego organu do spraw kontroli nad służbami specjalnymi.
Krzysztof Sobczak
20.05.2022
Policja RODO Compliance
Do 31 maja pracownicy administracji rządowej, którzy chcą w tym roku przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej, mogą składać swoje zgłoszenia. To będzie pierwszy egzamin po dwuletniej przerwie spowodowanej m.in. pandemią. Na razie opłatę za egzamin wniosło około 250 pracowników służby cywilnej.
Robert Horbaczewski
19.05.2022
Administracja publiczna Służba cywilna
Projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej będzie omawiany na następnym posiedzeniu Sejmu - zapowiedziała w środę minister rodziny Marlena Maląg. I zadeklarowała, że proponowane zmiany wyjdą naprzeciw oczekiwaniom rodzin zastępczych. Mają dotyczyć funkcjonowania pieczy zastępczej, w tym kontynuować proces jej deinstytucjonalizacji.
Krzysztof Sobczak
19.05.2022
Pomoc społeczna Prawo rodzinne
Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła wytyczne w sprawie technologii rozpoznawania twarzy w dziedzinie egzekwowania prawa. EROD ponawia apel o zakaz stosowania takich technologii w pewnych przypadkach, np. systemów kategoryzujących osoby na podstawie ich danych biometrycznych w klastry według pochodzenia etnicznego, płci, orientacji politycznej lub seksualnej lub innych przyczyn dyskryminacji.
Krzysztof Sobczak
19.05.2022
Nowe technologie RODO Prawo unijne
Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła wytyczne w sprawie obliczania administracyjnych kar pieniężnych przez krajowe organy ochrony danych. Dokument przyjęty podczas 65. posiedzenia plenarnego, zostanie teraz skierowany do konsultacji publicznych. W wytycznych określono 5-etapową metodologię obliczania wysokości kary.
Krzysztof Sobczak
18.05.2022
RODO Prawo unijne
Miesięczna kwota dopłaty do tzw. świadczenia żłobkowego wynosi do 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, nie więcej jednak niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka. Wniosek składa się do ZUS.
Robert Horbaczewski
18.05.2022
Samorząd terytorialny

RODO utrudni wójtowi weryfikację wniosku o dodatek osłonowy

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Finanse samorządów Domowe finanse
Według Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie ma przepisów pozwalających wójtowi zweryfikować fakt zgłoszenia źródła ogrzewania w CEEB, w związku z wnioskiem o podwyższony dodatek osłonowy. Ministerstwo Środowiska radzi więc, aby organ przyjmujący wniosek najpierw weryfikował, czy do gminy wpłynęło papierowe zgłoszenie o wpis do ewidencji, a w razie wątpliwości wzywał wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień.
Robert Horbaczewski
18.05.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Finanse samorządów Domowe finanse
Wizerunek prawnika i kancelarii prawnej ma coraz większe znaczenie. W jego budowaniu przydatne może być tworzenie treści - newsletterów, artykułów, wideo czy wystąpień na konferencjach. Wówczas w sposób jednoznaczny kontakt z klientem następuje tak, że to on w razie swojej ewentualnej potrzeby go inicjuje - a więc nie będziemy mieć wątpliwości, że nie był to kontakt niechciany.
Krzysztof Koślicki
18.05.2022
Prawnicy Doradca podatkowy Compliance
Inspekcja Handlowa oraz straże gminne dostaną nowe uprawnienia. Będą mogły wypisywać mandaty sprzedawcom, którzy nie wystawiają paragonów przy sprzedaży papierosów, tytoniu i alkoholu. Recydywistom będzie groziło cofnięcie zezwolenia na handel wyrobami alkoholowymi. Nowelizacja kodeksu karnego skarbowego ma być przyjęta jeszcze w tym roku.
Krzysztof Koślicki
17.05.2022
VAT Akcyza Administracja publiczna

Związkowcy mają propozycję wzrostu wynagrodzeń w 2023 r.

Samorząd terytorialny Domowe finanse Administracja publiczna Prawo pracy
W 2023 r. wynagrodzenia powinny wzrosnąć co najmniej o 13,41 proc., pracownicy państwowej sfery budżetowej powinni zarabiać co najmniej 20 proc. więcej, a minimalne wynagrodzenie powinno wzrosnąć od 1 stycznia 2023 r. o 16,28 proc., czyli o 490 zł, a od 1 lipca - o kolejne minimum 7,15 proc. (250 zł). Związkowcy przedstawili swoją propozycję podwyżek płac w piśmie do Ministerstwa Finansów.
Grażyna J. Leśniak
17.05.2022
Samorząd terytorialny Domowe finanse Administracja publiczna Prawo pracy
Większość kontrolowanych spółek komunalnych w województwach pomorskim i zachodniopomorskim prowadziła działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania gmin w sferze użyteczności publicznej. NIK podkreśla, że w latach 2018-2020 nadzór właścicielski samorządów nad spółkami najczęściej miał charakter formalny. Stąd liczne nieprawidłowości w ich działalności.
Robert Horbaczewski
17.05.2022
Samorząd terytorialny Finanse publiczne Kontrola zarządcza
Wojewodowie, jako przedstawiciele rządu w województwach, ostatecznie podważyli wykładnię MSWiA oraz KG PSP w zakresie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych. Jedynym i koniecznym sposobem zamknięcia rozstrzygniętego w tym momencie ogólnopolskiego sporu, jest nowelizacja ustawy o OSP - pisze dr Dariusz P. Kała, specjalizujący się w prawie ochrony przeciwpożarowej.
Dariusz Kała
17.05.2022
Samorząd terytorialny
Większość organów nadzoru stoi na stanowisku, że uchwała podjęta przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do kategorii aktów prawa miejscowego się nie zalicza. Nie jest to jednak stanowisko jednolite. Pojawiają się bowiem i stanowiska, że taka uchwała jest aktem prawa miejscowego.
Michał Cyrankiewicz-Gortyński
17.05.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
W ciągu ostatnich sześciu lat powiaty oraz miasta na prawach powiatu przeznaczyły na szpitale ogólne ponad 5,8 mld zł. Dominowały wydatki majątkowe. Tak wynika z najnowszego raportu Związku Powiatów Polskich. W przypadku powiatów ziemskich zaniepokojenie budzi duży wzrost wydatków z tytułu pokrycia ujemnego wyniku finansowego szpitali w latach 2019-2021.
Katarzyna Redmerska
16.05.2022
Finansowanie zdrowia
Kara grzywny za przykucie się do bariery przy drzwiach wejściowych do budynku rządowego, w proteście przeciwko budowie kopalni złota w miejscu dziedzictwa światowego UNESCO, stanowiła naruszenie wolności wyrażania opinii - orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka. Zdaniem ETPC grzywna nałożona na skarżącego nie była ograniczeniem niezbędnym w demokratycznym społeczeństwie.
Katarzyna Warecka
16.05.2022
Wymiar sprawiedliwości Policja
Plany miejscowe pozostaną. Zniknie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które zastąpi plan ogólny gminy. Zmienią się także zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Takie zmiany mają zostać wprowadzone nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Rząd chce, aby nowe przepisy weszły w życie na początku 2023 r.
Michał Cyrankiewicz-Gortyński
16.05.2022
Samorząd terytorialny Nieruchomości

Teren kolejowy to niekoniecznie też obszar kolejowy

Administracja publiczna Budownictwo
„Teren kolejowy” i "obszar kolejowy" to nie są tożsame pojęcia. Na terenie kolejowym mogą znajdować się nie tylko budynki oraz infrastruktura typowo kolejowa, ale także inne obiekty, w tym nośniki reklamowe. Natomiast nie jest to dopuszczalne w wypadku obszaru kolejowego.
Joanna Maj
16.05.2022
Administracja publiczna Budownictwo
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski