Od kilku lat jesteśmy świadkami recentralizacji i osłabiania samorządów. Jednym z powodów jest...
Katarzyna Kubicka-Żach
24.04.2018
Samorząd terytorialny
W obowiązującym stanie prawnym w jednym obwodzie głosowania muszą być dwie komisje - ds....
Katarzyna Kubicka-Żach
24.04.2018
Samorząd terytorialny
Gmina może realizować i finansować jedynie taki program polityki zdrowotnej, którego projekt...
Robert Horbaczewski
24.04.2018
Samorząd terytorialny
PKW przyznaje, że problemy z wyłonieniem urzędników wyborczych to efekt zakazu pracy w gminie...
Katarzyna Kubicka-Żach
23.04.2018
Samorząd terytorialny
Wciąż brakuje 47 kandydatów do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego w 34 gminach województwa...
Robert Horbaczewski
23.04.2018
Samorząd terytorialny
Program zakłada stworzenie prawa, które zobowiąże do zapewnienia dostępności w różnych dziedzinach...
Katarzyna Kubicka-Żach
23.04.2018
Samorząd terytorialny
W środę 25 kwietnia w Szkole Głównej Handlowej odbędzie się konferencja o problemach uczelni oraz...
Jolanta Ojczyk
21.04.2018
Zamówienia publiczne
Ruszył kolejny krok w rekrutacji urzędników wyborczych. Dyrektorzy delegatur KBW wystąpili do...
Katarzyna Kubicka-Żach
20.04.2018
Samorząd terytorialny
Państwowa Komisja Wyborcza zwróciła się do prezydenta Andrzeja Dudy o rozważenie podjęcia działań...
Katarzyna Kubicka-Żach
20.04.2018
Samorząd terytorialny
O płacach wójtów, burmistrzów i prezydentów powinny decydować same organy stanowiące, a nie rząd...
Katarzyna Kubicka-Żach
20.04.2018
Samorząd terytorialny
Jak wskazuje Adam Bodnar, zagraża to jednej z podstawowych zasad wyborów, jaką jest tajność...
Katarzyna Kubicka-Żach
20.04.2018
Samorząd terytorialny
Wicemarszałek Senatu Adam Bielan powiedział w piątek rano, że na czwartkowym spotkaniu szefów...
PAP
20.04.2018
Samorząd terytorialny
Konieczna jest zmiana Prawa łowieckiego uważa radca prawny Witold Daniłowicz. Na sołtysów został...
Katarzyna Kubicka-Żach
19.04.2018
Samorząd terytorialny
Koszty podwyżek dla nauczycieli i ewentualne niedoszacowanie środków na ten cel, należałoby...
Monika Sewastianowicz
19.04.2018
Samorząd terytorialny
Do 30 kwietnia pracownicy samorządowi zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych obowiązani są złożyć...
Katarzyna Kubicka-Żach
19.04.2018
Samorząd terytorialny
Resort podaje, że pozwoli to na zmniejszenie zadłużenia sektora finansów publicznych oraz pozwoli...
PAP
19.04.2018
Samorząd terytorialny
Rada gminy może wymagać jedynie dokumentów, które potwierdzą dane w deklaracji śmieciowej, a nie...
Robert Horbaczewski
19.04.2018
Samorząd terytorialny
Sąd administracyjny nie jest właściwy do rozpoznania skargi na obniżenie przez radę zarobków...
PAP
19.04.2018
Samorząd terytorialny
Rada Gminy Baranów podjęła uchwałę o przeprowadzeniu referendum gminnego ws. budowy Centralnego...
PAP
18.04.2018
Samorząd terytorialny
Osoby, które zgłosiły się na urzędników wyborczych, składają rezygnacje. Powodem są m.in. kwestie...
Katarzyna Kubicka-Żach
18.04.2018
Samorząd terytorialny
Centralny Ośrodek Informatyki wprowadza kolejne zmiany w Systemie Rejestrów Państwowych dotyczące...
Katarzyna Kubicka-Żach
18.04.2018
Samorząd terytorialny
Wnioskodawca uzyskuje stałe wsparcie z MOPS. Nie może on zatem żądać przyznania mu zasiłku celowego...
Aleksandra Partyk
18.04.2018
Samorząd terytorialny
Sołtysa nie można wybrać inaczej niż przez przeprowadzenie wyborów. Niedopuszczalne jest...
Robert Horbaczewski
18.04.2018
Samorząd terytorialny
Działa już Elektroniczna Platforma Katalogów Produktów eKatalogi. - To platforma zakupowa łącząca...
Krzysztof Sobczak
18.04.2018
Zamówienia publiczne
Będę rekomendował, by to samorząd decydował o wydaniu decyzji inwestycyjnej. Jeśli przyznanie...
Jolanta Ojczyk
18.04.2018
Samorząd terytorialny

JEDZ tylko e-mailem

Zamówienia publiczne
Od 18 kwietnia, aby wystartować w dużym przetargu trzeba złożyć jednolity europejski dokument...
Jolanta Ojczyk
18.04.2018
Zamówienia publiczne
Czas obsługi wydłużył się średnio z 15 minut nawet do godziny mówi Jan Grabkowski, starosta...
Katarzyna Kubicka-Żach
17.04.2018
Samorząd terytorialny
Na środę rano zaplanowano posiedzenie Państwowej Komisji Wyborczej, na którym sędziowie wraz z...
Katarzyna Kubicka-Żach
17.04.2018
Samorząd terytorialny
Rada gminy nie może zwolnić z podatku rolnego gruntów będących w posiadaniu gminnych jednostek...
Robert Horbaczewski
17.04.2018
Samorząd terytorialny
Po postawieniu Albertowi B. zarzutów przez policję i ujawnieniu sprawy samorządowiec został...
PAP
17.04.2018
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski