Osoby, które zgłosiły się na urzędników wyborczych, składają rezygnacje. Powodem są m.in. kwestie...
Katarzyna Kubicka-Żach
18.04.2018
Samorząd terytorialny
Centralny Ośrodek Informatyki wprowadza kolejne zmiany w Systemie Rejestrów Państwowych dotyczące...
Katarzyna Kubicka-Żach
18.04.2018
Samorząd terytorialny
Wnioskodawca uzyskuje stałe wsparcie z MOPS. Nie może on zatem żądać przyznania mu zasiłku celowego...
Aleksandra Partyk
18.04.2018
Samorząd terytorialny
Sołtysa nie można wybrać inaczej niż przez przeprowadzenie wyborów. Niedopuszczalne jest...
Robert Horbaczewski
18.04.2018
Samorząd terytorialny
Działa już Elektroniczna Platforma Katalogów Produktów eKatalogi. - To platforma zakupowa łącząca...
Krzysztof Sobczak
18.04.2018
Zamówienia publiczne
Będę rekomendował, by to samorząd decydował o wydaniu decyzji inwestycyjnej. Jeśli przyznanie...
Jolanta Ojczyk
18.04.2018
Samorząd terytorialny

JEDZ tylko e-mailem

Zamówienia publiczne
Od 18 kwietnia, aby wystartować w dużym przetargu trzeba złożyć jednolity europejski dokument...
Jolanta Ojczyk
18.04.2018
Zamówienia publiczne
Czas obsługi wydłużył się średnio z 15 minut nawet do godziny mówi Jan Grabkowski, starosta...
Katarzyna Kubicka-Żach
17.04.2018
Samorząd terytorialny
Na środę rano zaplanowano posiedzenie Państwowej Komisji Wyborczej, na którym sędziowie wraz z...
Katarzyna Kubicka-Żach
17.04.2018
Samorząd terytorialny
Rada gminy nie może zwolnić z podatku rolnego gruntów będących w posiadaniu gminnych jednostek...
Robert Horbaczewski
17.04.2018
Samorząd terytorialny
Po postawieniu Albertowi B. zarzutów przez policję i ujawnieniu sprawy samorządowiec został...
PAP
17.04.2018
Samorząd terytorialny
Jedno z bielskich rond może nosić imię twórcy FSM Ryszarda Dziopaka. NSA uchylił zarówno decyzję...
PAP
17.04.2018
Samorząd terytorialny
Uniwersytet w Białymstoku ogłosił przetarg na budowę nowoczesnego gmachu uczelnianej biblioteki....
Jolanta Ojczyk
17.04.2018
Zamówienia publiczne
Z informacji uzyskanych przez kontrolerów NIK ze starostw i urzędów miast na prawach powiatu...
Krzysztof Sobczak
17.04.2018
Samorząd terytorialny
Władze Warszawy rozpoczynają kampanię, która ma zachęcić osoby tam mieszkające i pracujące, a...
PAP
17.04.2018
Samorząd terytorialny
Urząd Zamówień Publicznych ogłosił, że szykuje się zmiana przepisów. Od 1 października...
Jolanta Ojczyk
17.04.2018
Zamówienia publiczne
Prawie 37 mln zł zaoszczędziły w ub. roku samorządy Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot...
PAP
17.04.2018
Zamówienia publiczne
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce, aby do pieczy zastępczej trafiało mniej...
Katarzyna Kubicka-Żach
16.04.2018
Samorząd terytorialny
W III kwartale 2018 r. rząd ma zająć się projektem ustawy o dostępności cyfrowej stron...
Katarzyna Kubicka-Żach
16.04.2018
Samorząd terytorialny
Trzeba określić pozycję wójta, burmistrza i prezydenta czy to polityk, czy menadżer. Polityka...
Katarzyna Kubicka-Żach
16.04.2018
Samorząd terytorialny
Od 18 kwietnia szpitale i przychodnie będą musiały być w stanie przyjmować pewne dokumenty w formie...
Krzysztof Sobczak
16.04.2018
Zamówienia publiczne
Władze Krakowa ogłosiły przetarg na opracowanie studium wykonalności budowy szybkiego,...
PAP
15.04.2018
Zamówienia publiczne
Wielu beneficjentów uważa, że chroniąc nawet nadmiernie interes publiczny poprzez działania...
Katarzyna Kubicka-Żach
13.04.2018
Zamówienia publiczne
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w odpowiedzi na pytanie PKW, uznał, że przeprowadzenie...
Katarzyna Kubicka-Żach
13.04.2018
Samorząd terytorialny
W postępowaniach powyżej progów unijnych obowiązują przepisy dyrektyw. A one nakazują ustalenie...
Katarzyna Kubicka-Żach
13.04.2018
Samorząd terytorialny
Rada gminy nie może uzależniać przyznania nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe lub...
Robert Horbaczewski
13.04.2018
Samorząd terytorialny
Nagrywanie działań w lokalu wyborczym, nawet razem z wyborcami, to jak nagrywanie skrzyżowania...
Katarzyna Kubicka-Żach
13.04.2018
Samorząd terytorialny
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich...
Norbert Bonin
13.04.2018
Samorząd terytorialny
Imprezy w obiekcie hotelarsko-restauracyjnym spowodowały nerwicę u mieszkającego w pobliżu...
Patrycja Rojek-Socha
12.04.2018
Samorząd terytorialny
Niezbędne są prace legislacyjne w zakresie elektromobilności opartej na wodorze w transporcie...
Katarzyna Kubicka-Żach
12.04.2018
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski