GUS poinformował, że 61,6 proc. z 4 670 zbadanych instytucji kultury oceniło, że doświadczyło negatywnych skutków pandemii COVID-19 w III kwartale 2020 r.

Najwięcej strat w wojewódzkich instytucjach

Najwięcej odpowiedzi wskazujących na negatywne skutki udzieliły wojewódzkie instytucje kultury - 81,5 proc. ogólnej liczby wojewódzkich instytucji kultury. Najmniej takich odpowiedzi było wśród gminnych instytucji kultury - 59,8 proc. ogólnej liczby gminnych instytucji kultury. Poza gminnymi i powiatowymi instytucjami kultury, pozostałe - państwowe i wojewódzkie, częściej określały negatywne skutki jako znaczne niż nieznaczne.

Zobacz też: Specjalny program przewiduje wsparcie dla dwustu samorządowych instytucji kultury>>

Trzeci kwartał lepszy niż drugi

W III kwartale 2020 r. z ogólnej liczby instytucji kultury, które doświadczyły negatywnych skutków pandemii 70,8 proc., czyli 2 877, oszacowało skalę spadku przychodów z działalności gospodarczej w porównaniu z II kwartałem 2020 r. na poziomie do 50 proc. Na spadek przychodów z działalności gospodarczej powyżej 90 proc. wskazało 145 instytucji, czyli o 271 mniej niż w poprzednim kwartale. Były to przede wszystkim gminne instytucje kultury (127).

Najmniej negatywne skutki dotyczyły bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.

 


Największe spadki w instytucjach rozrywkowych

Spadki przychodów z działalności gospodarczej w wysokości powyżej 90 proc. najczęściej szacowały podmioty prowadzące działalność twórczą związaną z kulturą i rozrywką, na poziomie do 50 proc. – biblioteki, archiwa, muzea oraz pozostałe instytucje, których działalność związana była z kulturą.

W porównaniu z poprzednim kwartałem (drugim kwartałem 2020 roku) liczba podmiotów, które szacowały skalę spadku przychodów powyżej 90 proc. zmniejszyła się o 8,6 p. proc., natomiast do 50% – zwiększyła się o 11,7 p. proc.

W którym województwie największe spadki przychodów w kulturze?

Największy odsetek instytucji kultury wskazujących na negatywne skutki pandemii COVID-19 w III kwartale 2020 r. odnotowano w województwie dolnośląskim (71,2 proc.), najmniejszy w województwie świętokrzyskim (49,4 proc.).

Z kolei w województwach lubuskim i małopolskim najwyższy był odsetek instytucji, które najwyżej, bo na poziomie powyżej 90 proc., oszacowały spadek przychodów z działalności gospodarczej w porównaniu z II kwartałem. Najmniej takich instytucji było w województwach kujawsko-pomorskim i opolskim.