Rozwiązania zawarte w projekcie rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego, który trafił do uzgodnień, są adresowane do osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej będących płatnikami zaliczek oraz zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń. Przewidują uprawnienie dla firm, które poniosły negatywne skutki związane z pandemią COVID-19, wpłaty zaliczek od wynagrodzeń pobranych w październiku, listopadzie i grudniu 2020 r. odpowiednio w terminach do 20 maja 2021 r., 20 czerwca 2021 r. i 20 lipca 2021 r.

- To korzystna i oczekiwana przez przedsiębiorców forma wsparcia, którzy ze względu na sytuację epidemiczną zmuszeni zostali do istotnego ograniczenia funkcjonowania albo zamknięcia firm. Niestety, wśród wymienionych rodzajów działalności, które uprawnione będą do przekazania w późniejszym terminie pobranych zaliczek na podatek dochodowy nie znalazły się m.in. hotele, kina i kluby firmowe. Tymczasem to one są szczególnie dotknięte skutkami COVID-19  – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, ekspert Konfederacji Lewiatan. Według niego, pominięcie w rozporządzeniu pracodawców, którzy zostali zmuszeni do zamknięcia działalności, spowoduje jeszcze większe trudności z utrzymaniem płynności finansowej przez te przedsiębiorstwa i przyśpieszy decyzję o zwolnieniu pracowników.