Podczas konferencji prasowej prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki przedstawił Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021–2030, którą przyjął rząd. Działania zawarte w strategii oparte zostały na szerokich konsultacjach.

Strategia to mapa drogowa

Wiceminister Paweł Wdówik, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych powiedział, że strategia to mapa drogowa dla różnych wymiarów polityki. Opiera się o konwencję dla osób niepełnosprawnych. Miała być ona ratyfikowana 8 lat temu, czekały na to osoby niepełnosprawne, a niedawno zaczęła być wdrażana.

- Jako pierwszy priorytet postanowiliśmy wskazać prawo do niezależnego życia, osoba niepełnosprawna nie jest biorcą świadczeń, ale jest obywatelem – podkreślił. Jak dodał, rząd skupi się na systemowym wdrożeniu usług, który obecnie z funduszu solidarnościowego jest prowadzony pilotażowo, jak usługi asystenckie. – One są filarami niezależnego życia – podkreślił.

Zobacz też: Świadczenie pielęgnacyjne w 2021 roku będzie wyższe

 


Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg powiedziała, że w najbliższych dniach zostaną zaprezentowane projekty ustaw dotyczące zmian sytuacji osób z niepełnosprawnościami. Jak dodała, dostrzeżenie spraw osób niepełnosprawnych i włączenie ich do funkcjonowania w społeczeństwie jest dla rządu wyzwaniem, stąd kolejnym krokiem jest strategia. – Strategia wyznacza kierunki, kompleksowość działań, a więc wdrożenie kolejnych mechanizmów strategii - osiem filarów, na których strategia jest oparta będzie wyznaczała nasze kolejne działania – podkreśliła.

Osiem filarów to: niezależne życie, dostępność, edukacja, praca, warunki życia i ochrona socjalna, zdrowie, budowanie świadomości oraz koordynacja.

Dostępność to cały obszar działań

Dostępność gwarantowana powinna być w różnych sferach życia, chodzi m.in. o bariery architektoniczne, transportowe. – Żeby każdy mógł wsiąść do pociągu razem z osobami, które niepełnosprawności nie posiadają – podkreślił Paweł Wdówik.

Zaznaczył, że edukacja ma być edukacją włączającą, żeby dziecko z niepełnosprawnością mogło się uczyć tam, gdzie mieszka. MEN jest partnerem do wdrożenia tych rozwiązań. Jak wskazał, kolejny etap to praca. – Potrzebujemy nowego podejścia tak, żeby osoby niepełnosprawne mogły same na siebie zarabiać – mówił.