Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski apeluje do ministra zdrowia o objęcie szczepieniami także pracowników lokalnych domów kultury, którzy prowadzą zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Ze względu na ograniczenia epidemiczne zajęcia w tych placówkach nie są organizowane w ogóle lub są prowadzone w minimalnej formule. Włączenie animatorów mogłoby uchronić ich od ewentualnego zagrożenia oraz usprawnić realizację zajęć w domach kultury.

Zajęcia w domach kultury potrzebne

Korporacja zwraca uwagę w liście do ministra, że organizacja takich spotkań jest bardzo oczekiwana społecznie, tak jak pełne otwarcie placówek oświatowych. Przedstawiciele samorządów są przekonani, że udział młodzieży w ofercie zajęć przygotowywanych przez lokalne domy kultury, przyczyni się do poprawy kondycji psycho– fizycznej najmłodszych.

Podkreślają więc, że włączenie osób prowadzących zajęcia z młodzieżą w lokalnych domach kultury do grona uprawnionych do szczepień na równi z zatrudnionymi w placówkach oświatowych, przyniesie korzyści dla najmłodszych, przy jednoczesnej ochronie osób i ich rodzin, zaangażowanych w rozwój i edukację młodzieży.