Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 ma określić podstawy uzyskania kwalifikacji do wykonywania szczepień przeciwko COVID-19 na podstawie dedykowanego szkolenia przez osoby, które w ramach kształcenia zawodowego nie zostały przeszkolone do wykonywania szczepień.

Prowadzenie szczepień przez diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów i fizjoterapeutów możliwe jest dzięki uchwaleniu 21 stycznia 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych, o oparciu o którą ci specjaliści uzyskali prawo do wykonywania tego rodzaju szczepień po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji. Ustawa została już podpisana przez prezydenta, opublikowana w Dzienniku Ustaw i weszła w życie. 

Czytaj: Kolejna nowela ustawy covidowej już z podpisem prezydenta>>

 


Kurs teoretyczny i praktyczny

Z informacji resortu wynika, że projekt przewiduje możliwość przeszkolenia chętnych fizjoterapeutów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, w oparciu o prowadzone kursy do podania szczepienia przeciwko COVID-19 składające się z części teoretycznej i praktycznej.

Kursy dla osób zainteresowanych z tych grup zawodowych będą dostępne nieodpłatnie. Za opracowanie programu kursu jest odpowiedzialne Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP). Rolę uczelni certyfikujących będzie spełniło CMKP oraz każda uczelnia prowadząca kształcenie na kierunku lekarskim lub pielęgniarskim, jeżeli podmioty te posiadają centrum symulacji medycznej. 

Potrzebne dodatkowe przepisy?

Być może jednak przeprowadzenie szkoleń nie wystarczy dla zaangażowania fizjoterapeutów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych do akcji szczepień. - Prowadzenie szczepień w aptekach przez farmaceutów będzie możliwe dopiero po wprowadzeniu zmian prawno-organizacyjnych – poinformował kilka dni temu Łukasz Szmulski, p.o. dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia. Jak stwierdził, będzie to możliwe tylko w tych aptekach, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe.

- Podkreślić należy, że szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe. Wszystkie świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym szczepień, powinny odbywać się w atmosferze zapewniającej prywatność i umożliwiającej respektowanie praw pacjenta. Aktualnie pacjenci nie mają dostępu do pomieszczeń apteki innych niż izba ekspedycyjna. Świadczenie opieki farmaceutycznej w tym zakresie wymagać będzie takich zmian, aby pacjent mógł wejść do dedykowanego pomieszczenia apteki, przestrzennie oddzielonego od obszarów dostępnych publicznie i od personelu apteki, który nie świadczy w tym samym czasie usług opieki farmaceutycznej na rzecz innego pacjenta – wyjaśnił. Więcej>>