Stanowisko to zostało opublikowane w związku z tym, że tym tygodniu weszła w życie kolejna nowelizacja tzw. ustawy antycovidowej. Przewiduje ona, że podczas epidemii szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 mogą przeprowadzać m.in. farmaceuci z odpowiednimi kwalifikacjami.

Minister widzi potrzebę, ale są ograniczenia

Dyrektor Szmulski zapewnił, że minister zdrowia widzi potrzebę rozszerzenia zakresu świadczeń udzielanych przez farmaceutów. Zaznaczył jednak, że prowadzenie szczepień w aptekach będzie możliwe dopiero po wprowadzeniu zmian prawno-organizacyjnych. - Podkreślić należy, że szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe. Wszystkie świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym szczepień, powinny odbywać się w atmosferze zapewniającej prywatność i umożliwiającej respektowanie praw pacjenta. Aktualnie pacjenci nie mają dostępu do pomieszczeń apteki innych niż izba ekspedycyjna. Świadczenie opieki farmaceutycznej w tym zakresie wymagać będzie takich zmian, aby pacjent mógł wejść do dedykowanego pomieszczenia apteki, przestrzennie oddzielonego od obszarów dostępnych publicznie i od personelu apteki, który nie świadczy w tym samym czasie usług opieki farmaceutycznej na rzecz innego pacjenta – wyjaśnił.

Dyrektor zwraca uwagę, że polskie apteki nie mają pomieszczeń konsultacyjno-zabiegowych, a prowadzenie szczepień wymaga spełnienia odpowiednich warunków technicznych i sanitarnych. Pomieszczenie, w którym miałyby odbywać się szczepienia, powinno być wyposażone w stosowny sprzęt, jak również m.in. w pojemniki na odpady niemedyczne, leżankę lub kanapę potrzebne w razie konieczności ułożenia pacjenta w pozycji poziomej.

Czytaj: Tysiące farmaceutów gotowych do wykonywania szczepień>>
 

Potrzebne kolejne zmiany w prawie?

Z opublikowanego dokumentu wynika, że apteka udzielająca szczepień powinna zatrudniać farmaceutę z dodatkowymi kwalifikacjami w tym zakresie (certyfikat szczepień), a obecnie farmaceuci takich uprawnień nie mają. Umożliwienie wykonywania szczepień farmaceutom wymaga także wprowadzenia szerokich zmian legislacyjnych, które dotyczyć będą m.in.: nadania nowego uprawnienia dla farmaceuty po zdobyciu stosownych kwalifikacji, sposobu dokumentowania wykonanych szczepień, wymogów dotyczących ubezpieczeń farmaceutów, jak również nowych wymogów lokalowych i technicznych dla aptek.

Zdaniem Szmulskiego nie wszystkie apteki będą mogły świadczyć usługi w zakresie szczepień, chociażby ze względu na brak możliwości dokonania zmian technicznych w lokalu aptek i spełnienia wymogów kadrowych.