Sejm w czwartek 21 stycznia br. głosował nad stanowiskiem Senatu do nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Sejm poparł aż 16 z 23 poprawek Senatu. Część z nich miała znacznie doprecyzowujące, ale były też i merytoryczne.

 

Zakłady aktywności zawodowej

Przyjęta została m.in. poprawka, która  pozwoli na to, by pracodawca będący zakładem aktywności zawodowej mógł ubiegać się o rekompensatę poniesionych za dany miesiąc kosztów płacy, porównując spadek przychodu z działalności wytwórczej lub usługowej w miesiącu objętym wnioskiem o rekompensatę względem przychodu z takiej działalności z analogicznego miesiąca roku 2019, a nie roku poprzedniego, w którym obowiązywały daleko idące obostrzenia epidemiczne.

Czytaj więcej: Będzie wsparcie dla zakładów aktywności zawodowej - Sejm ostatecznie uchwalił ustawę >>
 

Dofinansowanie dla przewoźników realizujących transport publiczny

Posłowie zagłosowali też za poprawką, która dotyczy przepisu umożliwiającego przewoźnikom wykonującym przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej, z wyłączeniem komunikacji miejskiej, otrzymanie wsparcie finansowe za miesiące obowiązywania ograniczeń w przemieszczaniu się środkami publicznego transportu zbiorowego w zakresie liczby zajętych miejsc siedzących albo miejsc siedzących i stojących w stosunku do dokumentacji technicznej lub techniczno-ruchowej pojazdu, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r. Senat przekonywał, że poprawka przełoży się na przyspieszenie procesu notyfikacji Komisji Europejskiej pomocy przekazywanej podmiotom wykonującym przewozy autobusowe.

Zwolnienie ze składek ZUS dla sektora kultury

Posłowie poparli tez poprawkę, która określa nowy termin składania wniosków o zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, przez podmioty prowadzące określoną działalność w zakresie kultury albo na rzecz muzeów, a także prowadzące muzea nie będące instytucją kultury, o zakończonym procesie organizacji muzeum i wpisane do wykazu muzeów. Wnioski będzie można składać do 15 marca 2021 r. w przypadku składek należnych za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. 

Czytaj także: Ustawa podpisana - bon turystyczny możliwy też bez noclegu>>
 

Wydłużenie ważności skierowania na szczepienia

Za sprawą przyjętej poprawki Senatu zostanie też wydłużona ważność skierowania na szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 z 60 do 90 dni. Jak pisaliśmy w Prawo.pl, ustawa ta dopiero stawa wprowadza podstawę prawną do wystawiania e-skierowań i e-rejestrowania szczepień przeciwko Covid-19 w centralnym elektronicznym systemie. System już funkcjonuje dla osób z grupy zero, ale bez podstawy prawnej. Ponadto za jej sprawą fizjoterapeuci, farmaceuci, higienistki szkolne i diagności laboratoryjni będą mieli prawo wykonywania szczepień ochronnych przeciwko Covid-19 w sytuacji wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Czytaj więcej: Diagności laboratoryjni, farmaceuci i fizjoterapeuci będą szczepić przeciw COVID-19 >>

Sejm zaakceptował też poprawkę doprecyzowującą, że dodatki covidowe są wypłacane z Funduszu Covidowego.

Zmiany dla samorządów prawniczych

Nowelizacja umożliwi też zakończenie wyboru nowych władz samorządowych w adwokaturze, co skutecznie zablokował koronawirus. Naczelna Rada Adwokacka ma mieć możliwość określenia regulaminu zgromadzeń i krajowego zjazdu, poluzowane będą też warunki ważności zdalnych wybór i przyjmowanych uchwał. 

Czytaj więcej: Adwokatura z narzędziem do przeprowadzenia wyborów, czeka na nie 18 izb >> 

Ponadto za sprawą poprawki Senatu aplikanta radcowskiego może skreślać z listy aplikantów rada okręgowej izby radców prawnych, a nie okręgowa izba radców prawnych.