Według Urzędu, spadek liczby złożonych wniosków jest związany głównie z pandemią wirusa SARS-CoV-2 i wprowadzonymi w wielu państwach ograniczeniami w podróżowaniu. Dotyczyło to zwłaszcza wnioskodawców z krajów mogących korzystać z ruchu bezwizowego - o 36 proc. mniej spraw w porównaniu z 2019 r.

Najwięcej z Syrii i Afganistanu

Głównymi krajami pochodzenia cudzoziemców składających wnioski azylowe były: Syria (64,5 tys. osób), Afganistan (48,6 tys.), Wenezuela (30,6 tys.), Kolumbia (29,4 tys.) oraz Irak (18,2 tys.).
W 2020 r. państwa UE+ wydały nieco ponad 521 tys. decyzji ws. ochrony międzynarodowej – 32 proc. stanowiły rozstrzygnięcia pozytywne. Najczęściej ochronę międzynarodową otrzymywali obywatele Syrii (84 proc.), Erytrei (80 proc.) oraz Jemenu (75 proc.).

Czytaj: Solidarność i deportacje - UE zmieni prawo azylowe>>

Z informacji wynika, że istotnym wskaźnikiem obrazującym obciążenie urzędów migracyjnych państw członkowskich w zakresie prowadzenia spraw uchodźczych są dane dotyczące trwających postępowań. Według stanu na koniec 2020 r., nieco ponad 412 tys. spraw było w trakcie rozpatrywania na etapie pierwszej instancji.

W Polsce najwięcej wniosków z Rosji

Z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców wynika natomiast, że w ubiegłym roku wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce złożyło 2,8 tys. osób. Pierwszą piątkę najliczniej reprezentowanych krajów pochodzenia obcokrajowców stanowiły: Rosja – 1283 osób, Białoruś – 407 os., Ukraina – 317 os., Afganistan – 120 os. oraz Tadżykistan - 87 osób.