Prokuratura nie zajmie się ponownie sprawą śledztwa dotyczącego m.in. podejrzenia przekroczenia...
Fiłończuk Robert
11.10.2011
Samorząd terytorialny
Przy mało satysfakcjonującym wyniku doświadczamy jednak pewnego poczucia zadowolenia; jesteśmy na...
PAP
11.10.2011
Samorząd terytorialny
Z dniem 30 października 2011 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy...
Wojciech Kowalski
11.10.2011
Samorząd terytorialny
Minister Finansów poinformował jednostki samorządu terytorialnego o planowanych na 2012 r. kwotach...
Patryk Ciurak
11.10.2011
Samorząd terytorialny
Organy prowadzące szkoły uzyskają możliwość konsolidacji szkół dla dorosłych, szkół prowadzących...
Patryk Ciurak
11.10.2011
Samorząd terytorialny
Brak jest podstaw do dokonania takiej wykładni art. 71 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego, która...
Anna Dudrewicz
11.10.2011
Samorząd terytorialny
NIK pozytywnie ocenia działalność Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku pomimo nieprawidłowości,...
Anna Dudrewicz
11.10.2011
Samorząd terytorialny
Nowe oświadczenia majątkowe będą dużo bardziej szczegółowe i precyzyjne. Ma to zapobiec częstym...
Patryk Ciurak
11.10.2011
Samorząd terytorialny
Po dwóch tygodniach od zawarcia ugody, Kompania Węglowa (KW) przelała w poniedziałek na konto...
Błoński Marek
10.10.2011
Samorząd terytorialny
W jakim trybie i który organ dokonuje zmiany statutu szkolnego schroniska młodzieżowego, w którym...
Krzysztof Gawroński
10.10.2011
Samorząd terytorialny
1 i 2 października 2011r w Szklarskiej Porębie, odbył się 63 Międzynarodowy Motocyklowy Rajd...
Szklarska Poręba
10.10.2011
Odpowiednie stosowanie - zgodnie z art. 79 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami - tylko...
Anna Dudrewicz
10.10.2011
Samorząd terytorialny
Samorządowy zakład budżetowy lub spółka prawa handlowego to tylko przykładowe formy prowadzenia...
Wojciech Kowalski
10.10.2011
Samorząd terytorialny
Nowelizacja ustawy o systemie oświaty nakłada na samorząd powiatowy obowiązek zapewnienie warunków...
Patryk Ciurak
10.10.2011
Samorząd terytorialny
Trzyletni termin, o którym mowa w przepisie art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o...
Anna Dudrewicz
10.10.2011
Samorząd terytorialny
Gminy od 16 listopada br. zostaną obciążone nowym zadaniem w zakresie mieszkalnictwa, a mianowicie...
Wojciech Federczyk
10.10.2011
Samorząd terytorialny
Gmina wiejska Słupsk (Pomorskie) nie musi płacić za oświetlenie biegnącej przez jej teren obwodnicy...
Wojciech Sibilski
10.10.2011
Samorząd terytorialny
W sobotę zakończyła się w Urzędzie Miasta w Częstochowie głodówka czterech pracowników zwolnionych...
Piotrowiak Katarzyna
08.10.2011
Samorząd terytorialny
Konsultacje społeczne w sprawie przyszłości nadwiślańskiego Bulwaru Filadelfijskiego rozpoczęły się...
Olgierd Żyromski
08.10.2011
Na kopercie musi być imię i nazwisko żony, jeżeli decyzja urzędu ma trafić do obojga małżonków. Nie...
Katarzyna Jędrzejewska
08.10.2011
Samorząd terytorialny
W listopadzie 2012 r. sejmiki województw śląskiego i małopolskiego mają przyjąć wspólną dla obu...
Błoński Marek
07.10.2011
Samorząd terytorialny
90 mln zł unijnych pieniędzy trafi do kasy kilkunastu samorządów z regionu łódzkiego na...
Walczak Jacek
07.10.2011
Samorząd terytorialny
Most na Odrze w Brzegu Dolnym (Dolnośląskie) będzie gotowy do końca 2013 r. Przeprawa będzie...
Urszula Małecka
07.10.2011
Który organ jest zobowiązany do wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew zagrażających...
Jerzy Janusz
07.10.2011
Samorząd terytorialny
Czy gmina może pobierać opłaty od przewoźników za korzystanie z przystanków będących własnością...
Edward Tomczyk
07.10.2011
Samorząd terytorialny
Po raz kolejny Przedszkole Samorządowe Nr 1 zorganizowało akcję pt.,,Paszporty Rowerowe
Szklarska Poręba
07.10.2011
Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek nagrodził 25 najlepszych maturzystów w mieście. Wyróżnieni...
07.10.2011

Szkoły ponadgimnazjalne inaczej

Samorząd terytorialny
W wyniku nowelizacji ustawy o systemie oświaty zniknie szereg szkół ponadgimnazjalnych Rozszerzeniu...
Patryk Ciurak
07.10.2011
Samorząd terytorialny
Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz...
Wojciech Kowalski
07.10.2011
Samorząd terytorialny

Dobra administracja czyli jaka?

Samorząd terytorialny
Nawet jeżeli administracja będzie wykonywała swoje zadania z wielką determinacją i poświęceniem, to...
Wiesław Śniecikowski
07.10.2011
Samorząd terytorialny