Około 85 proc. pieniędzy unijnych przewidzianych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...
Pecka Ilona
01.02.2012
Projektowana jest przebudowa i rozbudowa drogi gminnej i przylegającej do niej drogi wojewódzkiej...
Tomasz Gawroński
01.02.2012
Samorząd terytorialny
Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba, aby mogła być awansowana na stanowisko geodety w...
Michał Culepa
01.02.2012
Samorząd terytorialny
Rozważając możliwość udzielenia pozwolenia na inwestycję, organ ma obowiązek badania jej wpływu na...
PAP
01.02.2012
Samorząd terytorialny
Kulturysta Damian Witkowski został Sportowcem Roku 2011. W plebiscycie Nowości czytelnicy oddali na...
Toruń
01.02.2012
Zgodnie ze stanem na 30 stycznia 2012 r., aplikację ZMOKU wdrożono w 2 319 lokalizacjach na terenie...
Anna Dudrewicz
01.02.2012
Samorząd terytorialny
Organ inspekcji ochrony środowiska występuje w postępowaniu administracyjnym jako podmiot na...
Anna Dudrewicz
01.02.2012
Samorząd terytorialny
Wobec licznych pytań zainteresowanych osób Jury IX edycji Konkursu miesięcznika Samorząd...
Karol Kozłowski
01.02.2012
Samorząd terytorialny
W przypadku wniosku od mieszkańca/ów o podjęcie określonej uchwały, radni, w pierwszej kolejności...
Ireneusz Krześnicki
01.02.2012
Samorząd terytorialny
Władze Łomży (Podlaskie) chcą stworzyć w mieście park przemysłowy. Zamierzają przygotować na ten...
Próchnicka Izabela
01.02.2012

Idzie fala podwyżek czynszów

Samorząd terytorialny
Gminy podnoszą opłaty za mieszkania komunalne, bo brakuje im pieniędzy na utrzymanie budynków...
Podsiedzik Tomasz
01.02.2012
Samorząd terytorialny
Radomski Szpital Specjalistyczny dostanie od miasta pożyczkę 4 mln zł na zapłacenie faktur za leki...
Pecka Ilona
31.01.2012
Samorząd terytorialny
Dodatkowe 438 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki podzieliły władze samorządowe...
Olgierd Żyromski
31.01.2012
Umowę na dofinansowanie kompleksowego remontu Opery na Zamku w Szczecinie podpisał we wtorek Zarząd...
PAP
31.01.2012
W latach 2014-2020 janosikowe, czyli podatek jaki ma zapłacić Mazowsze może być wyższe niż unijne...
PAP
31.01.2012
Samorząd terytorialny
Jakie konsekwencje grożą przedsiębiorcy w przypadku wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na pobór...
Lucyna Osuch - Chacińska
31.01.2012
Samorząd terytorialny
Istnieje pojęcie oddziałów podstawowych, jakie winny być w danym mieście/obszarze gminy. Jakie są...
Agnieszka Sieńko
31.01.2012
Samorząd terytorialny
Sankcja przewidziana za nieterminowe rozpoznanie wniosku o pozwolenie na budowę powinna być...
31.01.2012
Samorząd terytorialny
Zasada, że bogate gminy dopłacają do biednych została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego. Czy...
LEX
31.01.2012
Samorząd terytorialny
Polskie prawo uniemożliwia stosowanie alternatywnych, bezpiecznych środków do odśnieżania ulic...
Anna Dudrewicz
31.01.2012
Samorząd terytorialny
W dniach5-6 marca2012 r. w hotelu ComfortBiznes Pruszków odbędzie siępod patronatem Serwisu...
LEX
31.01.2012
Samorząd terytorialny
30 mln zł dotacji unijnych w bieżącym i kolejnym roku zostanie przeznaczone na rozwój terenów...
PAP
31.01.2012
Ilona Antoniszyn-Klik, wiceminister gospodarki uważa, że samorządy odgrywają główną rolę w...
Karol Kozłowski
31.01.2012
Samorząd terytorialny
Rzecznik Praw Obywatelskich skierowała pismo do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie...
31.01.2012
Samorząd terytorialny
6,5mln zł za korzystanie z nieruchomości bez umowy domaga się od miasta Poznań tamtejsza...
PAP
31.01.2012
Podwyżkę czynszu w mieszkaniach komunalnych o 115 proc., a także wprowadzenie ulg w zależności od...
PAP
31.01.2012
Samorząd terytorialny
PKPP Lewiatan proponuje, żeby w nowelizacji prawa zamówień publicznych uwzględnić m.in. zmianę...
PAP
31.01.2012
Samorząd terytorialny
Radni sejmiku województwa lubelskiego obawiają się, że planowana nowa reguła wydatkowa, która...
Chrzanowska Renata
31.01.2012
Samorząd terytorialny
O likwidacji Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w Zatorze (Małopolskie) zadecydowała w...
Szafrański Marek
31.01.2012

Orzeł pierwszej potrzeby

Samorząd terytorialny
Położone na peryferiach woj. pomorskiego 10-tysięczne Miastko postanowiło zafundować sobie pomnik,...
Pędzich Maciej
31.01.2012
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski