Górnośląski Związek Metropolitalny nie zajął stanowiska w sprawie projektu ustawy o powiecie...
Piotrowiak Katarzyna
23.01.2012
Samorząd terytorialny
Godzinę krócej w ciągu doby świecą uliczne latarnie w Krakowie. Jak tłumaczy Zarząd Infrastruktury...
Grzyb Rafał
23.01.2012
Samorząd terytorialny
Dwie nadzwyczajne sesje rady miasta dotyczące tego samego tematu - reorganizacji oświaty w Radomiu...
Pecka Ilona
23.01.2012
Niewłaściwe konstruowanie uchwał dotyczących budżetu Kielc, brak dyskusji nad ich projektami i zbyt...
Bańcer Katarzyna
23.01.2012
4 mln zł pożyczki dostanie borykający się z problemami finansowymi Wojewódzki Szpital...
Krzysztof Konopka
23.01.2012
Kto powinien finansować remonty podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami, jeśli organami...
Izabela Klisowska
23.01.2012
Samorząd terytorialny
W regulaminie pracy samorządowej instytucji kultury zapisano, że pracownicy zatrudnieni są w stałym...
Małgorzata Skibińska
23.01.2012
Samorząd terytorialny
W społeczeństwie pluralistycznym można sprawować władzę nie oddzielając spraw wiary od praktyki...
Krzysztof Konopka
23.01.2012
Samorząd terytorialny
Ponad 11 mln zł ze środków unijnych przeznaczy zarząd województwa warmińsko-mazurskiego na budowę i...
PAP
23.01.2012
Samorząd terytorialny
Jacek Lelek został wybrany na burmistrza Starego Sącza (Małopolskie) podczas przedterminowych...
Szymon Bafia
23.01.2012
Straż Miejska w Radomiu dostała od miasta samochód wyposażony w sprzęt ułatwiający wyłapywanie...
Pecka Ilona
23.01.2012
Kilka stromych podbiegów, znani sportowcy na starcie Korol, Kolbowicz, Jeliński, Wasielewski, czy...
Szklarska Poręba
23.01.2012
W piątek 20 stycznia władze Miasta podpisały umowę na realizację projektu Gdańskiej Platformy...
Gdańsk
23.01.2012
Działki o nieuregulowanym stanie prawnym, jeżeli są powszechnie dostępnymi terenami służącymi...
Anna Dudrewicz
23.01.2012
Samorząd terytorialny
Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z...
Adam Bochentyn
23.01.2012
Samorząd terytorialny
Brak prognozy dotyczącej wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy, brak listy...
Anna Dudrewicz
23.01.2012
Samorząd terytorialny
Szkolny Związek Sportowy Zarząd Główny oraz Wojewódzkie SZS w 2012 roku będą realizować projekt...
Anna Dudrewicz
23.01.2012
Samorząd terytorialny
Czynności dokonywane przed organem administracji publicznej zazwyczaj wymagają uiszczenia opłaty...
Cezary Chabel
23.01.2012
Samorząd terytorialny
Trzech kandydatów zgłosiło swój udział w przedterminowych wyborach nowego burmistrza Jarocina. Od...
Zakrzewski Andrzej
23.01.2012
Samorząd terytorialny

Urzędnik powinien być uczciwy

Samorząd terytorialny
Jakie normy i zasady powinna zawierać kultura organizacyjna jednostek administracji samorządowej?...
Izabela Seredocha
23.01.2012
Samorząd terytorialny
Władze Gliwic prowadzą akcję sprzeciwu wobec wprowadzenia opłat na odcinku autostrady A4, który...
Mateusz Babak
20.01.2012
Prawie 2,3 mln zł dofinansowania otrzymało pięć lokalnych grup rybackich w województwie...
Jerzy Rausz
20.01.2012
Pięć elektrycznych zespołów trakcyjnych do przewozów pasażerskich przekazały uroczyście w piątek...
Chrzanowska Renata
20.01.2012
Mieszkańcy gminy Szastarka (Lubelskie) będą głosować w niedzielę w referendum dotyczącym odwołania...
Zbigniew Kopeć
20.01.2012
Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z...
Adam Bochentyn
20.01.2012
Samorząd terytorialny
Czy miasto na prawach powiatu, prowadzące ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej...
Wojciech Gonet
20.01.2012
Samorząd terytorialny
Inwestor otrzymał pozwolenie na budowę. Następnie inna osoba wystąpiła z wnioskiem o przeniesienie...
Agnieszka Jędrzejczak-Syrek
20.01.2012
Samorząd terytorialny
Gminny urzędnik korzystający z oprogramowania ZMOKU będzie miał ograniczony dostęp do danych....
Karol Kozłowski
20.01.2012
Samorząd terytorialny
Dla zawieszenia postępowania na podstawie art. 97 1 pkt 1 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks...
Anna Dudrewicz
20.01.2012
Samorząd terytorialny
Burzliwy przebieg miało w czwartek spotkanie konsultacyjne na temat poszukiwań gazu łupkowego w...
PAP
20.01.2012
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski