Miasto Poznań przygotowało konkurs na opracowanie interdyscyplinarnego projektu zagospodarowania...
22.08.2011
Bezspornym jest, że zły stan zdrowia osób spokrewnionych w pierwszym stopniu może stanowić...
Anna Dudrewicz
22.08.2011
Samorząd terytorialny
Czy jest możliwy zwrot opłaty za korzystanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych?
Wiesław Śniecikowski
22.08.2011
Samorząd terytorialny
Po pierwszym półroczu 2011 r. budżety jednostek samorządu terytorialnego zamknęły się zbiorczo...
Anna Dudrewicz
19.08.2011
Samorząd terytorialny
Posłowie PO wnieśli do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i...
Kowalski Wojciech
19.08.2011
Samorząd terytorialny
W ciągu najbliższych czterech lat na tory woj. zachodniopomorskiego wyjadą nowe pojazdy...
PAP
19.08.2011
Sejm uchwalił w czwartek wieczorem ustawę powodziową, która ma zapewnić sprawniejsze niż dotychczas...
PAP
19.08.2011
Autor osoba fizyczna, zaproponował opracować monografię wszystkich szkół gminnych. Książka zostanie...
Agata Piszko
19.08.2011
Samorząd terytorialny
Świętokrzyski Urząd Marszałkowski zorganizuje w grudniu Forum Gospodarcze Polski Wschodniej. Wzorem...
PAP
19.08.2011
Kiedy należy powołać komisję w sprawie katastrofy budowlanej?
Tomasz Gawroński
19.08.2011
Samorząd terytorialny
Obowiązkiem zamawiającego jest przeprowadzenie indywidualnego badania oferty w każdym przypadku...
Anna Stańczuk
19.08.2011
Samorząd terytorialny
Czy radny gminy będący prezesem stowarzyszenia prowadzącego szkołę publiczną lub szkołę...
Radosław Skwarło
19.08.2011
Samorząd terytorialny
Jak prawidłowo obliczyć dodatek za pracę w porze nocnej dla pracownika samorządowego?
Michał Culepa
18.08.2011
Samorząd terytorialny
Do końca sierpnia samorządy będą walczyć o zwiększenie frekwencji wśród swoich mieszkańców na...
Anna Dudrewicz
18.08.2011
Samorząd terytorialny
Ministerstwo Sprawiedliwości przyłączyło się do kampanii informacyjnej Pozory mylą, dowód nie,...
18.08.2011
Samorząd terytorialny
Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny opowiedziała się w środę za tym, by dłużnicy...
PAP
18.08.2011
Z podatku od nieruchomości mają być zwolnione lokale, w których prowadzona jest tylko nieodpłatna...
PAP
18.08.2011
Samorząd terytorialny
Czy Rada Miejska może w trakcie roku budżetowego wprowadzić dopłatę do cen za dostarczanie wody i...
Iwona Kusio-Szalak
18.08.2011
Samorząd terytorialny
Po raz trzeci, w roku szkolnym 2011/2012, młodsze dzieci będą dostawały owoce w szkole na drugie...
PAP
18.08.2011
Jeżeli obiekt stanowiący jedną całość funkcjonalną składa się z kilku części, to przystąpienie do...
Anna Dudrewicz
18.08.2011
Samorząd terytorialny
Czy uchwały rady gminy w sprawie wynagrodzenia wójta oraz w sprawie diet dla radnych powinny być...
Ireneusz Krześnicki
18.08.2011
Samorząd terytorialny
Czy zapis zawarty w decyzji o warunkach zabudowy można potraktować jako oświadczenie zarządcy...
Tomasz Gawroński
17.08.2011
Samorząd terytorialny
W jaki sposób można zmienić decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami?
Jerzy Janusz
17.08.2011
Samorząd terytorialny
O 171,5 mln zł zwiększyła się pula dofinansowania na budowę zintegrowanego systemu transportu...
PAP
17.08.2011
Pełnomocnik maturzystów z Ostrowca Świętokrzyskiego wystąpił we wtorek ze skargą do sądu...
PAP
17.08.2011
Samorząd terytorialny
W środę prezydent Bronisław Komorowski będzie rozmawiał z przedstawicielami środowisk naukowych o...
PAP
17.08.2011
Ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy są wiążące dla...
Anna Dudrewicz
17.08.2011
Samorząd terytorialny
ARTYKUŁ POCHODZI Z MIESIĘCZNIKA SAMORZĄD TERYTORIALNY NR 7-8/2011.
Mariusz Kotulski
17.08.2011
Samorząd terytorialny
Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie kupił 11 nowoczesnych autobusów. Inwestycję dofinansowała...
16.08.2011
W Ministerstwie Infrastruktury rozpoczęło się po godz. 10.00 we wtorek spotkanie przedstawicieli...
PAP
16.08.2011