Ostatni etap wyborów ławników sądowych, polegający na przeprowadzeniu głosowania tajnego przez radę...
Ireneusz Krześnicki
02.08.2011
Samorząd terytorialny
Treść art. 32 ust. 5 Prawa zamówień publicznych nie kreuje odrębnej kategorii zamawiających. Jeżeli...
Karol Kozłowski
02.08.2011
Samorząd terytorialny
MEN ogłosiło konkursy na dofinansowanie projektów w zakresie współpracy szkół i organizacji...
Anna Dudrewicz
02.08.2011
Samorząd terytorialny

NIK o korupcji w gminach

Samorząd terytorialny
Po przeprowadzeniu w ubiegłym roku kontroli, NIK stwierdziła wysoki poziom zagrożenia korupcją m....
Anna Dudrewicz
02.08.2011
Samorząd terytorialny
W jakich przypadkach organ prowadzący może nie zatwierdzić arkusza organizacji placówki?
Bożena Barczewska
01.08.2011
Samorząd terytorialny
Czy za wysłanie pisma o braku informacji dotyczącej występowania złóż kopalin starosta pobiera...
Jerzy Janusz
01.08.2011
Samorząd terytorialny
Dostosowanie treści zeznania podatkowego SD-3 do nowych rozwiązań prawnych przewiduje projekt...
Jolanta Mazur
01.08.2011
Samorząd terytorialny
Wraz z wejściem w życie Kodeksu wyborczego zmieniły się zasady sporządzania pełnomocnictw do...
Patryk Ciurak
01.08.2011
Samorząd terytorialny
Projekt kolejnego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego...
Jolanta Mazur
01.08.2011
Samorząd terytorialny
Nieco skorygowany przez Trybunał Konstytucyjny, Kodeks wyborczy wprowadza zmiany ważne dla...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.08.2011
Samorząd terytorialny
Wyniki audytów przeprowadzonych przez NIK wskazują na relatywnie wysoki poziom zagrożenia korupcją...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.08.2011
Samorząd terytorialny

Więcej osób do pracy

Samorząd terytorialny
Nowe rozporządzenie w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych rozszerza katalog osób,...
Patryk Ciurak
01.08.2011
Samorząd terytorialny

Cena rażąco niska czy nie?

Samorząd terytorialny
Każdy przypadek podejrzenia rażąco niskiej ceny należy oceniać indywidualnie, biorąc pod uwagę...
Anna Stańczuk
01.08.2011
Samorząd terytorialny
Władze Sandomierza (Świętokrzyskie) zachęcają turystów do odwiedzania miasta, które od kilku dni...
PAP
01.08.2011
Wyższe niż dotąd ceny biletów zaczną obowiązywać od poniedziałku w autobusach i tramwajach...
PAP
01.08.2011
Białe wino, sarnina po szlachecku, pstrąg wędzony i masło rzuchowskie to produkty, które zwyciężyły...
PAP
01.08.2011
Województwo podlaskie jest na dobrej drodze rozwojowej, w ostatnich latach zwiększają się wydatki...
PAP
01.08.2011
Pięć firm wyda 297 mln zł w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (ŁSSE). Dzięki temu w...
PAP
01.08.2011
22 lipca 2011 r. komisja konkursowa wyłoniła podmioty, którym zostaną przyznane środki w ramach...
Anna Dudrewicz
01.08.2011
Samorząd terytorialny
Użytkownicy platformy ePUAP oraz Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej nie...
Anna Dudrewicz
01.08.2011
Samorząd terytorialny
28 lipca 2011 r. Gmina Andrychów podpisała umowę z NFOŚiGW na dofinansowanie budowy i modernizacji...
Anna Dudrewicz
01.08.2011
Samorząd terytorialny
Należy stosować przepisy sprzed wejścia w życie nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych w...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.08.2011
Samorząd terytorialny
Przygotowanie projektu planu miejscowego jest obowiązkiem organu wykonawczego gminy wójta...
Bartosz Starczewski
01.08.2011
Samorząd terytorialny
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, b. premier Jerzy Buzek, biskup warszawsko-praski abp...
Wachowicz Mariusz
01.08.2011
W jaki sposób należy przeprowadzić wywiad w przypadku osoby ubiegającej się o świadczenie...
Bartłomiej Mazurkiewicz
29.07.2011
Samorząd terytorialny
MSWiA przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji...
29.07.2011
Samorząd terytorialny
Czy odbudowa szamba zniszczonego na skutek powodzi na terenie objętym obszarem klęski żywiołowej...
Bogna Czajka-Marchlewicz
29.07.2011
Samorząd terytorialny
Posłowie PIS wnieśli do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 4474),...
Wojciech Kowalski
29.07.2011
Samorząd terytorialny
Wprowadzenie elektronicznego monitoringu chuliganów stadionowych oraz dopuszczenie sprzedaży i...
PAP
29.07.2011
Samorząd terytorialny
Sejm uchwalił w czwartek wieczorem nowelizację Kodeksu wyborczego wprowadzającą zmiany w zasadach...
PAP
29.07.2011
Samorząd terytorialny