Trzema równoległymi warsztatami poświęconymi problemom wynikającym ze zmian demograficznych...
08.07.2011
Samorząd terytorialny
Czy słusznie umorzono postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla fermy norek o...
Alicja Brzezińska
08.07.2011
Samorząd terytorialny

Orlik na łyżwach

Samorząd terytorialny
Ministerstwo Sportu i Turystyki opublikowało założenie założenia Pilotażowego programu budowy...
Patryk Ciurak
08.07.2011
Samorząd terytorialny
Kiedy gmina powinna pobrać całą opłatę roczną z tytułu dzierżawy, a kiedy naliczyć ją...
Adam Błaszko
08.07.2011
Samorząd terytorialny

Zgłoś absurd Kafce

Samorząd terytorialny
Na stronach Portalu Krajowego Forum Szerokopasmowego uruchomiono serwis Kafka, w którym można...
Patryk Ciurak
08.07.2011
Samorząd terytorialny
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nabór wniosków dla przedsięwzięć w ramach...
Patryk Ciurak
08.07.2011
Samorząd terytorialny
W 2010 r. RIO skontrolowały łącznie 123 926 sprawozdań z wykonania budżetów j.s.t.. W wyniku...
Wojciech Kowalski
08.07.2011
Samorząd terytorialny
System elektronicznego poboru opłat od samochodów ciężarowych ViaToll, który ruszył z dwudniowym...
08.07.2011
Samorząd terytorialny
Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty mający poprawić sytuację...
PAP
08.07.2011
Samorząd terytorialny
Ustawa o SIO od momentu pojawienia się wzbudza emocje i obawy. Wprowadzone zmiany i zapewnienie...
08.07.2011
Samorząd terytorialny
Posłowie z sejmowej podkomisji nadzwyczajnej, którzy obradowali w czwartek, opowiedzieli się za...
PAP
08.07.2011
Samorząd terytorialny
Podjęcie uchwały odmawiającej stwierdzenia wygaśnięcia mandatu powoduje, że zostaje spełniony...
Anna Dudrewicz
08.07.2011
Samorząd terytorialny
40 mln zł ma kosztować budowa nowego centrum wystawienniczo-kongresowego Międzynarodowych Targów...
Kamil Szubański
07.07.2011
Jak długo zachowuje ważność wypis i wyrys z ewidencji gruntów?
Michał Behnke
07.07.2011
Samorząd terytorialny
Czy główny księgowy samorządowej wojewódzkiej osoby prawnej, może jednorazowo, na podstawie umowy...
07.07.2011
Samorząd terytorialny
Wiadomo już, kto wybuduje cztery place zabaw, które powstaną w Gdańsku w ramach programu Radosna...
07.07.2011
Zawiłość procesu analizy mającego doprowadzić do wyrównania wynagrodzeń nauczycieli do poziomu, o...
Wojciech Kowalski
07.07.2011
Samorząd terytorialny
Nie jest możliwe wstrzymanie wykonania decyzji wydanej w innym postępowaniu w granicach tej samej...
Anna Dudrewicz
07.07.2011
Samorząd terytorialny
Rozdysponowane zostały środki finansowe na Program Osłonowy pn. Wspieranie Jednostek Samorządu...
Anna Dudrewicz
07.07.2011
Samorząd terytorialny

Niepokój o subwencję

Samorząd terytorialny
Samorządowcy Lubelszczyzny wyrażają zaniepokojenie pojawiającymi się planami zmniejszenia rezerwy...
07.07.2011
Samorząd terytorialny