WSA przyznaje rację Komisji Weryfikacyjnej w sprawie reprywatyzacji

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Z chwilą śmierci właściciela nieruchomości następuje utrata zdolności prawnej i wobec tego nie można wydać decyzji administracyjnej, ani nie można nałożyć praw czy nadać uprawnień w stosunku do takiej osoby - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny, uznając za słuszną decyzję Komisji Weryfikacyjnej ds, nieruchomości warszawskich
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.02.2019
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Możliwość dowolnego podziału gminy umożliwi finansowanie projektów na niedoinwestowanych terenach, które rozwijają się zbyt wolno. Zdaniem ekspertów gminy powinny mieć więcej swobody w ustalaniu warunków rozdziału środków z budżetu obywatelskiego. W tym kierunku zmierza projekt nowej ustawy.
Katarzyna Kubicka-Żach
20.02.2019
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Wynagrodzenia nauczycieli powinny być wyższe i wypłacane w formie dotacji, bo na razie gminy muszą do nich dopłacać - uważają samorządowcy ze Związku Miast Polskich. Samorządowcy wyliczają, że wydatki na oświatę w ciągu dwóch lat wzrosły o 7 mld zł. Samorządowcy apelują o wspólną walkę o odpowiedni poziom finansowania oświaty z budżetu państwa!
Monika Sewastianowicz
19.02.2019
Kadry w oświacie
Trwają prace nad rozszerzeniem katalogu prosumentów, czyli indywidualnych producentów energii - będą nimi mogły być również samorządy oraz małe i średnie firmy. Tymczasem NFOŚ ogłosił dwa programy na wsparcie dla przemysłu energetycznego i walkę ze smogiem. Nabory wkrótce.
Katarzyna Kubicka-Żach
19.02.2019
Środowisko
Zaświadczenie o liczbie osób zameldowanych lub braku zameldowania osób w lokalu jest wydawane na podstawie przepisów ustawy o ewidencji ludności i podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
Kucharski Dominik
19.02.2019
Samorząd terytorialny

NSA: Zasiłek z MOPS zdradzi miejsce zamieszkania

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Prawo rodzinne
Małoletni został umieszczony w rodzinie zastępczej. Powstał negatywny spór o właściwość, ponieważ żaden powiat nie chciał ponosić wydatków na opiekę i jego wychowanie. Rozpoznający sprawę NSA uznał, że miejsce zamieszkania może być potwierdzone otrzymywaniem zasiłków od lokalnej placówki pomocy społecznej.
Dorian Lesner
19.02.2019
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Prawo rodzinne
Raport o stanie gminy, powiatu i województwa to nowy obowiązek, który od tego roku samorządy muszą wypełnić. Prawo nie wskazuje wzoru dokumentu, Związek Miast Polskich proponuje więc przykładowe założenia. Dokument musi być przedłożony przez organ wykonawczy radzie lub sejmikowi do 31 maja.
Katarzyna Kubicka-Żach
19.02.2019
Samorząd terytorialny
Nieco mniej zadań niż przy wyborach samorządowych będą miały urzędy podczas organizacji głosowań na europosłów. Kalendarz wyborczy będzie znany wkrótce.
Katarzyna Kubicka-Żach
18.02.2019
Wybory
Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że rząd zwiększy pulę środków na drogi samorządowe do 6 mld zł. Wkrótce ruszy nabór wniosków dla gmin i powiatów na dofinansowanie inwestycji drogowych na 2019 rok.
Katarzyna Kubicka-Żach
18.02.2019
Samorząd terytorialny
Wszystko wskazuje, że Krajowa Izba Odwoławcza zmienia zdanie w dwóch kluczowych dla zamówień publicznych kwestiach. Z najnowszych orzeczeń wynika, że skan oferty opatrzony podpisem kwalifikowanym oraz dokumenty podpisane z użyciem algorytmu skrótu SHA-1 są ważne.
Jolanta Ojczyk
18.02.2019
Zamówienia publiczne
Wraca sprawa dodatkowej opłaty tzw. „przyłączeniowej” nielegalnie pobieranej przez gminy. Po skargach pokrzywdzonych mieszkańców Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zajęło się tym problemem i zapowiedziało prace zmierzające do zmiany przepisów.
Katarzyna Kubicka-Żach
18.02.2019
Budownictwo
Szybkie zakończenie prac nad projektem nowego Prawa zamówień publicznych zapowiedziała w sobotę minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz (fot.). Jak podkreśliła, nowa ustawa pozwoli m.in. uporządkować przepisy i uprościć procedury, co ma umożliwić małym i średnim przedsiębiorstwom start w przetargach.
Krzysztof Sobczak
16.02.2019
Zamówienia publiczne Administracja publiczna
Organizator lodowiska powinien zadbać o bezpieczeństwo wszystkich korzystających ze ślizgawki i zwracać uwagę osobom jeżdżącym agresywnie. Skoro tego nie zrobił, odpowiada za szkodę spowodowaną przez jeżdżącego brawurowo mężczyznę – stwierdził Sąd Okręgowy w Łodzi.
Robert Horbaczewski
16.02.2019
Prawo cywilne
Gmina przyjęła uchwałę, w której określiła tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. WSA w Gorzowie Wielkopolskim uznał, że przepisy, które modyfikowały skład tego zespołu stanowiły przekroczenie normy kompetencyjnej, ponieważ kwestia ta jest uregulowana w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Dorian Lesner
16.02.2019
Samorząd terytorialny Prawo rodzinne
Abonament uprawniający do parkowania pojazdu w wyznaczonym miejscu może zostać powiązany z numerem rejestracyjnym konkretnego pojazdu. Nadto numer rejestracyjny identyfikuje pojazd, a nie osobę – stwierdził WSA w Białymstoku.
Robert Horbaczewski
16.02.2019
Samorząd terytorialny
Algorytm funkcji skrótu SHA-1 w podpisie kwalifikowanym jest nierekomendowany, co nie znaczy wycofany. Tak brzmi najnowsze stanowisko Ministerstwa Cyfryzacji. W konsekwencji prezes Urzędu Zamówień Publicznych uznał, że opatrzone taki podpisem dokumenty są prawidłowe.
Jolanta Ojczyk
15.02.2019
Zamówienia publiczne
Darowizny mieszkańców na rzecz gminy z problemami finansowymi są zgodne z prawem, ale nieco nieetyczne. Są inne sposoby walki z zadłużeniem samorządu. Według informacji RIO gmina jest jednak w bardzo ciężkiej sytuacji finansowej.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.02.2019
Finanse publiczne
Obowiązujące od kilku miesięcy nowe unijne i krajowe przepisy o ochronie danych wywołują wśród wszystkich zobowiązanych do ich stosowania wiele emocji i poczucia zagrożenia. Dobrze, że państwowe instytucje starają się je objaśniać i interpretować, ale gorsząca rywalizacja Ministerstwa Cyfryzacji i Urzędu Ochrony Danych Osobowych niczemu dobremu nie służy.
Krzysztof Sobczak
15.02.2019
RODO
Im większe władztwo i większy zakres decyzyjności przysługuje danej osobie zatrudnionej w administracji publicznej, tym większy mamy dostęp do jej sfery prywatności, również do oświadczeń majątkowych - mówi dr Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.02.2019
Administracja publiczna RODO
Oferujący mieszkania na wynajem program Mieszkanie plus finansowanym w partnerstwie publiczno-prywatnym minimalizuje ryzyko przedsiębiorcy. Korzysta też samorząd, który musi tylko zapewnić grunt i najemców. Ekspertów dziwi, że tak późno dostrzeżono zalety tej formuły.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.02.2019
Budownictwo
Bezpłatne żłobki, zdrowe dziecko i bezpieczne macierzyństwo - to trzy filary programu urzędu miasta Warszawy. Dodatkowe punkty przy rekrutacji uzyskają dzieci, które przeszły szczepienia zakłada uchwała radnych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.02.2019
Opieka zdrowotna
Rada miasta nie mogła uzależnić ważności wyborów do zarządu osiedla od osiągnięcia kworum. WSA w Gorzowie Wielkopolskim uznał, że takie zastrzeżenie jest niedopuszczalne, ponieważ modyfikuje zasady określone w ustawie o samorządzie gminnym.
Dorian Lesner
14.02.2019
Samorząd terytorialny
Samorządy muszą ustalić nowy plan sieci szkół. To kolejny etap reformy związany z ostateczną likwidacją gimnazjów. Resort edukacji przypomina o konieczności zrealizowania tego obowiązku oraz udostępnia przykładowe uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół.
Monika Sewastianowicz
14.02.2019
Zarządzanie oświatą
Rada ds. Kościołów i związków wyznaniowych ma być organem, powołanym przez Ministerstwo Cyfryzacji, którego zadaniem będzie udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną danych osobowych.
Krzysztof Sobczak
14.02.2019
RODO
Miasto jako właściciel terenu, a nie użytkownik ma naprawić sieć przeciwpożarową, która przebiega pod ziemią - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny. Decyzja Państwowej Straży Pożarnej zapadła, gdy umowa dzierżawy między miastem a Akademią Pedagogiki Specjalnej była ważna - dodał sąd.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.02.2019
BHP Szkolnictwo wyższe
Starostwa potwierdzają, że CEPIK działa o niebo lepiej niż np. rok temu. Jednak są sygnały o przypadkach braku informacji o badaniu technicznym pojazdu w systemie. Ministerstwo Cyfryzacji stanowczo temu zaprzecza. Zdaniem resortu system działa bez zarzutu.
Katarzyna Kubicka-Żach
14.02.2019
Administracja publiczna
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt obejmuje również prawo mieszkańców do oddania zwierzęcia do schroniska lub zawiezienia rannego w wypadku zwierzęcia do lekarza weterynarii. Jest to zatem akt prawa miejscowego - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
Aleksandra Partyk
14.02.2019
Samorząd terytorialny
Rzecznik Praw Obywatelskich jest zaniepokojony potencjalnym naruszeniem prawa do prywatności przez poszerzenie monitoringu na jednym z krakowskich osiedli. Kraków chce w ten sposób walczyć z przestępczością.
Katarzyna Kubicka-Żach
13.02.2019
Administracja publiczna
Czy im więcej kamer, tym mniejsza przestępczość? Spór o to trwa właśnie w Krakowie. Jak zauważają eksperci, monitoring wizyjny w miejscu publicznym dotyka problemu ochrony danych osobowych. Na drugiej szali jest walka z zagrożeniami porządku publicznego i bezpieczeństwa.
Katarzyna Kubicka-Żach
13.02.2019
Samorząd terytorialny RODO
Profil zaufany ma już ponad 2,6 mln osób. Osoby te mogą korzystać z Internetowego Konta Pacjenta, na którym znajdują się np. informacje o wystawionych e-receptach i kosztach leczenia w ramach NFZ.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
13.02.2019
Opieka zdrowotna