Najbogatszą gminą jest Kleszczów, gdzie wskaźnik dochodów podatkowych na mieszkańca jest najwyższy w kraju. Wśród powiatów najwięcej dochodów na mieszkańca ma Warszawa, z województw – Mazowsze. Z corocznie prezentowanych zestawień Ministerstwa Finansów wynika, że Kleszczów od lat jest na czele.
Katarzyna Kubicka-Żach
08.12.2019
Finanse publiczne Finanse samorządów
Projekt nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym ma umożliwić dalsze dopłaty do ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Zachowanie obecnie obowiązujących przepisów mogłoby oznaczać znaczący wzrost wydatków dla dużej grupy pasażerów lub nawet likwidację kolejnych linii autobusowych.
Katarzyna Kubicka-Żach
07.12.2019
Samorząd terytorialny
Brudny, pijany lub śmierdzący współpasażer może poważnie utrudnić życie osobom podróżującym komunikacją zbiorową. Absolutnie nie oznacza to, że mogą oni samodzielnie interweniować i wyrzucić taką osobę z autobusu lub tramwaju. Nadgorliwy pasażer naraża się na odpowiedzialność karną.
Monika Sewastianowicz
07.12.2019
Prawo cywilne
Według ekspertów poza obszarami miejskimi gminy powinny pełnić rolę uzupełniającą w organizowaniu publicznego transportu zbiorowego. Są jednak wątpliwości, czy główną rolę powinny grać województwa, powiaty czy zrzeszenia powiatów obejmujące obszary subregionów. Różnice zdań dotyczą też zgody co do tego, czy województwa powinny zająć się wyłącznie przewozami kolejowymi, czy pełnić także aktywną rolę w transporcie drogowym.
Adrian Misiejko
06.12.2019
Samorząd terytorialny

Kary za niezarejestrowanie auta uderzą nie tylko w firmy

Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Każdy, kto sprowadzi w grudniu samochód z któregoś z państw Unii Europejskiej i nie zarejestruje go w ciągu 30 dni, może dostać karę do 1000 złotych. Dotyczy to też sprzedawców samochodów, ale to nie jedyny ich problem. Od dnia rejestracji muszą płacić ubezpieczenie i VAT. Dla ciężarówek to koszty idące w dziesiątki tysięcy złotych.
Jolanta Ojczyk
06.12.2019
Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Wciąż są wątpliwości wokół płatnego parkowania w soboty. Wojewoda świętokrzyski uznał, że starachowiccy radni nie mieli kompetencji do ustalenia opłaty za parkowanie w sobotę, bo nie jest ona dniem roboczym. Według ekspertów samorząd może jednak ustalić opłaty za sobotę czy nawet niedzielę, jeśli nie użyje sformułowania, że to dni robocze.
Katarzyna Kubicka-Żach
06.12.2019
Samorząd terytorialny
Jeśli strona zarzuca, że koło łowieckie jest bezczynne przy rozpoznawaniu sprawy o szacowanie szkód w uprawach i plonach rolnych przez zwierzęta łowne, to nie może wnieść skutecznej skargi do sądu administracyjnego. Tego rodzaju sprawa powinna być traktowana jako sprawa cywilna - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
Aleksandra Partyk
05.12.2019
Samorząd terytorialny
Minister klimatu uważa, że wskazanie w ustawie, jakich poziomów hałasu nie powinno się przekraczać, jest niebezpieczne, bo trudno byłoby ustalać, czy doszło do przekroczenia norm. Należy stworzyć generalną i jednocześnie stosunkowo łatwą do wyegzekwowania regułę zakazującą emisji uciążliwego hałasu.
Katarzyna Kubicka-Żach
05.12.2019
Samorząd terytorialny
Przedstawiciele państw członkowskich w Radzie Unii Europejskiej mianowali w czwartek dr. Wojciecha Wiewiórowskiego Europejskim Inspektorem Ochrony Danych (EIOD). W zeszłym tygodniu został on wybrany na to stanowisko przez europosłów. Jego kadencja potrwa pięć lat.
Krzysztof Sobczak
05.12.2019
RODO Prawo unijne
Szef MSWiA Mariusz Kamiński zapowiada wprowadzenie rozwiązania motywującego, które ma umożliwić przyznawanie dodatkowych świadczeń pieniężnych dla doświadczonych funkcjonariuszy. Pierwszy dodatek miałby być przewidzianym po 25 latach służby, drugi po 28,5.
Patrycja Rojek-Socha
04.12.2019
Policja Prawo pracy
Wyborca z powodu wady wzroku uczynił znak „x” w niewłaściwym miejscu i dokonał poprawek na karcie do głosowania. Złożył on protest wyborczy, w którym domagał się uznania jego głosu na tego kandydata, na którego chciał on zagłosować. Jego protest należało jednak pozostawić bez rozpoznania z przyczyn formalnych – orzekł Sąd Najwyższy.
Aleksandra Partyk
04.12.2019
Wybory
Byłem gotów złożyć rezygnację, ale tego nie zrobię, ponieważ stałem się przedmiotem brutalnej gry politycznej – oświadczył w środę szef NIK Marian Banaś. Stwierdził, że będzie kontynuował misję "w poczuciu odpowiedzialności", ale jest gotów odpowiedzieć na każde pytanie śledczych, a jeśli zajdzie potrzeba zrzec się immunitetu.
Krzysztof Sobczak
04.12.2019
Administracja publiczna

Rząd na razie nie dzieli Mazowsza

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Na dzisiejszym etapie nie ma tematu wydzielenia Warszawy z województwa mazowieckiego, w tej sprawie nie jest obecnie przygotowywana żadna ustawa - twierdzi nowy wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł. Nie zadeklarował jednak rezygnacji partii rządzącej z tej idei. - To jest w fazie pomysłu - stwierdził.
Krzysztof Sobczak
04.12.2019
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Przedsiębiorca, który organizował imprezy z wykorzystaniem samochodzików dla dzieci z napędem elektrycznym, ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pojazdy na zasadzie ryzyka. Zapłaci więc gminie odszkodowanie za rozlany płyn akumulatorowy, który zniszczył parkiet w sali widowiskowej – stwierdził Sąd Okręgowy w Bydgoszczy.
Robert Horbaczewski
04.12.2019
Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Rządowy program ma doprowadzić kolej do małych miejscowości

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo
Przyczynienie się do likwidowania wykluczeń komunikacyjnych dzięki możliwości uzupełniania sieci kolejowej o nowe połączenia, które przede wszystkim zapewnią pasażerom dostęp do komunikacji międzywojewódzkiej - to cel przyjętego we wtorek przez rząd Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku. 
Krzysztof Sobczak
03.12.2019
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo
Kancelaria Sejmu skierowała do Sądu Okręgowego w Olsztynie wniosek o uchylenie postanowienia nakazującego jej przedstawienie zgłoszeń oraz list osób popierających kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Podstawą żądania ma być ewentualna odpowiedzialność administracyjna i cywilnoprawna z tytułu naruszenia ochrony danych osobowych obywateli.
Krzysztof Sobczak
03.12.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości RODO
Wszczęte zostało śledztwo dotyczące m.in. podejrzeń nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych i deklaracjach podatkowych Mariana Banasia - poinformował rzecznik Prokuratury Regionalnej w Białymstoku Paweł Sawoń. Jak podkreślił, jest to postępowanie przygotowawcze w sprawie, czyli nikomu dotąd nie postawiono zarzutów.
Krzysztof Sobczak
03.12.2019
Prawo karne Administracja publiczna

Rząd ma pełnomocniczkę do spraw demografii

Pomoc społeczna Prawo rodzinne
Barbara Socha została we wtorek powołana przez premiera Mateusza Morawieckiego na stanowisko pełnomocnika rządu do spraw polityki demograficznej. Jej zadaniem ma być przygotowanie strategii demograficznej, której celem będzie zwiększenie dzietności i promocja tradycyjnej rodziny.
Krzysztof Sobczak
03.12.2019
Pomoc społeczna Prawo rodzinne
Polskie prawo nie pozwala na transkrypcję aktu urodzenia dziecka pary jednopłciowej, ale nie oznacza to, że prawa dzieci mogą być pomijane - wynika z podjętej 2 grudnia br. uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zdaniem NSA nie może to ograniczać praw takiego dziecka np. w zakresie obywatelstwa, wydania paszportu czy nadania numeru PESEL.
Krzysztof Sobczak
03.12.2019
Prawo rodzinne Administracja publiczna

MSWiA: Wiceminister Szefernaker zajmie się administracją

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Sekretarz stanu Paweł Szefernaker będzie, w imieniu szefa MSWiA, sprawował nadzór nad wojewodami, a także odpowiadał za współpracę z samorządem terytorialnym. Tak zdecydował w poniedziałek minister Mariusz Kamiński, który podpisał nową decyzję kompetencyjną określającą zakres obowiązków poszczególnych członków kierownictwa tego resortu.
Krzysztof Sobczak
02.12.2019
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Polskie prawo nie dopuszcza wpisania do polskich akt stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia dziecka, w którym jako rodziców wpisano dwie kobiety - taki jest sens wydanej w poniedziałek 2 grudnia br. uchwały siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. Uchwała ta wiąże inne składy sądów.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.12.2019
Prawo rodzinne Administracja publiczna

UOKiK podejrzewa zmowę przetargową w Tychach

Zamówienia publiczne Ochrona konkurencji
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie, które ma wykazać, czy doszło do zmowy przetargowej na utrzymanie zimowej czystości w Tychach. Urząd zebrał dowody, które mogą wskazywać na jej zawarcie.
Jolanta Ojczyk
02.12.2019
Zamówienia publiczne Ochrona konkurencji
Od stycznia 2020 roku rodzic uzyska miejsce w żłobku dopiero po okazaniu wpisu w książęce zdrowia dziecka o dokonanych szczepieniach. Tak zadecydowali warszawscy radni na ostatniej listopadowej sesji Rady Miasta. Zmian w żłobkach będzie więcej - wzrośnie dzienna stawka żywieniowa i zmienią się regulacje dotyczące obecności dzieci.
Agnieszka Matłacz
02.12.2019
Samorząd terytorialny Szkoła i uczeń
Według założeń rządu wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2020 roku ma być na poziomie 106,0 proc. Eksperci podkreślają jednak, że to nie rekompensuje wieloletniego mrożenia wzrostu płac i może oznaczać kolejny odpływ urzędników do sektora prywatnego. Konsekwencje tego zjawiska odczują wszyscy - spadnie bowiem jakość usług.
Paweł Żebrowski
02.12.2019
Finanse samorządów Administracja publiczna Prawo pracy
Organ wykonawczy gminy nie ma jakiejkolwiek kompetencji do powołania rady kobiet o charakterze opiniodawczym i konsultacyjnym. Takie upoważnienie ma wyłącznie rada gminy – potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, który podzielił stanowisko wojewody w sprawie zarządzenia burmistrza Iławy.
Robert Horbaczewski
02.12.2019
Samorząd terytorialny
Nie trzeba zmieniać Konstytucji, wystarczy uchylić immunitet prezesowi Najwyższej izby Kontroli w razie podejrzenia naruszenia przez niego prawa. Do tego potrzebny jest wniosek Prokuratora Generalnego o ukaranie złożony marszałek Sejmu - sugerują prawnicy. Pozwala na to art. 206 Konstytucji i ustawa o NIK.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.12.2019
Prawo karne Prawnicy Administracja publiczna
Miłosz Skaza i Jan Rosa - zespół uczniów z Technikum Informatycznego Szczecińskiego Collegium Informatycznego pod opieką Dawida Bąka zwyciężył w konkursie Bezpieczeństwa Internetowego "153+1" dla uczniów szkół ponadpodstawowych, zorganizowanym przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości i Biuro Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Sprawiedliwości
Krzysztof Sobczak
30.11.2019
Szkoła i uczeń Nowe technologie

Najbardziej ekologiczna szkoła jest w Markach

Środowisko Budownictwo Zarządzanie oświatą
Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne (MCER) w podwarszawskich Markach to najbardziej zaawansowany ekologicznie obiekt użyteczności publicznej w Polsce. Od września działają w nim już część edukacyjna, w której mieści się szkoła podstawowa, biblioteka, oraz zewnętrzne obiekty sportowe. Oddano własnie do użytku kolejne części obiektu.
Krzysztof Sobczak
30.11.2019
Środowisko Budownictwo Zarządzanie oświatą
Mimo pewnego postępu prawa zwierząt wciąż nie są w naszym kraju dostatecznie chronione, a kolejne próby wprowadzania potrzebnych zmian legislacyjnych natrafiają czasem na irracjonalny opór - mówi adwokat Karolina Kuszlewicz, autorka książki "Prawa zwierząt. Praktyczny przewodnik.
Krzysztof Sobczak
30.11.2019
Prawo karne Prawnicy
Ojciec, który nie mieszka z dzieckiem i uchyla się od płacenia zasądzonych przez sąd świadczeń alimentacyjnych nie może zostać automatycznie uznany za osobę uprawnioną do zasiłku rodzinnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał, że w takiej sytuacji rodzic nie tworzy z członkami rodziny wspólnoty dochodowej.
Dorian Lesner
30.11.2019
Pomoc społeczna Prawo rodzinne