Senat nie wprowadził żadnych poprawek do nowelizacji ustawy o cenach prądu. Zmiany dotyczą opłat dystrybucyjnych i za przesył energii elektrycznej, które nie będą ustalane ustawą, ale przez regulatora - Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Krzysztof Sobczak
26.02.2019
Domowe finanse Prawo gospodarcze
Ustawa wydłuża termin na wystąpienie z roszczeniem o wykupienie nieruchomości lub jej części bądź o odszkodowanie za poniesioną szkodę w przypadku ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska z 2 do 3 lat. Nowela dotyczy przede wszystkim odszkodowań od lotnisk
Katarzyna Kubicka-Żach
26.02.2019
Środowisko Budownictwo
Publiczne instytucje radiofonii i telewizji otrzymają rekompensatę w wysokości 1 mld 260 mln zł z tytułu utraconych w latach 2018-19 opłat abonamentowych. Stanowi o tym nowela ustawy o opłatach abonamentowych, którą we wtorek poparł Senat.
Krzysztof Sobczak
26.02.2019
Finanse publiczne
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ma ustalać opłaty dystrybucyjne oraz za przesył energii elektrycznej. Ustawę w tej sprawie przyjął bez poprawek Senat.
Katarzyna Kubicka-Żach
26.02.2019
Środowisko

Za tydzień mają być konkrety ws nowych propozycji PiS

Pomoc społeczna Finanse publiczne Administracja publiczna
Za tydzień, czyli na posiedzeniu rządu we wtorek 5 marca ma być przedstawionych więcej szczegółów dotyczących propozycji związanych z poszerzeniem grupy uprawnionych do "500 plus", zwolnienia z PIT pracowników poniżej 26 lat oraz przywrócenia przewozów autobusowych do małych miejscowości.
Krzysztof Sobczak
26.02.2019
Pomoc społeczna Finanse publiczne Administracja publiczna
Uchwalona niedawno ustawa jest krytykowana, m.in. za to, że uniemożliwia dalsze funkcjonowanie kół gospodyń wiejskich w miastach. Zdaniem ministra rolnictwa koła, które działały w czasie wejścia ustawy w życie, mogą funkcjonować dalej. Jednak po interwencji RPO minister zapowiada nowelizację ustawy.
Katarzyna Kubicka-Żach
26.02.2019
Samorząd terytorialny

NIK: Gminy gardzą spadkami

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Mimo że pieniądze z rachunków bankowych osób zmarłych oraz dziedziczone nieruchomości mogą być potencjalnym źródłem dochodów gmin, te nie spieszą się do nabycia spadku – zbadała NIK. Jednak na bierność samorządów wpływają też niepełne informacje od banków i długotrwały proces sporządzania spisów inwentarza przez komorników.
Katarzyna Kubicka-Żach
26.02.2019
Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Paczkomaty bez pozwoleń, mogą zniknąć z ulic

Administracja publiczna Budownictwo
Przestarzałe prawo uderza w nowoczesne firmy. Wojewódzkie sądy administracyjne uważają, że paczkomaty to tymczasowe obiekty budowlane. Na ich postawienie trzeba więc uzyskać pozwolenie. Gdy Naczelny Sąd Administracyjny przyzna im rację, wzrosną koszty stawiania takich obiektów, a także bankomatów czy mlekomatów. Obecnie istniejące paczkomaty postawione zostały bez pozwoleń budowlanych. Gdy ich legalizacja okaże się nieopłacalna, mogą zniknąć z ulic. Eksperci alarmują o zmianę przepisów.
Dorian Lesner Jolanta Ojczyk
26.02.2019
Administracja publiczna Budownictwo

Ochrona danych ważna także przy zbiórce odpadów

Samorząd terytorialny Środowisko RODO
Przy stosowaniu nowoczesnych technologii w zarządzaniu odpadami może dochodzić do gromadzenia danych osobowych. Ważne jest, czy technika posłuży badaniu przemieszczania się zbiornika ze śmieciami, czy będzie nakierowana na monitorowanie osób - mówi Monika Krasińska z Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Katarzyna Kubicka-Żach
26.02.2019
Samorząd terytorialny Środowisko RODO
Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w niedzielę 26 maja - wynika z postanowienia prezydenta Andrzeja Dudy. O jego podpisaniu poinformowała Kancelaria Prezydenta RP. Postanowienie zostało w poniedziałek opublikowane w Dzienniku Ustaw, co oznacza, że oficjalnie rozpoczęła się kampania wyborcza.
Krzysztof Sobczak
25.02.2019
Administracja publiczna
Do zmian i nowych funkcjonalności w aplikacji ŹRÓDŁO związanych z wdrożeniem dowodów z warstwą elektroniczną przygotowuje urzędników szkolenie e-learningowe. O e-dowody można będzie wnioskować już od 4 marca. W tym tygodniu z powodu przerw technicznych w urzędach nie będzie można załatwić spraw związanych z dowodem osobistym.
Katarzyna Kubicka-Żach
25.02.2019
Administracja publiczna
Inwestowanie w drogi czy infrastrukturę budowlaną wygrywa z usługami społecznymi - uważa minister rodziny Elżbieta Rafalska. Przypomina, że program Maluch+ oferuje samorządom do 80 proc. wsparcia na realizację miejsc opieki dla małych dzieci.
Katarzyna Kubicka-Żach
25.02.2019
Samorząd terytorialny
Imion i nazwisk osób uczestniczących w transmitowanych on-line posiedzeniach rad gmin i powiatów oraz sejmików województw nie trzeba anonimizować. Samorządy informują, że mieszkańcy będą nagrani. Jeśli ktoś nie wyraża zgody, nie wchodzi na salę.
Katarzyna Kubicka-Żach
25.02.2019
Samorząd terytorialny

Centra usług biznesowych poza wielkomiejskimi ośrodkami

Samorząd terytorialny Małe i średnie firmy
Mniejsze miejscowości są atrakcyjne jako lokalizacja usług outsourcingowych, a także miejsce życia i pracy. Urzędy takich miast we współpracy z przedsiębiorcami starają się zorganizować atrakcje i udogodnienia na poziomie dużych aglomeracji, np. żłobki.
Przemysław Konieczny Dominik Rykowski
25.02.2019
Samorząd terytorialny Małe i średnie firmy
Na festynie w Mszanie organizowanym ze środków unijnych w celu zmniejszenia ubóstwa nie rozdawano golonki, którą zakupiono. Miano zbierać pieniądze na cele społeczne, ale nikt nie widział zbiórki. Na pytania mieszkańców wójt odpowiada wymijająco. Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził bezczynność organu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.02.2019
Finanse samorządów
Plan Zagospodarowania Przestrzennego, Warunki Zabudowy czy Wpis do Rejestru Zabytków – to podstawowe pojęcia inwestorów budowlanych, które rozpalają ostatnio emocje i są tematem debaty publicznej, ale nie zawsze są właściwie rozumiane - mówi Paulina Chołoniewska, ekspert z kancelarii Kijewski Graś.
Prawo.pl
23.02.2019
Administracja publiczna Budownictwo
Pojęcie „interesu prawnego” jest pojęciem obiektywnym, w odróżnieniu od przyjętej przez radę przesłanki wyłączenia radnego „w sprawach, w których może powstać podejrzenie o stronniczość”. Nadto wyłączenie dotyczy samego głosowania, a nie pracy w radzie i komisji – wskazał wojewoda lubelski.
Robert Horbaczewski
23.02.2019
Samorząd terytorialny
Samorządy otrzymały już dwie raty subwencji oświatowej i mają środki, aby wypłacić nauczycielom podwyżki wynagrodzeń z wyrównaniem od 1 stycznia. Trzecią ratę otrzymają w podwójnej wysokości do 25 lutego.
Agnieszka Matłacz
22.02.2019
Administracja publiczna Finanse
Uszczelnienie obowiązujących wymagań dla kotłów na paliwo stałe i uniemożliwienie wprowadzania do sprzedaży i obrotu kotłów wysokoemisyjnych - to zmiany, które mają przynieść poprawę jakości powietrza. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe została podpisana i wkrótce trafi do publikacji w Dzienniku Ustaw.
Agnieszka Matłacz
22.02.2019
Środowisko
Ustawą sektorową, czyli zmianami w 168 ustawach chcieliśmy usunąć wszystkie absurdy, powstałe w praktyce stosowania RODO. Trzeba było choćby ukrócić straszenie karami wynikającymi z tego rozporządzenia - wyjaśnia dr Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.02.2019
Prawo karne Opieka zdrowotna RODO
Sejm uchwalił nowelizację w związku z ochroną danych osobowych w administracji. Jedna z najważniejszych zmian wprowadzonych ustawą wdrażającą RODO dotyczy Kodeksu postępowania administracyjnego.
Katarzyna Kubicka-Żach
22.02.2019
Administracja publiczna
Radni Warszawy zdecydowali o rozszerzeniu zakresu bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności o garaże i miejsca postojowe. W związku ze zmianą prawa urzędy stołecznych dzielnic rozpoczęły już wydawanie zaświadczeń o przekształceniu mieszkańcom.
Katarzyna Kubicka-Żach
22.02.2019
Budownictwo
Opłaty dystrybucyjne i za przesył energii elektrycznej nie będą ustalane ustawą, ale przez regulatora - Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - taką zmianę w ustawie o cenach prądu uchwalił w piątek Sejm. Ustawa trafi teraz do Senatu.
Krzysztof Sobczak
22.02.2019
Prawo gospodarcze
Samorządy nie wykorzystały wszystkich środków zagwarantowanych w programie "Senior plus", dlatego resort rodziny, pracy i polityki społecznej ogłosi w najbliższym czasie kolejny nabór wniosków - poinformował Prawo.pl wiceminister MRPiPS Stanisław Szwed.
Paweł Żebrowski
22.02.2019
Pomoc społeczna
Szpital zwrócił się z wnioskiem o potwierdzenie prawa osoby bezdomnej do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Powstał negatywny spór kompetencyjny, bo żaden z organów nie chciał tego uczynić.
Dorian Lesner
22.02.2019
Samorząd terytorialny Pacjent
Samorządy mogą wprowadzać strefy czystego transportu, ale zdaniem ekspertów nie jesteśmy jeszcze na nie gotowi. Lepiej stopniowo zamykać miasta, wprowadzając kolejne restrykcje, począwszy od zakazów wjazdu najstarszych i najbardziej „trujących” aut. A samochodów zeroemisyjnych jest w Polsce wciąż za mało.
Katarzyna Kubicka-Żach
22.02.2019
Samorząd terytorialny Środowisko
Sytuacja gospodarcza danego państwa członkowskiego i jego znaczenie instytucjonalne będą brane pod uwagę przy obliczania sankcji finansowych w postępowaniach o łamanie unijnego prawa. Pod uwagę ma być brana m.in. liczba miejsc danego kraju w Parlamencie Europejskim.
Krzysztof Sobczak
21.02.2019
Finanse publiczne
Konieczne są dokładniejsze regulacje dotyczące zmian granic gmin - uważają wójtowie i eksperci. Ich zdaniem w procesach zmierzających do przejęcia miejscowości niezbędne jest precyzyjne rozwiązanie kwestii majątkowych. Jak się okazuje, w niektórych przejętych gminach dotąd nie nastąpiły rozliczenia finansowe.
Katarzyna Kubicka-Żach
21.02.2019
Samorząd terytorialny
Zwiększenie poziomu finansowania obrony cywilnej dla samorządów jest konieczne. Zadanie jest niedofinansowane i brakuje regulacji prawnych, jak działać w przypadkach zagrożenia – alarmują samorządowcy.
Katarzyna Kubicka-Żach
20.02.2019
Administracja publiczna
Od 4 marca można składać wnioski o e-dowody osobiste. Z powodu przerw technicznych od końca lutego przez kilka dni niemożliwe będzie jednak wnioskowanie online. 1 marca nie załatwimy też spraw dowodowych w urzędach.
Katarzyna Kubicka-Żach
20.02.2019
Administracja publiczna