Rada Ministrów przyjęła we wtorek 17 grudnia br. projekt ustawy zmieniający prawo geodezyjne i kartograficzne, który ma sprawić, że informacje w ewidencji gruntów mają być aktualizowane z urzędu, a dane w Geoportalu łatwiej dostępne.
Jolanta Ojczyk
17.12.2019
Budownictwo
Monitoringiem musi być objęte każde miejsce składowania odpadów. Kamery muszą rejestrować co się dzieje w zasięgu 5 metrów od miejsca składowania odpadów. Tak wynika z wchodzących dziś w życie przepisów. Zmiany miały obowiązywać od 19 lutego br., ale pierwsza jego wersja miała wady i konieczna była z miana w ustawie.
Jolanta Ojczyk
17.12.2019
Środowisko

Urząd zaatakowany przez cyberprzestępców, wójtowi grozi kara

Samorząd terytorialny Nowe technologie RODO
Prezes UODO może wydać adresowaną do wójta gminy decyzję o zastosowaniu środków naprawczych w związku z niewłaściwym zabezpieczeniem strony internetowej urzędu, która padła ofiarą cyberataku. Jeśli środkom tym towarzyszyć będzie administracyjna kara pieniężna, zapłaci ją gmina jako osoba prawna. Ostatecznie konsekwencje może ponieść też konkretny pracownik.
Katarzyna Kubicka-Żach
17.12.2019
Samorząd terytorialny Nowe technologie RODO

Resort klimatu połowicznie odciąża elektroniczny rejestr odpadów

Środowisko Odpady Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Ministerstwo Klimatu częściowo uległo naciskom rzecznika małych i średnich przedsiębiorców i łagodzi przepisy dotyczące obowiązku ewidencji odpadów. Zdaniem Adama Abramowicza jednak to nie wystarczy, by zapobiec chaosowi w nowym roku. Resort nadal bowiem nie chce pójść na rękę branży odpadowej, która od 1 stycznia będzie musiała korzystać z elektronicznej bazy o odpadach.
Jolanta Ojczyk
17.12.2019
Środowisko Odpady Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Według ekspertów projektowane rozwiązania wzmocniłyby znaczenie i siłę dużych organizmów miejskich, co może gwarantować wzrost ich dochodów z PIT. Ich cel to także skuteczniejsze wspólne planowanie inwestycji z sąsiednimi samorządami Łodzi oraz lepsze wykorzystanie funduszy UE. Jednym z głównych zadań ma być organizacja transportu zbiorowego.
Katarzyna Kubicka-Żach
16.12.2019
Samorząd terytorialny
Pracowników socjalnych jest zbyt mało, są przeciążeni zadaniami, pracują w stresie, często narażeni na agresję fizyczną lub słowną. A do tego czasem zarabiają mniej niż ich podopieczni uzyskują w formie świadczeń. Organizacja i warunki pracy pracowników socjalnych nie pozwalają w pełni na skuteczną realizację ich zadań w zakresie pomocy społecznej - wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli.
Agnieszka Matłacz
16.12.2019
Pomoc społeczna
Organizator pomocy społecznej, organizator usług społecznych, koordynator indywidualnych planów usług społecznych oraz organizator społeczności lokalnej – to nowe stanowiska w samorządowych jednostkach organizacyjnych, które proponuje resort rodziny, pracy i polityki społecznej. Od stycznia gminy mogą organizować centra usług społecznych.
Katarzyna Kubicka-Żach
16.12.2019
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Prawa osób LGBT - bariery także w polskich sądach

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne Administracja publiczna
Sądy mogłyby skutecznie poprawić sytuację prawną osób LGBT w Polsce, choćby korzystając z bogatego europejskiego orzecznictwa - podkreślają eksperci. Problem w tym - jak mówią - że nadal zdają się nie dostrzegać międzynarodowych standardów, a samym sędziom, ale też urzędnikom, brakuje przeszkolenia w zakresie takich spraw.
Patrycja Rojek-Socha
16.12.2019
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne Administracja publiczna
Można spodziewać się powszechnego wzrostu opłat za parkowanie w miastach. Po zmianie prawa, które podniosło górny próg stawek, jakie może wprowadzić gmina, samorządy zapowiadają zmiany. Władze Krakowa, który już wprowadził podwyżki, tłumaczą, że dzięki nim łatwiej będzie znaleźć miejsce. Oprócz wyższych wpływów do budżetu, liczą też, że to zachęta do korzystania transportu miejskiego.
Katarzyna Kubicka-Żach
14.12.2019
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Ośrodki Pomocy Społecznej i urzędy miast albo już otrzymały, albo w przyszłym tygodniu dostaną za pośrednictwem wojewodów pieniądze na wypłatę świadczenia 500 plus. Deklarują, że uda się je wypłacić mieszkańcom przed świętami.
Katarzyna Kubicka-Żach
13.12.2019
Pomoc społeczna
Nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym ma umożliwić dalsze dopłaty do ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Dzięki niej w przyszłym roku ważne będą też zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów autobusowych.
Katarzyna Kubicka-Żach
13.12.2019
Samorząd terytorialny

Rządowe dotacje za małe, a gminy część muszą zwracać

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów Administracja publiczna
Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich są za małe i gminy muszą do nich dopłacać z własnych budżetów. Mimo to są „karane” przez wojewodów żądaniem… zwrotu niewykorzystanej dotacji. Wszystko przez system ustalania kwot, który nie liczy kosztów wynagrodzeń czy sprzątania. Stawka wzrośnie w przyszłym roku o złotówkę, ale to nie rozwiąże problemu.
Katarzyna Kubicka-Żach
13.12.2019
Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów Administracja publiczna
Kolejne webinarium w ramach akcji Masz Głos będzie dotyczyło wypalenia aktywistycznego. Okazuje się, że to jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed osobami działającymi w lokalnych społecznościach.
Katarzyna Kubicka-Żach
12.12.2019
Samorząd terytorialny
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs na pilotaż centrów usług społecznych. Dofinansowanie na łączną kwotę 100 mln zł otrzyma 30 projektów. Gminy lub partnerstwa samorządów będą mogły zgłaszać się w styczniu.
Katarzyna Kubicka-Żach
12.12.2019
Pomoc społeczna
Brakuje mechanizmów prawnych i finansowych dla współpracy gmin przy dużych projektach rozwojowych. Tymczasem według ekspertów jest ona niezbędna, bo pojedyncze jednostki, rywalizując ze sobą, mają mniejsze szanse na uzyskanie funduszy. A zgodnie z prognozami w nowej perspektywie unijnej znajdą się pieniądze dla samorządów, które ze sobą współpracują.
Katarzyna Kubicka-Żach
12.12.2019
Samorząd terytorialny

Szef MEN rozmawia z ministrem finansów o subwencji

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Jestem w trakcie rozmów z premierem i ministrem finansów i obaj widzimy potrzebę wzrostu finansowania zadań oświatowych – powiedział w środę minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. I dodał, że ostateczny kształt projektu ustawy budżetowej "nie ujrzał jeszcze światła dziennego".
Krzysztof Sobczak
11.12.2019
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Z analizy sytuacji prawie trzystu małych i średnich miast wynika, że takie miejscowości potrzebują działań podnoszących jakość życia mieszkańców i zachęcania do powrotu tych, którzy się z nich wyprowadzili. Powinny też przyciągać inwestorów, ale głównie wspierać tych własnych, lokalnych.
Katarzyna Kubicka-Żach
11.12.2019
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Co roku do UOKiK wpływa ponad 1500 zgłoszeń od sygnalistów, w tym ponad tysiąc drogą mailową, o zmowach wśród przedsiębiorców wpływających na konkurencję. Wiele z nich jest jednak bezwartościowych. Zmienić to ma nowy system zgłaszania – gwarantujący pełną anonimowość.
Jolanta Ojczyk
11.12.2019
Compliance Ochrona konkurencji
Dowolność w ustalaniu wysokości kary za niezarejestrowanie pojazdu w określonym prawem czasie budzi poważne wątpliwości starostów. Nie ma bowiem kryteriów, według których mogliby stosować różne stawki kar. To oznacza, że każda kwota wyższa niż 200 zł może zostać zaskarżona i skierowana do sądu.
Hanna Hendrysiak
11.12.2019
Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Zmowy przetargowe - UOKiK i prokuratura mają coraz więcej spraw

Zamówienia publiczne Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Prokuratura prowadzi rocznie kilkaset postępowań dotyczących zmów przetargowych, a Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów kilkanaście. Coraz częściej o winie decydują dowody elektroniczne, pliki z komputerów czy maile. Jednak obie instytucje podkreślają, że każdą taką sytuacją należy oceniać indywidualnie.
Jolanta Ojczyk
11.12.2019
Zamówienia publiczne Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Rzecznik praw obywatelskich jest przeciwny działaniom organów władzy publicznej, nakierowanym na piętnowanie i wykluczanie osób i grup. Wniósł więc pierwsze skargi na wybrane uchwały anty-LGBT samorządów do pięciu różnych wojewódzkich sądów administracyjnych.
Katarzyna Kubicka-Żach
10.12.2019
Samorząd terytorialny
Przedstawiciele samorządowców złożyli w Senacie projekt dotyczący rekompensat dochodów samorządów po zmianach w prawie. Chodzi im o podwyższenie udziału samorządów w podatku PIT. Przedstawiciele korporacji samorządowych ogłosili też zaproszenie na przyszłoroczne obchody 30-lecia samorządu terytorialnego.
Katarzyna Kubicka-Żach
10.12.2019
Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów
Kontrakt programowy, kontrakt sektorowy i porozumienie terytorialne – to nowe rozwiązania zaproponowane przez Radę Ministrów dotyczące polityki rozwoju kraju. Kontrakty będą mogły być zawierane między stroną rządową a samorządami. Rząd chce też odejścia od długookresowej strategii rozwoju oraz koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju.
Katarzyna Kubicka-Żach
10.12.2019
Samorząd terytorialny

NIK: Nieprawidłowości w programie "praca dla więźniów"

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Wykryto liczne nieprawidłowości w finansowaniu inwestycji i remontów realizowanych ze środków publicznych w ramach kontroli Programu "Praca dla Więźniów"- poinformowała we wtorek Najwyższa Izba Kontroli. Izba zdecydowała o skierowaniu 16 zawiadomień do prokuratury. - To "śmieszne" i "typowo polityczne" zarzuty - ocenił były wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.
Krzysztof Sobczak
10.12.2019
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Dostęp do informacji niejawnych osób piastujących najwyższe stanowiska w państwie, m.in. prezesa NIK, wynika z mocy prawa, a nie uzyskanego poświadczenia bezpieczeństwa - podała w komunikacie Najwyższa Izba Kontroli.
Agnieszka Matłacz
10.12.2019
Administracja publiczna

Gminy wiejskie obawiają się mniejszego wsparcia z UE

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów
Gminy wiejskie nie będą miały z czego inwestować – przez rosnące koszty i coraz mniejsze dochody. W ramach pomocy zewnętrznej zamiast refundacji środków chciałyby otrzymywać pieniądze, zanim zainwestują. Szkopuł w tym, że obawy o mniejsze środki unijne, nabierają realnych kształtów
Katarzyna Kubicka-Żach
10.12.2019
Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów
Przed nami konieczność rozstrzygnięcia, jaką wykładnię przepisów stosować, żeby wprowadzić w gminach system bezpiecznie, płynnie i bez procesów sądowych z firmami wykonawczymi. Także, by przepisy miały pozytywny wpływ na gospodarowanie odpadami komunalnymi – mówi Krzysztof Nowak z Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
Katarzyna Kubicka-Żach
10.12.2019
Samorząd terytorialny Środowisko
Rada Ministrów na cotygodniowym posiedzeniu we wtorek 10 grudnia br. omówi projekt ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, a także zajmie się nowelizacją rozporządzenia regulującego wynagrodzenia funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.12.2019
Administracja publiczna
Posiedzenia komisji rady gminy, powiatu i województwa nie są jawne tak jak obrady sesji. Są dostępne, o ile stanowi tak prawo lub gdy postanowi tak komisja. Tymczasem obowiązek rejestracji obrad organów pomocniczych rad umożliwiłby szerszy dostęp obywateli do informacji związanych z działalnością rad. Z drugiej strony to duże dodatkowe koszty dla samorządów.
Katarzyna Kubicka-Żach
09.12.2019
Samorząd terytorialny
Dziennikarz Szymon Hołownia po raz pierwszy publicznie powiedział, że chce kandydować w przyszłorocznych wyborach na prezydenta RP. Kadencja Andrzeja Dudy kończy się w 2020 roku, termin wyborów prezydenckich zostanie ogłoszony na początku roku.
Katarzyna Kubicka-Żach
08.12.2019
Wybory