Najwyższa Izba Kontroli krytycznie ocenia realizację prac rozwojowych na rzecz obronności finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. System nadzoru był niespójny i nieprzejrzysty, a przez to także nieskuteczny, a NCBR płaciło za realizację projektów, których efekty nie mogły być bezpośrednio wykorzystane przez armię.
Agnieszka Matłacz
29.05.2020
Administracja publiczna
Zrównoważony rozwój jest ciągle fikcją. Potrzeba nam więcej solidarności dla bardziej równomiernego rozwoju kraju. Na polskiej wsi brakuje jeszcze sporo infrastruktury komunalnej i potrzeba jeszcze kilkudziesięciu lat na analogicznym poziomie inwestowania, by osiągnąć standardy na miarę XXI wieku – uważa Krzysztof Iwaniuk, szef Związku Gmin Wiejskich RP.
Katarzyna Kubicka-Żach
29.05.2020
Samorząd terytorialny
Należy zmienić przepisy w zakresie częstotliwości odbioru odpadów biodegradowalnych i zmieszanych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich. Nie ma potrzeby częstszego odbioru takich śmieci, bo, przeciwnie niż w dużych miastach, tam frakcja „bio” prawie nie istnieje. Mało jest też nieruchomości wielorodzinnych. A więcej przyjazdów śmieciarki - to wyższe koszty dla mieszkańców.
Katarzyna Kubicka-Żach
29.05.2020
Samorząd terytorialny Środowisko
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 26 maja 2020 r. uznał, że zawieszenie akredytacji dziennikarskiej w węgierskim parlamencie po próbie nagrania materiału telewizyjnego w miejscu do tego nieprzeznaczonym, stanowiło naruszenie dziennikarskiej swobody wyrażania opinii.
Katarzyna Warecka
28.05.2020
Administracja publiczna

Zmiany w prowadzeniu polityki rozwoju uchwalone

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Wzmocnienie partnerstwa rządu z samorządami oraz powiązanie planowania społeczno-gospodarczego z przestrzennym - to cel nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, która została w czwartek uchwalona przez Sejm. Za ustawą głosowało 417 posłów, jeden był przeciw, a tylko 37 wstrzymało się od głosu. Teraz nowela trafi pod obrady Senatu.
Krzysztof Sobczak
28.05.2020
Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Prezydent chce powstania funduszu inwestycji samorządowych

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Koronawirus a prawo
Z funduszu inwestycji samorządowych będą mogły korzystać samorządy, by sięgać po środki europejskie. To wyjście naprzeciw problemom wielu z nich, które nie mają pieniędzy na wkład własny umożliwiający udział w projektach dofinansowanych z UE. Środki przeznaczone na fundusz to 20-30 miliardów złotych.
Katarzyna Kubicka-Żach
28.05.2020
Samorząd terytorialny Finanse samorządów Koronawirus a prawo

Za grzechy królów płacą poddani

Finanse publiczne Administracja publiczna Koronawirus a prawo
Przedsiębiorcy zapowiadają składanie pozwów. Chcą odszkodowań od Skarbu Państwa za straty poniesione wskutek pandemicznych ograniczeń. Nikt nadal nie wie, z jak wielkim kryzysem przyjdzie się nam zmierzyć. Rząd konsekwentnie odmawia wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, mimo że ograniczyłoby to dochodzone roszczenia. Brak jest również skutecznej i rzeczywistej kontroli konstytucyjności aktów prawnych.
Eliza Rutynowska
28.05.2020
Finanse publiczne Administracja publiczna Koronawirus a prawo

Nie ma chętnych do pełnienia funkcji koronera

Opieka zdrowotna Zawody medyczne Koronawirus a prawo
Wojewodowie chcą podpisywać umowy z lekarzami, którzy mogliby stwierdzać zgon poza szpitalem. W wielu województwach, mimo możliwości zarobku nawet w wysokości 1 tys. zł za wystawienie karty zgonu, medycy nie chcą się jednak zgłaszać się do wykonywania tego zadania.
Katarzyna Nowosielska
28.05.2020
Opieka zdrowotna Zawody medyczne Koronawirus a prawo

Sebastian Skuza nowym wiceministrem finansów

Ordynacja Administracja publiczna
Sebastian Skuza 1 czerwca 2020 roku obejmie stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. Zastąpi wiceministra Tomasza Robaczyńskiego, który 31 maja 2020 r. kończy swoją pracę w resorcie. Będzie odpowiadał za budżet państwa i finanse samorządu terytorialnego.
Krzysztof Koślicki
28.05.2020
Ordynacja Administracja publiczna
Specjalne Strefy Ekonomiczne miały w swoim założeniu przyciągać nowe inwestycje i stymulować rozwój gospodarczy mniej rozwiniętych regionów kraju. Na ten cel idzie ponad 2,5 mld zł rocznie. Niestety, z kontroli przeprowadzonej przez NIK wynika, że żadna ze stref nie osiągnęła wyznaczonego celu pełnego zagospodarowania obszaru SSE. Nieskuteczny był też nadzór nad zarządzającymi nimi spółkami.
Agnieszka Matłacz
28.05.2020

Andrzej Płonka: Samorząd jeszcze spełnia swoją rolę

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Coraz bardziej odchodzimy od modelu organizacji państwa subsydiarnego. I nie chodzi tylko o bezpośrednie odbieranie kompetencji – choć ono też ma miejsce. Częściej zmiany przeprowadzane są w białych rękawiczkach przez narzucanie coraz bardziej szczegółowych standardów i procedur świadczenia usług – mówi Andrzej Płonka, prezes Związku Powiatów Polskich.
Katarzyna Kubicka-Żach
28.05.2020
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Lokal za grunt, ulga w PIT i społeczne agencje najmu – to nasze propozycje, które przedstawimy w drugim pakiecie mieszkaniowym. Pierwsza propozycja jest skierowana do samorządów, które oddając inwestorowi grunty pod budynki mieszkalne, otrzymają lokale. Druga ma zachęcić Polaków do zakupu nieruchomości, a trzecia ustabilizować rynek najmu – mówi Robert Nowicki, wiceminister rozwoju.
Jolanta Ojczyk
28.05.2020
Budownictwo
Wybory odbędą się wtedy, kiedy termin wskaże marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Wszystko wskazuje na to, że będzie to albo 28 czerwca albo 5 lipca - poinformował w środę szef Porozumienia Jarosław Gowin. Tymczasem senat pracuje nad nową ustawą o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na prezydenta, z możliwością głosowania korespondencyjnego.
Patrycja Rojek-Socha
27.05.2020
Wybory
Uczelnie publiczne, i samorządy będą wyłączone spod przepisów, które umożliwiają czasowe ograniczanie pensji w budżetówce - zakłada rządowa autopoprawka do projektu tzw. Tarczy 4, która ma wprowadzić dodatkowe narzędzia zapobiegania kryzysowi związanemu z epidemią.
Monika Sewastianowicz
27.05.2020
Kadry w oświacie Szkolnictwo wyższe

Eksperci: Niezbędna jest stabilizacja finansów samorządowych

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Słaba współpraca i brak zaufania między rządem a samorządami, ale także podziały w lokalnych strukturach - to zdaniem ekspertów bolączki samorządów. Wyzwaniem na przyszłość jest stabilizacja finansów samorządowych, ale konieczne są też zmiany w gospodarce przestrzennej, która powoduje ogromne koszty.
Katarzyna Kubicka-Żach
27.05.2020
Samorząd terytorialny Finanse samorządów

W podatkach prywatni właściciele gruntu traktowani jak firmy

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów
Przepisy dotyczące podatku od nieruchomości są skrajnie niekorzystne dla właścicieli gruntów. Jeśli nieruchomość np. rolników, którym odebrano prawo do korzystania z ziemi, jest wykorzystywana firmy przemysłowe czy kopalnie, muszą oni płacić daninę według najwyższych stawek, przewidzianych dla prowadzących działalność gospodarczą.
Krzysztof Koślicki
27.05.2020
Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów
Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.
Katarzyna Kubicka-Żach
27.05.2020
Samorząd terytorialny

30-lecie wielkiej reformy i coraz mniej samorządu w samorządzie

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Instrukcyjne prawo, ciągłe zmiany kluczowych przepisów, brak pieniędzy na wykonywanie zadań i odbieranie dochodów - to zdaniem samorządowców główne przeszkody w rozwoju samorządności. A, jak podkreślają, to samorządy są liderami w wykorzystywaniu środków UE, w nich rozwija się społeczeństwo obywatelskie, one też pełnią ważną rolę w rozwoju biznesu.
Katarzyna Kubicka-Żach
27.05.2020
Samorząd terytorialny Administracja publiczna

NSA: Urlop nie przywróci terminu do wniesienia odwołania

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Strona postępowania powinna przewidzieć możliwość doręczenia korespondencji w czasie swojej nieobecności spowodowanej urlopem i zabezpieczyć możliwość jej skutecznego odbioru. Niestety tego nie zrobiła, więc świadczyło to o jej niedbalstwie i uniemożliwiło przywrócenie terminu. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Dorian Lesner
27.05.2020
Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Jerzy Buzek: Mamy radykalny odwrót od decentralizacji

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
W państwach demokratycznych normą jest partnerski model szczebli władzy publicznej. Taki model budowaliśmy: silna gmina rozwiązująca podstawowe potrzeby mieszkańców uzupełniana przez powiat, który wraz z samorządowym województwem decyduje o rozwoju i polityce regionalnej. To zaowocowało decentralizacją państwa, zbliżeniem władz do obywateli i dialogiem
Katarzyna Kubicka-Żach
27.05.2020
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Wciąż nie ma wyznaczonego nowego terminu wyborów prezydenckich, nad nową ustawą wyborczą pracuje obecnie Senat. Marszałek Sejmu apeluje do marszałka Senatu o przyjęcie ustawy jeszcze w tym tygodniu, jednak Senat planuje decyzję na przyszły tydzień.
Katarzyna Kubicka-Żach
26.05.2020
Wybory Koronawirus a prawo
Pakiety wyborcze są w posiadaniu Poczty Polskiej, są specjalnie chronione i zabezpieczone. Nie wiadomo wciąż, ile kosztowały, bo poczta tylko je kompletowała. Tymczasem, mimo twierdzeń przedstawicieli rządu, że zlecenie druku było zgodne z prawem, opozycja oskarża ministra aktywów państwowych o bezprawne działanie.
Katarzyna Kubicka-Żach
26.05.2020
Wybory Koronawirus a prawo
Dochody budżetu państwa za pierwsze cztery miesiące 2020 roku okazały się niższe niż rok wcześniej. Pieniędzy z podatków do budżetu państwa wpłynęło o niemal 9 miliardów złotych mniej. Wydatki wzrosły jednak o prawie 19 miliardów złotych – takie dane wynikają z przedstawionego przez MF szacunkowego wykonania budżetu państwa za okres styczeń – kwiecień 2020.
Krzysztof Koślicki
26.05.2020
Finanse publiczne

Tarcza 4 zmieni rynek zamówień publicznych. Wykonawcy mają mieć łatwiej

Zamówienia publiczne Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa 4
Tracza antykryzysowa 4 przewiduje dużo dobrych zmian dla wykonawców. Część z nich, jak możliwość rezygnacji z wadium przez zamawiających czy wypłaty zaliczek, obejmie jednak tylko postępowania ogłoszone po wejściu w życie nowych przepisów. Ponadto jednostki sektora finansów publicznych będą mogły wybrać prowadzących PPK bez ogłaszania przetargu.
Jolanta Ojczyk
26.05.2020
Zamówienia publiczne Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa 4

Zdalne głosowanie w radzie tylko podczas epidemii

Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo
Rada nie może wprowadzić do statutu miasta postanowienia normującego prowadzenie sesji z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość - stwierdził wojewoda lubelski. Podkreślił, że zdalny tryb obradowania dotyczy tylko okresu obowiązywania stanu epidemii.
Robert Horbaczewski
26.05.2020
Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo
Rząd przygotowuje projekt ustawy umożliwiającej wprowadzenie w polskich miastach miejskiej kolejki naziemnej, np. monorail. Projekt ma w ciągu kilku dni trafić na posiedzenie Rady Ministrów, a jako pierwsze miasto zainteresowany taką inwestycją jest Rzeszów, gdzie w poniedziałek został on zaprezentowany.
Krzysztof Sobczak
25.05.2020
Samorząd terytorialny Budownictwo
Wnoszone do parlamentu projekty i uchwalane na ich podstawie ustawy, szczególnie te dotyczące samorządu terytorialnego, powinny być konsultowane z zainteresowanymi organizacjami - napisał do marszałek Sejmu Zarząd Związku Powiatów. Zdaniem korporacji, nawet projekty przygotowywane w ramach walki z epidemią koronawirusa powinny podlegać konsultacjom.
Krzysztof Sobczak
25.05.2020
Samorząd terytorialny
Nie zgodzę się z opinią, że nie wiadomo jak ta opieka ma wyglądać, jak ma wyglądać pobyt dzieci w szkole. Zarówno przy otwieraniu przedszkoli, jak i teraz przy otwieraniu szkół dla klas I-III wydaliśmy bardzo szczegółowe wytyczne - mówił minister Dariusz Piontkowski. Dzieci w szkole mają mieć zarówno zajęcia opiekuńcze, jak i dydaktyczne.
Monika Sewastianowicz
25.05.2020
Zarządzanie oświatą
Wszyscy kandydaci startujący w nowych wyborach na prezydenta - "starzy" i "nowi" - mieliby obowiązek zebrania po 100 tys. podpisów poparcia - wynika z nieoficjalnych informacji. O takiej możliwości mówił w niedzielę prezydent Andrzej Duda i podkreślił, że on nie miałby z tym żadnego problemu. 
Krzysztof Sobczak
25.05.2020
Wybory
Lekceważenie orzeczeń sądowych to charakterystyczna cecha współczesnej Polski. Coraz częściej traktuje się je jako "wydane przy kawie i ciasteczkach" - uważa sędzia NSA Przemysław Szustakiewicz. - To jest niebezpieczne zjawisko, które sędziowie odczuwają na tle informacji publicznej. Szczególnie, gdy usiłuje się informacje publiczną traktować interesownie - dodaje.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.05.2020
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna RODO
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski