Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie testuje nowe urządzenie, które ma ułatwić poruszanie się rowerem po mieście. To system informujący rowerzystów o zalecanej prędkości, z którą należy jechać, aby na najbliższym skrzyżowaniu trafić na zielone światło. Na znakach pojawi się Syrenka - symbol stolicy.
Katarzyna Kubicka-Żach
08.08.2019
Samorząd terytorialny
Zmiana ustawy, która przesuwa na 13 sierpnia ostateczny termin składania oświadczeń przez niektórych odbiorców energii, została podpisana przez prezydenta i czeka na publikację. Czas na złożenie tych oświadczeń skończy się więc w najbliższy wtorek.
Krzysztof Sobczak
08.08.2019
Rynek i konsument
Wymieniony w ustawie wykaz celów fundacji jest niepotrzebnie ograniczony jedynie do celów społecznie lub gospodarczo użytecznych - uważa adwokat dr hab. Joanna Dominowska. I postuluje dalszy rozwój prawa fundacyjnego w kierunku fundacji o celach prywatnie użytecznych na przykład takich, jak fundacje rodzinne.
Andrzej Mazurowski
08.08.2019
Prawo cywilne
Samorządowcy alarmują, że mechanizm wsparcia biedniejszych jednostek przewidziany w rozporządzeniu o podziale dodatkowej subwencji oświatowej na podwyżki dla nauczycieli karze samorządy, które zreformowały sieć małych szkół i zastąpiły je dużymi. A minister edukacji mówi, że wywalczył 78 proc. niezbędnej kwoty. Resztę mają dopłacić samorządy
Hanna Hendrysiak
08.08.2019

Ustawa podpisana - możliwe wyższe opłaty za brak segregacji śmieci

Samorząd terytorialny Środowisko Finanse samorządów
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę mającą m.in. zachęcać do segregowania odpadów oraz ułatwić gminom kontrolę nad odbiorem odpadów komunalnych. Jedna ze zmian stanowi, że osoby które nie będą segregowały śmieci zapłacą nie mniej niż dwukrotność, ale nie więcej niż czterokrotność opłaty śmieciowej.
Krzysztof Sobczak
07.08.2019
Samorząd terytorialny Środowisko Finanse samorządów
O ważności wyborów prezydenta, do Sejmu, Senatu i do Parlamentu Europejskiego, a także o ważności referendum ogólnokrajowego rozstrzygać będzie cały skład "właściwej izby" Sądu Najwyższego - stanowi podpisana przez prezydenta nowelizacja Kodeksu wyborczego.
Krzysztof Sobczak
07.08.2019
Wybory
Zakończył się nabór zarysów projektów w ramach Programu "Rozwój lokalny" finansowanego z funduszy EOG i funduszy norweskich. Do projektu kwalifikowało się 255 miast średnich i małych tracących funkcje społeczno-gospodarcze.
Katarzyna Kubicka-Żach
07.08.2019
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Hulajnogami elektrycznymi będzie można jeździć po chodnikach, ale tylko wtedy gdy nie ma ścieżki rowerowej. Będą one musiały ustępować pieszym, a ich dopuszczalna prędkość nie będzie mogła przekroczyć 25 km na godzinę. Takie m.in. zasady przewiduje projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym.
Krzysztof Sobczak
07.08.2019
Administracja publiczna
Rzecznik praw obywatelskich apeluje do prezydenta o zawetowanie zmian w ustawie środowiskowej, które utrudnią społecznościom lokalnym udział w postępowaniach dotyczących uciążliwych inwestycji. Fermy zwierząt futerkowych, ubojnie czy składy odpadów powodują szkody dla przyrody i ludzi, a Sejm ograniczył prawa do uczestniczenia w procedurach dotyczących środowiska.
Katarzyna Kubicka-Żach
07.08.2019
Środowisko
Resort finansów zamierza stworzyć platformę e-learningową, która umożliwi kształcenie i doskonalenie umiejętności operatorów z wykorzystaniem elementów wirtualnej rzeczywistości. Inteligentne rozwiązania mają wzmocnić możliwości służby celno-skarbowej na przejściach granicznych.
Grażyna J. Leśniak
07.08.2019
Akcyza
Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że już ponad milion Polaków posiada dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Można ją aktywować przy odbiorze albo później, w dowolnym momencie w urzędzie gminy. Umożliwia właścicielowi e-dowodu komunikację elektroniczną z administracją publiczną.
Katarzyna Kubicka-Żach
07.08.2019
Administracja publiczna
Czas legalizacji pobytu cudzoziemców w ciągu czterech lat wydłużył się ponad trzykrotnie – z 64 do 206 dni. W skrajnym przypadku osoba na wydanie decyzji czekała ponad trzy lata. Brakuje sprawnej, rzetelnej i terminowej obsługi, co jest spowodowane m.in. problemami kadrowymi w urzędach i niewystarczającym finansowaniem ich działalności
Paweł Żebrowski
07.08.2019
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne HR
Jeszcze żaden samorząd nie zdecydował się na emisję zielonych obligacji – wciąż czekają na pioniera. A pieniądze z nich pozyskane gminy mogłyby wykorzystać w związku ze spalaniem śmieci czy na realizację projektów smart city. Eksperci nie ukrywają, że to dodatkowa praca, ale przewidują pierwsze samorządowe zielone obligacje w przeciągu roku.
Katarzyna Kubicka-Żach
07.08.2019
Finanse publiczne Finanse samorządów

Rząd konsultuje projekt strategii cyberbezpieczeństwa

Administracja publiczna Farmacja RODO
Minimalizowanie podatności na cyberzagrożenia, zwiększenie ochrony informacji w sektorach publicznym, militarnym i prywatnym, a także efektywne zwalczanie skutków incydentów w sieci - to cele Strategii Cyberbezpieczeństwa, której projekt został właśnie skierowany do konsultacji.
Krzysztof Sobczak
06.08.2019
Administracja publiczna Farmacja RODO
Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek postanowienie o zarządzeniu wyborów parlamentarnych. Zgodnie z decyzją prezydenta wybory odbędą się 13 października 2019 roku. Za pięć dni może zacząć się formalnie kampania wyborcza.
Krzysztof Sobczak
06.08.2019
Administracja publiczna
Najwięcej przestępstw w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców (614) jest w Nowym Sączu, a najmniej (30) w powiecie kolbuszowskim na Podkarpaciu. W czołówce wysokiej przestępczości są też powiat kołobrzeski oraz Wałbrzych, a na przeciwnym krańcu skali jest m.in. powiat rzeszowski.
Krzysztof Sobczak
06.08.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Samorządy powinny wspierać działania wyrównawcze wobec grup marginalizowanych w sporcie - uważa rzecznik praw obywatelskich. Zauważa, że w Warszawie brakuje takich programów, co pokazał spór o dostęp do Orlika na Mokotowie, gdzie zaproponowano po tyle samo godzin drużynom chłopców i drużynom dziewcząt.
Monika Sewastianowicz
06.08.2019
Do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka trafiła skarga dotycząca odmowy potwierdzenia przez wojewodę mazowieckiego obywatelstwa polskiego dla dzieci pary jednopłciowej, mimo że jednym z ich rodziców jest obywatel polski, a wcześniej jego ojcostwo potwierdził sąd w USA.
Krzysztof Sobczak
06.08.2019
Prawo rodzinne Administracja publiczna
Jeden miliard na podwyżki dla nauczycieli to za mało - Związek Miast Polskich apeluje do ministra edukacji narodowej o korektę w 2019 roku wysokości środków przekazywanych samorządom w subwencji oświatowej o łączną kwotę 2,1 miliarda złotych.
Katarzyna Kubicka-Żach
06.08.2019
Większość amerykańskich senatorów podpisała list do sekretarza stanu Mike'a Pompeo, wzywający go do akcji w sprawie mienia ofiar Holokaustu w Polsce. Apelują o działania zmierzające do wypłacenia ofiarom Holokaustu lub ich rodzinom odszkodowań lub zwrotu nieruchomości "które zostały bezprawnie przejęte przez nazistów, a następnie znacjonalizowane przez komunistów".
Krzysztof Sobczak
06.08.2019
Prawo cywilne Administracja publiczna
Obowiązkiem udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej objęte są informacje określone w ustawie o dostępie do informacji publicznej oraz informacje dotyczące sposobu dostępu do informacji publicznych nieudostępnionych w tym biuletynie. Nie istnieje podstawa do usuwania z BIP tych informacji - odpowiada na pytanie czytelnika ekspert.
Jakub Wilk
06.08.2019
Administracja publiczna
Włodarze jednostek samorządowych w większości przypadków zrezygnowali z zasiadania we władzach spółek komunalnych. Wiedzą, że może to przynieść konsekwencje w postaci utraty stanowiska. Jednak przepisy nadal nie są jasne - np. nie wiadomo czy zakaz dotyczy tylko spółek z udziałem gminy, czy także spółek gminnych.
Katarzyna Kubicka-Żach
06.08.2019
Samorząd terytorialny
Rezygnacje z rozbudowy stadionu miejskiego w Płońsku, z nowych tramwajów w Bydgoszczy i Grudziądzu, przedszkoli w Ciechanowie i Miastku czy z boisk w Jaworze – to tylko niektóre skutki zmian podatkowych, w związku z którymi do samorządów trafi mniej pieniędzy. Miastom nie starczy też na drogi i wodociągi.
Katarzyna Kubicka-Żach
05.08.2019
Samorząd terytorialny Finanse samorządów

NIK: Bomby ekologiczne zagrażają mieszkańcom

Samorząd terytorialny Środowisko
Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi tzw. bomby ekologiczne wciąż mogą stanowić zagrożenie dla ludzi i środowiska. Organy administracji publicznej nie znają faktycznej skali zanieczyszczeń i zagrożeń. System identyfikacji i usuwania nie funkcjonuje skutecznie ani na szczeblu centralnym ani w samorządach – ocenia Najwyższa Izba Kontroli.
Krzysztof Koślicki
05.08.2019
Samorząd terytorialny Środowisko
W uchwale w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych rada gminy nie może formułować wymogów dotyczących minimalnej powierzchni użytkowej lokali prowadzących taką sprzedaż - stwierdził wojewoda lubelski.
Robert Horbaczewski
05.08.2019
Samorząd terytorialny
Wprowadzenie pluralizmu związkowego w służbach jest w interesie funkcjonariuszy i odpowiada treści konstytucji. Nie ma zagrożenia, że po wejściu w życie nowelizacji, służby zostaną upolitycznione. Funkcjonariusze będą mieć wybór, czy chcą należeć do jakiegoś związku, czy też zostać poza taką strukturą - podkreśla w rozmowie z Prawo.pl wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha.
Paweł Żebrowski
05.08.2019
Policja
Związek Miast Polskich zabiega o uwzględnienie w mechanizmie stabilizacji ceny energii na drugie półrocze również spółek energetycznych, które są odbiorcą końcowym w rozumieniu ustawy, a które świadczą na rzecz samorządów usługę oświetlenia miejsc publicznych placów i dróg.
Katarzyna Kubicka-Żach
05.08.2019
Samorząd terytorialny
Po wydaniu przez sąd karny prawomocnego wyroku w sprawie o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, sąd zawiadamia starostę o wydanym orzeczeniu. Wówczas organ ma obowiązek skierować kierowcę na badania, aby psycholog ustalił ewentualne przeciwwskazania do prowadzenia pojazdów - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie.
Aleksandra Partyk
04.08.2019
Samorząd terytorialny
Niska frekwencja wyborcza wynika z różnych przyczyn. Wśród nich wymienić należy nieprzyjazne zasady głosowania, brak odpowiednich kandydatów a przede wszystkim powszechne stereotypy. Aby zmienić podejście do głosowania, należy edukować dzieci i młodzież, że warto brać udział w tym święcie demokracji – podkreśla dr Maciej Borski.
Aleksandra Partyk
04.08.2019
Administracja publiczna RODO

Kobieta w ciąży zaskarży urząd za schody, jak nie znikną, będzie kara

Pomoc społeczna Administracja publiczna Budownictwo
Każdy, kto uzna, że nie może swobodnie skorzystać z usług publicznych, bo na przykład trudno mu wejść do budynku, może zaskarżyć niedostępną instytucję. Taki ogromny wpływ na zmiany w zakresie dostępności będą miały nie tylko osoby niepełnosprawne, ale też starsi, kobiety ciężarne, rodzice z wózkami i inni, którzy mają tak zwane szczególne potrzeby.
Katarzyna Kubicka-Żach
03.08.2019
Pomoc społeczna Administracja publiczna Budownictwo