Senat poparł nowelizację ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, która będzie m.in. podstawą do przygotowania dokumentów niezbędnych do ubiegania się o środki europejskie w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027.
Jolanta Ojczyk
18.06.2020
Finanse publiczne
Straże gminne i miejskie znowu będą działały jak przed pandemią. Zdecydował o tym minister spraw wewnętrznych i administracji, a decyzje w tej sprawie wydadzą wojewodowie. Od kwietnia straże współpracowały z policją i pod jej nadzorem. Były skierowane do realizowania tylko zadań związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Katarzyna Kubicka-Żach
18.06.2020
Samorząd terytorialny
Ministerstwo Cyfryzacji informuje o znacznym zwiększeniu liczby osób, które założyły sobie profil zaufany. Zdaniem ministra to efekt nie tylko związanych z pandemią ograniczeń w działaniu urzędów, ale także rosnącego zaufania do e-administracji. Profil zaufany potwierdza tożsamość w internecie i służy do zdalnego korzystania z e-usług.
Katarzyna Kubicka-Żach
18.06.2020
Administracja publiczna
Wprowadzone na Węgrzech prawo, dotyczące ograniczeń w finansowaniu organizacji obywatelskich z zagranicy, jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej - orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości UE. Zdaniem Wielkiej Izby Trybunału, Węgry wprowadziły dyskryminujące i nieuzasadnione ograniczenia.
Krzysztof Sobczak
18.06.2020
RODO Prawo unijne
Nie ma przeszkód, aby informację o decyzji przekazano za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej - stwierdził prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w odpowiedzi na pytania rodziców zaskoczonych takimi formami informowania ich. I dodał, że decyzję w tej sprawie podejmuje podmiot prowadzący żłobek.
Krzysztof Sobczak
18.06.2020
Samorząd terytorialny RODO
Przepisy pozwalają na wyznaczenie regionów, w których głosowanie w wyborach prezydenckich będzie mogło odbyć się wyłącznie korespondencyjnie. Z zapowiedzi ministra Szumowskiego wynika, że będą takie gminy. Szef resortu zdrowia zapowiedział, że w piątek przekaże rekomendacje PKW.
Agnieszka Matłacz
18.06.2020
Wybory
Dzikie zwierzęta w miastach można spotkać coraz częściej i, niestety, wiążą się z tym kłopoty. Cierpią one same albo ludzie, jeśli wyrządzą szkodę. Prawo przypisuje kompetencje do działania w zakresie reagowania na nieproszonych gości z lasu wielu podmiotom, co może powodować rozmycie odpowiedzialności. Ważna jest jednak szybka reakcja
Katarzyna Kubicka-Żach
18.06.2020
Samorząd terytorialny Środowisko
Zgodnie z nowelizacją ustawy prezes Głównego Urzędu Statystycznego będzie dokonywał obliczenia średniej wartości PKB dla Mazowsza na jednego mieszkańca za okres ostatnich trzech lat dla obszarów jednostek terytorialnych na poziomach NUTS 1, NUTS 2 i NUTS 3.
Katarzyna Kubicka-Żach
17.06.2020
Finanse publiczne Prawo gospodarcze Prawo unijne

Gminy apelują o wytyczne na wypadek objawów COVID w lokalu wyborczym

Samorząd terytorialny Wybory Koronawirus a prawo
Samorządowcy zwrócili się z wnioskiem do ministra zdrowia o pilne przekazanie samorządom procedur, w jaki sposób postępować z członkami obwodowych komisji i wyborcami, u których w lokalu wyborczym zostaną zaobserwowane objawy mogące budzić podejrzenie zachorowania na COVID-19.
Katarzyna Kubicka-Żach
17.06.2020
Samorząd terytorialny Wybory Koronawirus a prawo
Gminy zapewniają obywatelom odpowiednie warunki do uprawiania sportu i rekreacji. Ośrodki sportu i rekreacji skrupulatnie i na bieżąco dbają o stan techniczny infrastruktury, nieprawidłowości jest niewiele - wynika z kontroli przeprowadzonej przez NIK. Nie było też większych zastrzeżeń do gospodarki finansowej OSiR-ów.
Agnieszka Matłacz
17.06.2020
Samorząd terytorialny
Ponieważ szpitale nie realizowały w ostatnich miesiącach dużej części zakontraktowanych przez NFZ procedur medycznych, wygenerowały tzw. niedowykonania. Na samym Śląsku mają one wartość 8 mln zł. Samorządowcy obawiają się, że przez to podległe im szpitale będą miały obniżone finansowanie na 2021 rok.
Katarzyna Nowosielska
17.06.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Prawo.pl dotarło do raportu Najwyższej Izby Kontroli o informatyzacji zamówień publicznych. Izba ma cztery zastrzeżenia do miniPortalu. Jedno z nich dotyczy problemu z bezpiecznym przechowywaniem elektronicznej dokumentacji z powodu braku modułu archiwizacji. Tworzona Platforma eZamówienia też go nie będzie miała.
Jolanta Ojczyk
17.06.2020
Zamówienia publiczne

W urzędach sprawy online wciąż wspieramy ręcznie i papierowo

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Nowe technologie Koronawirus a prawo
Przez internet nie załatwimy wciąż wielu spraw, nie wyrobimy na przykład paszportu. Problemem są przepisy wymuszające papierowe procedury. Na przeszkodzie informatyzacji wciąż stoją też niedobory sprzętowe, finansowe, brak integracji systemów i konieczność wspomagania procesów informatycznych „ręcznie”. Podczas pandemii nastąpił wzrost popularności e-usług, ale ujawniły się problemy, m.in. z elektronicznym podpisywaniem dokumentów.
Katarzyna Kubicka-Żach
17.06.2020
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Nowe technologie Koronawirus a prawo
Przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem COVID-19 przewidują, że np. wojewoda właściwy dla siedziby administratora danych jest uprawniony do wydawania decyzji zobowiązujących objęte decyzją podmioty do wykonania jej postanowienia. Zatem jeżeli ośrodek kultury zostanie objęty decyzją, która będzie nakazywała gromadzenie wskazanych danych, wówczas będzie ona stanowiła przesłankę legalizującą przetwarzanie danych osobowych.
Sylwia Czub-Kiełczewska
17.06.2020
Samorząd terytorialny RODO Koronawirus a prawo
Będzie program rozwoju systemu transportowego na obszarze Podtatrza do 2030 roku. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w tej sprawie. Program będzie koordynowany przez Forum Współpracy dla Podtatrza pod przewodnictwem przedstawicieli samorządu województwa małopolskiego z udziałem władz powiatowych i gminnych oraz Ministerstwa Infrastruktury.
Katarzyna Kubicka-Żach
16.06.2020
Samorząd terytorialny
Rząd przeznaczy dodatkowo ponad 21 miliardów złotych na Program Budowy Dróg Krajowych. Rada Ministrów przyjęła we wtorek uchwałę w tej sprawie. Więcej pieniędzy zostanie przewidzianych między innymi na budowę dróg ekspresowych S6 od Koszalina do obwodnicy Trójmiasta oraz S10 Toruń – Bydgoszcz.
Katarzyna Kubicka-Żach
16.06.2020
Działa już zapowiadany przez Ministerstwo Zdrowia specjalny formularz, na którym zainteresowane samorządy mogą online zamówić bezpłatnie maski, przyłbice, rękawiczki i płyn do dezynfekcji dłoni i powierzchni dla członków obwodowych komisji wyborczych. Maile z linkiem wysyła Krajowe Biuro Wyborcze. Złożenie zamówienia jest możliwe tylko raz.
Katarzyna Kubicka-Żach
16.06.2020
Samorząd terytorialny Wybory Koronawirus a prawo

PiS chce poprawić ustawę o komisji reprywatyzacyjnej  

Finanse samorządów Administracja publiczna
Uporządkowanie i usystematyzowanie obowiązujących przepisów, co ma pozwolić na sprawniejsze działanie komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa - to cel proponowanej przez posłów PiS nowelizacji ustawy
Krzysztof Sobczak
16.06.2020
Finanse samorządów Administracja publiczna
W najbliższych wyborach prezydenckich utworzonych zostanie 169 obwodów do głosowania za granicą. W 21 krajach głos będzie można oddać tylko korespondencyjnie, a w 6 w ogóle nie będzie można zagłosować. Chęć udziału w wyborach za granicą zgłosiło 330 tys. Polaków.
Agnieszka Matłacz
16.06.2020
Wybory
Uzyskanie informacji publicznej jest z reguły bezpłatne. Jednak gdy rodzi dodatkowe koszty po stronie organu, wnioskodawca musi najpierw je ponieść. Organ powinien dać mu jednak czas do namysłu - czy chce zapłacić, zmienić czy też wniosek cofnąć - wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.
Marek Sondej
16.06.2020
Administracja publiczna Opieka zdrowotna RODO
W nadchodzących wyborach prezydenckich 28 czerwca będzie można głosować w lokalach wyborczych albo korespondencyjnie. Każdy może wybrać tę drugą formę, ale musi w tym celu dokonać zgłoszenia, również przez internet. To już ostania chwila, bo termin mija 16 czerwca.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.06.2020
Wybory Koronawirus a prawo
Komisja Europejska będzie naciskać, aby w przyszłym budżecie unijnym znalazł się mechanizm uzależnienia wypłaty środków unijnych od przestrzegania praworządność - zapowiedziała w poniedziałek wiceszefowa KE Viera Jourova. Zgodnie z projektem w takich sytuacjach Komisja mogłaby zamrozić wypłatę środków unijnych dla danego państwa.
Krzysztof Sobczak
15.06.2020
Administracja publiczna Prawo unijne

Były wiceminister finansów i szef KAS trafił do NIK

Finanse publiczne Administracja publiczna
Piotr Walczak po odejściu z resortu finansów został radcą prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Będzie teraz doradzał Marianowi Banasiowi, który wcześniej też był szefem Krajowej Administracji Skarbowej i wiceministrem finansów. Po odejściu Banasia do NIK, Walczak go zastąpił. Szefem KAS był do marca 2020 roku.
Krzysztof Koślicki
15.06.2020
Finanse publiczne Administracja publiczna
Obwodowe komisje wyborcze nie zostały jeszcze do końca obsadzone. Choć w większości składy będą większe niż minimalne, nie wszędzie udało się dotąd skompletować wymaganą liczbę członków. W delegaturach Krajowego Biura Wyborczego wciąż trwają prace. Część osób przeniesiono ze składów powołanych przed 10 maja.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.06.2020
Wybory Koronawirus a prawo
Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego uwzględniła tylko jedną skargę komitetu wyborczego. Nakazała Państwowej Komisji Wyborczej wpisać na listę kandydatów na prezydenta RP Waldemara Witkowskiego w wyborach ogłoszonych na 28 czerwca br., gdyż kandydat wykazał się łącznie poparciem ponad 100 tysięcy obywateli.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.06.2020
Administracja publiczna Wybory

MF tłumaczy rozliczenia VAT w samorządach

Samorząd terytorialny Finanse samorządów VAT
Niektóre usługi świadczone przez gminy podlegają VAT. Nie wszystkie można bowiem zaliczyć do wykonywanych w ramach zadań ustawowych. Podatnikiem VAT jest jednostka samorządu terytorialnego wraz ze wszystkimi swoimi jednostkami organizacyjnymi, które wykonują jej zadania. Wyjaśnia ta wydana właśnie przez MF interpretacja podatkowa.
Krzysztof Koślicki
15.06.2020
Samorząd terytorialny Finanse samorządów VAT
Już 1 stycznia 2021 roku wejdzie w życie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. W art. 17 ust. 1 tej ustawy wyrażona została tzw. zasada efektywności ekonomicznej. Jej realne stosowanie wymagać będzie skoncentrowania postępowania (a zwłaszcza jego przygotowania) wokół przedmiotu zamówienia, m.in. w celu realnego stosowania jakościowych kryteriów oceny ofert - pisze dr Kalikst Nagel, radca prawny.
Kalikst Nagel
15.06.2020
Zamówienia publiczne

NSA: Projekt uchwały rady pedagogicznej to dokument wewnętrzny

Administracja publiczna Zarządzanie oświatą RODO
Wnioskodawca chciał otrzymać treść projektu uchwały rady pedagogicznej, ale dyrektor szkoły odmówił. Okazało się, że słusznie, ponieważ był to dokument wewnętrzny, który nie jest wiążącym wyrazem stanowiska organu co do sposobu załatwienia sprawy. Tym samym nie podlegał on udostępnieniu. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Dorian Lesner
15.06.2020
Administracja publiczna Zarządzanie oświatą RODO

Proceduralne spory blokują budżety obywatelskie

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Unieważniane przez wojewodów uchwały w sprawie budżetów obywatelskich skutkują wstrzymaniem uruchomionych już procedur, co utrudnia działania miastom i nie budzi zaufania mieszkańców. Ryzyko mogłoby być mniejsze, gdyby uchwały były wieloletnie, zamiast każdego roku. Restrykcyjne prawo, rozbieżność racji samorządów, organów nadzoru i sądów są zniechęcające.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.06.2020
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Policjant ubiegał się o dodatkowy urlop za pełnienie służby w warunkach szkodliwych dla zdrowia. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał jednak, że przebywanie na powietrzu i narażenie na smog w okresach zimowych, nie jest wystarczającym uzasadnieniem. Szczególnie, że zachowano półroczną przerwę w ekspozycji na czynnik szkodliwy.
Dorian Lesner
14.06.2020
Policja Prawo pracy
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski