Sejmowa komisja do spraw deregulacji skończyła prace nad liczącymi ponad 700 artykułów dwoma projektami dotyczącymi przetargów. Jeden to nowe prawo zamówień publicznych, drugi to przepisy je wprowadzające. Do obu będą poprawki, a jedna z nich proponuje wprowadzenie postępowania koncyliacyjnego dla wszystkich zamówień.
Jolanta Ojczyk
26.08.2019
Zamówienia publiczne
Rada gminy może różnicować wysokość diety dla poszczególnych sołtysów, biorąc pod uwagę wielkość poszczególnych sołectw - stwierdził WSA w Bydgoszczy. Połączenie funkcji radnego z funkcją sołtysa uzasadnia prawo do jednej diety, jako ekwiwalentu za utracone korzyści, a niebędącego wynagrodzeniem za pracę.
Robert Horbaczewski
24.08.2019
Samorząd terytorialny
Wprowadzenie generalnego nakazu wyprowadzania zwierząt w kagańcu, niezależnie od cech osobniczych i uwarunkowań indywidualnych, było nie tylko niezgodne z przepisami, ale też niehumanitarne. Samorząd mógł jedynie nałożyć obowiązek spacerowania z psami na smyczy. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
Dorian Lesner
24.08.2019
Samorząd terytorialny

Negatywny wynik egzaminu na prawo jazdy można unieważnić

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Zdarzają się sytuacje, gdy zdający, którzy otrzymali negatywną ocenę z egzaminu na prawo jazdy, wnoszą o jego unieważnienie. Najczęściej sądy przyznają im rację, gdy błąd popełnił egzaminator. Ponowny egzamin przeprowadza się na koszt wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.08.2019
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
W gminach, które zdecydują się na wprowadzenie nowej jednostki, zgodnie z ustawą o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, przestanie funkcjonować ośrodek pomocy społecznej. Tworzenie centrum nie jest obowiązkowe. Będzie mogło powstać dla jednej lub kilku gmin.
Katarzyna Kubicka-Żach
23.08.2019
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii - organizator spotkania - liczy na wypracowane rozwiązań, dzięki którym będzie można wzmocnić promocję kraju, jego konkurencyjność i atrakcyjność, przez dyplomację samorządową i ekonomiczną. Akcent Szczytu zostanie postawiony na wymiar regionalny.
Katarzyna Kubicka-Żach
23.08.2019
Administracja publiczna
Do 10 września ochotnicze straże pożarne mogą ubiegać się o fundusze m.in. na propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy czy organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych i sportowych. W tym roku do podziału przeznaczono łączną kwotę 82 mln zł.
Katarzyna Kubicka-Żach
23.08.2019
Administracja publiczna
W pierwszej połowie 2019 r. przyjęto 11,8 tys. stron maszynopisu aktów prawnych najwyższego rzędu. To wzrost o 6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku – wynika z najnowszej aktualizacji „Barometru stabilności otoczenia prawnego w Polsce”, opracowywanego przez Grant Thornton.
Krzysztof Sobczak
23.08.2019
Lasy państwowe są dobrze zabezpieczone przed pożarami, a w większości palą się lasy prywatne – stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli. Niestety, straż ma często problem z ustaleniem ich właścicieli, co utrudnia działania przeciwpożarowe także w lasach państwowych, które są zazwyczaj po sąsiedzku. NIK zaleca używanie dronów do monitorowania zagrożeń.
Katarzyna Kubicka-Żach
23.08.2019
Środowisko Administracja publiczna

Szef MEN rozmawiał z samorządowcami o finansowaniu oświaty

Finanse samorządów Zarządzanie oświatą
Finansowanie oświaty i podwyżki dla nauczycieli były tematem spotkań ministra edukacji z samorządowcami. Dariusz Piontkowski rozmawiał w czwartek najpierw z przedstawicielami Związku Samorządów Polskich, a potem Unii Metropolii Polskich. Mówił m.in. o rosnącej subwencji, ale samorządowcy ripostowali, że i tak muszą na szkoły wydawać coraz więcej.
Krzysztof Sobczak
23.08.2019
Finanse samorządów Zarządzanie oświatą
Obecny minister finansów Marian Banaś, który został zgłoszony przez klub Prawa i Sprawiedliwości oraz zaproponowany przez PO-KO poseł tego klubu Borys Budka - są kandydatami na stanowisko prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Wyboru Sejm ma dokonać 30 sierpnia br.
Krzysztof Sobczak
22.08.2019
Administracja publiczna

MSWiA: E-dowód już poprawiony

Administracja publiczna Nowe technologie
Wdrożona została poprawka usuwająca nieścisłość formalno-techniczną przy personalizacji dowodów osobistych z warstwą elektroniczną, która polegała na tym, że w warstwie elektronicznej nowych dokumentów nie zapisano wymaganych przez ustawę danych, a mianowicie imion rodziców i nazwiska rodowego.
Krzysztof Sobczak
22.08.2019
Administracja publiczna Nowe technologie
Gminy rzadko planują działania promocyjne, nie mają jasnej strategii, w budżecie często powielają zapisy z poprzedniego roku - wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli, która sprawdziła, jak z promocją radzą sobie samorządy z woj. świętokrzyskiego. Same pomysły na wypromowanie gminy też nie są zwykle szczególnie nowatorskie.
Monika Sewastianowicz
22.08.2019
Dostępność do informacji o członkostwie partyjnym funkcjonariusza publicznego jest niezbędna do urzeczywistnienia kontroli przestrzegania wymogu apolityczności osób zajmujących stanowisko sekretarza gminy. WSA we Wrocławiu wskazał, że nie jest to informacja ze sfery życia prywatnego, lecz stanowi informację publiczną, która podlega udostępnieniu.
Dorian Lesner
22.08.2019
Samorząd terytorialny
Inwestycje mieszkaniowe nie powinny być tworzone z pominięciem planów przestrzennych, ani realizowane tam, gdzie rozpraszają istniejące budownictwo i są daleko od szkół czy innych instytucji – uważają eksperci. Ich lokalizacja powinna zależeć od decyzji rady gminy. Radni mogą wpływać na standardy ustawowe i modyfikować je, ale jak się okazuje, nie bardzo chcą.
Katarzyna Kubicka-Żach
22.08.2019
Budownictwo

WSA: Zalanie domu gnojówką to nie rażące naruszenie prawa

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Budownictwo
Sądy administracyjne nie chcą unieważnić decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zbiornika na gnojowicę, która zalewa piwnice sąsiadującego domu. Sąd cywilny odesłał sprawę do sądu administracyjnego, który z kolei stwierdził, że nie doszło do rażącego naruszenia prawa. Właścicielka nie może domu sprzedać, a mieszkać się w nim nie sposób.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.08.2019
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Budownictwo
Już 3,5 mln wniosków o świadczenie 500 plus złożono na nowych zasadach – informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Minęło półtora miesiąca od rozszerzenia programu na wszystkie dzieci. Resort apeluje o szybkie wnioskowanie, co gwarantuje wcześniejszą wypłatę.
Katarzyna Kubicka-Żach
21.08.2019
Pomoc społeczna
Wciąż są bariery inwestowania w PPP – mimo że ta formuła jest coraz bardziej popularna. Powodów jest kilka - w tym samorządy wciąż nie wierzą, że taki projekt może się powieść. Według ekspertów sektor prywatny w Polsce nie jest dość silny, trudno więc znaleźć partnera prywatnego. Do tego banki nie są chętne do finansowania takich przedsięwzięć.
Katarzyna Kubicka-Żach
21.08.2019
Finanse samorządów

Ważny głos Sądu Najwyższego w obronie lasów państwowych

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Sąd Najwyższy w uchwale dotyczącej lasów państwowych opowiedział się za koniecznością ich ochrony przyjmując, że nieruchomości te nie podlegają przekształceniom własnościowym w związku z roszczeniami kościelnych osób prawnych. To wyraźny, a zarazem kolejny już sygnał, że roszczenia kościelne nie zawsze zasługują na uwzględnienie - pisze Marek Jaślikowski
Marek Jaślikowski
21.08.2019
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Wydatki na 500+ przekroczyły już 74 mld zł

Pomoc społeczna Finanse publiczne
Od początku funkcjonowania programu "Rodzina 500 plus" do rodzin trafiło łącznie ponad 74,4 mld zł. Koszt programu w tym roku znacząco wzrośnie, bo od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.
Agnieszka Matłacz
20.08.2019
Pomoc społeczna Finanse publiczne
Projekt ustawy budżetowej na rok 2020 i projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 to jedyne punkty, które znalazły się w porządku zaplanowanego na czwartek posiedzenia rządu.
Agnieszka Matłacz
20.08.2019
Finanse publiczne
Wykroczenia drogowe popełniane przez kierowców pojazdów znajdujących się w ruchu zarejestrowane przez kamery w pojazdach służbowych straży miejskiej mogą być przekazane Policji do dalszych czynności zmierzających do ukarania kierowcy.
Jakub Wilk
20.08.2019
Samorząd terytorialny

Urzędnik gminny wesprze wyborczego

Samorząd terytorialny Wybory
Gminy już teraz powinny przygotowywać się do wyborów parlamentarnych, aby uniknąć problemów z eurowyborów - takich jak np. nagła rezygnacja urzędnika wyborczego na dzień przed głosowaniem. Wraca też kwestia wynagrodzenia gminnych urzędników - chcą by było ono zbliżone do tego, jakie dostają urzędnicy wyborczy.
Katarzyna Kubicka-Żach
20.08.2019
Samorząd terytorialny Wybory
Usprawnienie procedur i postępowań administracyjnych dla podmiotów planujących realizację inwestycji oddziałujących na środowisko - to cel ustawy, którą podpisał prezydent. Zmiany dotyczą także organów administracji publicznej uczestniczących w procesie podejmowania rozstrzygnięć.
Katarzyna Kubicka-Żach
19.08.2019
Środowisko Budownictwo
Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski złożył na ręce marszałka Sejmu rezygnację ze stanowiska z powodu startu w wyborach parlamentarnych. Ustawowa kadencja szefa NIK miała zakończyć się 27 sierpnia br., ale dotychczas nie wybrano następcy prezesa.
Krzysztof Sobczak
19.08.2019
Administracja publiczna
Celem ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, którą podpisał prezydent, jest stopniowa poprawa dostępności podmiotów publicznych, dzięki której osoby ze szczególnymi potrzebami w sposób możliwie samodzielny będą mogły korzystać z usług publicznych.
Katarzyna Kubicka-Żach
19.08.2019
Samorząd terytorialny

Ponad 700 tys. zł na wsparcie ekonomii społecznej

Pomoc społeczna Małe i średnie firmy
W tym roku na wsparcie ekonomii społecznej – w tym kursy, szkolenia i uprawnienia zawodowe - wydano już ponad 700 tys. zł - poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Resort zachęca do kontaktów z powiatowymi urzędami pracy i dowiadywania się o dostępność tych funduszy.
Krzysztof Sobczak
19.08.2019
Pomoc społeczna Małe i średnie firmy

Klasy mundurowe pod kontrolą MON

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Ministerstwo Obrony Narodowej będzie miało większy wpływ na funkcjonowanie klas mundurowych w szkołach średnich. Zagwarantować ma to temu resortowi znowelizowana ustawa - Prawo oświatowe. Skorzystają na tym absolwenci takich klas, bo będą mieli większe szanse na dostanie się do wojska.
Monika Sewastianowicz
19.08.2019
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Rząd zwiększył pulę środków na odbudowę komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonej przez nagłe zjawiska pogodowe. Pomoc uzyskają powiaty i gminy z dziewięciu województw w kwocie łącznie ponad 518 mln zł.
Katarzyna Kubicka-Żach
19.08.2019
Samorząd terytorialny
Jeśli po wyjściu z aresztu właściciel nie zgłosi się po umieszczone w schronisku zwierzę, może odpowiadać za znęcanie się nad nim – uważa ekspert. Gmina powinna wyznaczyć określony termin na odbiór, po upływie którego zwierzę będzie uznane za porzucone.
Kucharski Dominik
19.08.2019
Samorząd terytorialny