Senat odrzucił w czwartek wieczorem w całości nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych, która przewiduje wypłatę z budżetu państwa rekompensaty w łącznej wysokości 1,95 mld zł w 2020 r. dla TVP i Polskiego Radia w związku z utraconymi wpływami.
Krzysztof Sobczak
07.02.2020
Finanse publiczne
Tworzone właśnie w niektórych gminach centra usług społecznych połączą różne istniejące dotąd instytucje. Jednym z problemów może być ujednolicenie wymogów kadrowych. Jest np. obawa, że planowane zasady szkoleń odbiegają od dotychczasowego systemu zdobywania kwalifikacji w pomocy społecznej.
Katarzyna Kubicka-Żach
07.02.2020
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Senacka inicjatywa ustawodawcza, dotycząca utworzenia łódzkiego związku metropolitalnego, ma zwiększyć potencjał ekonomiczny i gospodarczy regionu. Teraz projekt trafi do Sejmu. Za podjęciem uchwały opowiedziało się 59 senatorów, trzech było przeciw, a 33 wstrzymało się od głosu.
Patrycja Rojek-Socha
06.02.2020
Środowisko
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) będzie kontrolowała jakość żywność na całym etapie jej obrotu, w produkcji i handlu - to założenie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Senat poparł ją bez poprawek. Przepisy mają obowiązywać od lipca.
Patrycja Rojek-Socha
06.02.2020
Samorząd terytorialny Środowisko
Pieniądze na CEPiK nie powinny być przesunięte na inny cel, bo system nie funkcjonuje jak należy – mówią senatorowie KO. Zgodnie z propozycjami ustawy okołobudżetowej, środki te miałyby wesprzeć internet w szkołach. Tymczasem zgodnie z planami rządu zmiana dotyczy tylko tego roku, a nowe funkcjonalności CEPiK mają ruszyć dopiero w przyszłym. Wolne środki mają też zasilić rozwój innych rejestrów państwowych.
Katarzyna Kubicka-Żach
06.02.2020
Administracja publiczna Nowe technologie
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie wyjaśniające, czy w stolicy nie dojdzie do stworzenia monopolu jednej spółki i ograniczenia dostępu do rynku reklamy zewnętrznej. Chodzi o zapisy uchwalonej niedawno uchwały krajobrazowej w Warszawie.
Katarzyna Kubicka-Żach
06.02.2020
Samorząd terytorialny Budownictwo
Kontrola NIK wykazała, że podkarpackie gminy popełniły wiele błędów przy przygotowaniu programów rewitalizacji, a skomplikowane procedury wydłużały ich weryfikację. Dlatego też w sześciu skontrolowanych gminach rewitalizacja nie rozpoczęła się wcale albo przebiegała z dużym opóźnieniem, a efekty wystąpiły tylko w jednej z nich.
Agnieszka Matłacz
06.02.2020
Samorząd terytorialny
Ponad dwa razy więcej niż przed pięcioma laty mają kosztować tegoroczne wybory prezydenckie. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak poinformowała, że na ten cel przewidziano 319 mln 700 tys. zł.
Agnieszka Matłacz
06.02.2020
Wybory
Promocja wolności religijnych oraz ochrona osób prześladowanych z powodów religijnych - mają być tematem zaplanowanej w dniach 14-16 lipca 2020 roku międzynarodowej konferencji, którą Polska zorganizuje we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi.
Krzysztof Sobczak
06.02.2020
Administracja publiczna Wydarzenia
Rząd chce stworzyć zbiór danych o źródłach ciepła w budynkach i lokalach w całym kraju - Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków. W inwentaryzacji mają brać udział samorządy. Ma to wesprzeć programy antysmogowe, które idą jak po grudzie. Przy słabej promocji mało kto wie, że może dostać pieniądze na wymianę starych pieców, a skomplikowane wnioski odstraszają. Ratunkiem miały być gminy, teraz na pomoc rząd wzywa również banki.
Katarzyna Kubicka-Żach
06.02.2020
Samorząd terytorialny Środowisko
Termin przeprowadzenia wyborów prezydenckich wyznaczony został na niedzielę 10 maja 2020 roku - poinformowało Centrum Informacyjne Sejmu. Ewentualna druga tura odbędzie się 24 maja. Postanowienie marszałka Sejmu zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw, ruszyła więc kampania wyborcza.
Katarzyna Kubicka-Żach
05.02.2020
Wybory

Deklaracje śmieciowe po zmianie ustawy

Samorząd terytorialny Środowisko
Nowelizacja ustawy śmieciowej określa, kto i kiedy powinien złożyć na nowo deklaracje śmieciowe. Zmiana deklaracji może też wynikać z uchwał rady gminy. Dotyczy to na przykład kompostujących odpady i właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Odrębnych deklaracji nie muszą składać mieszkańcy bloków.
Katarzyna Kubicka-Żach
05.02.2020
Samorząd terytorialny Środowisko
Ministerstwo Cyfryzacji podliczyło, że w Rejestrze Danych Kontaktowych jest już milion wpisów. Dzięki niemu urzędnicy mają dostęp do aktualnych danych kontaktowych obywateli i zamiast wysyłać pismo – mogą zadzwonić.
Katarzyna Kubicka-Żach
04.02.2020
Samorząd terytorialny Nowe technologie
List polecony będzie już wkrótce mógł być zastąpiony nowym narzędziem cyfrowym. Doręczenie elektroniczne ma być z nim zrównane prawnie. Będzie nowym sposobem wymiany korespondencji wymagającej potwierdzenia nadania lub odbioru. Zapewni szybszą komunikację obywateli z urzędami.
Katarzyna Kubicka-Żach
04.02.2020
Nowe technologie
Projekt ustawy o rekompensatach za tegoroczne podwyżki cen prądu jest gotowy - poinformował wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Jak wyjaśnił, przewidziano w nim pełną rekompensatę 12-proc. podwyżek rachunków za prąd do domów. - Intencja jest taka, by rzeczywiście 100 procent nadpłaty w stosunku do zeszłego roku zrekompensować - zapowiedział.
Krzysztof Sobczak
04.02.2020
Pomoc społeczna Prawo gospodarcze

WSA: Nie wolno likwidować klasy w ciągu roku szkolnego

Administracja publiczna Zarządzanie oświatą
Rekrutacja w ciągu roku szkolnego do równoległej klasy była nielegalna, podobnie jak rozwiązanie jednej z klas - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. - Nie było jasnych kryteriów przejścia uczniów do innej klasy, więc decyzja ministra edukacji narodowej pozostaje w mocy - dodał sąd.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.02.2020
Administracja publiczna Zarządzanie oświatą
Gminne ośrodki pomocy społecznej mają zgodnie z prawem status gminnych jednostek organizacyjnych, nie są organami gminy – potwierdza Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku. Chodzi o przywrócenie do pracy niesłusznie zwolnionych pracownic ośrodka pomocy społecznej w Wierzbicy. To, że strajkowały, było legalne.
Katarzyna Kubicka-Żach
04.02.2020
Pomoc społeczna
Zgodnie z uchwaloną przez Sejm nowelizacją do zawiadomienia o planowanym terminie rozpoczęcia robót do organu nadzoru budowlanego będzie trzeba dołączyć oświadczenie o sporządzeniu projektu technicznego. To oznacza, że ta nowa część projektu budowlanego musi być gotowa przed rozpoczęciem inwestycji, ale nie trafi do urzędu. Zdaniem inżynierów to utrudni bezpieczne prowadzenie inwestycji.
Jolanta Ojczyk
04.02.2020
Budownictwo
Program „Sokół” otworzył się na samorządy, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na innowacje związane ze zmniejszeniem emisji CO2, racjonalnym zarządzaniem energią czy oświetleniem. Do tej pory składać wnioski mogli przedsiębiorcy. W puli programu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma ponad 2 mld zł.
Katarzyna Kubicka-Żach
03.02.2020
Samorząd terytorialny Środowisko

Lekarze uciekają z ratownictwa medycznego

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
W karetce transportującej obłożnie chorą osobę potrzebny jest lekarz, ale nie ma chętnych do tej pracy. Zdaniem samorządu lekarskiego przepisy o ratownictwie medycznym stawiają wymagania, które trudno jest spełnić. Szczególnie, że w całym systemie ochrony zdrowia jest poważny deficyt lekarzy.
Katarzyna Nowosielska
03.02.2020
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Osoba, która w trakcie trwania drugiej kadencji zrezygnowała z pełnienia funkcji rektora uczelni publicznej nie może ubiegać się o pełnienie tej funkcji w wyborach na kolejną kadencję – wyjaśnia ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego odpowiadając na interpretację poselską.
Robert Horbaczewski
03.02.2020
Szkolnictwo wyższe

Pieniądze samorządów w bankach słabo chronione, potrzebne pilne zmiany

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów
Cena nie może być jedynym kryterium przy przetargu na wybór banku obsługującego samorząd. Po upadku banku w Sanoku eksperci i poszkodowane jednostki domagają się regulacji rozszerzających ochronę depozytów samorządowych. Prawo nie przewiduje zabezpieczeń, gdy upadnie bank, a samorządy tracą miliony. To dysproporcja w zakresie ochrony środków publicznych.
Katarzyna Kubicka-Żach
03.02.2020
Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów
Z przepisów wynika, że strona powinna złożyć wniosek o przywrócenie terminu do dokonania czynności w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jeśli taki wniosek zostanie wniesiony zbyt późno, to nie ma podstaw do jego merytorycznego badania. Wówczas wniosek i tak nie może zostać uwzględniony - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
Aleksandra Partyk
03.02.2020
Administracja publiczna
Podczas okresu przejściowego po opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię, zasady pobytu oraz pracy jej obywateli i członków ich rodzin w Polsce pozostaną bez zmian. To samo dotyczy praw Polaków zamieszkujących na wyspach.
Katarzyna Kubicka-Żach
01.02.2020
Administracja publiczna Brexit
Jest różnica zdań pomiędzy ministerstwem klimatu i samorządowcami w zakresie magazynowania odpadów. Przedstawiciele samorządów podkreślają, że konieczna jest zmiana całego systemu gospodarki odpadami, a nie rozwiązania częściowe. I negatywnie odnoszą się do projektu rozporządzenia w tej sprawie.
Katarzyna Kubicka-Żach
01.02.2020
Samorząd terytorialny Środowisko
Jeżeli urząd odmawia udzielenia informacji publicznej, powinien wskazać podstawę prawną. Każdemu przysługuje skarga na bezczynność organu. Prawo przewiduje też sankcję karną dla urzędnika, który dopuścił się zaniedbania. Najbardziej dotkliwa jest jednak utrata reputacji urzędu – uważa dr hab. Agnieszka Piskorz-Ryń z Wydziału Prawa i Administracji UKSW.
Katarzyna Kubicka-Żach
01.02.2020
Samorząd terytorialny RODO
Z zasady względnej stabilności imienia i nazwiska wynika, iż tylko wystąpienie ważnych powodów uzasadnia ich zmianę. Gdy strona nie wykaże, że jej dotychczasowe nazwisko ją ośmiesza, to nie może domagać się zmiany na inne nazwisko - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.
Aleksandra Partyk
01.02.2020
Administracja publiczna RODO

Episkopat: Religia w szkole w wymiarze dwóch lekcji

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Nauczanie religii odbywa się w wymiarze dwóch jednostek tygodniowo - podkreśliła Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. I przypomniała o konieczności respektowania przez organy prowadzące i dyrekcje placówek oświatowych regulacji prawnych o nauczaniu religii w szkole.
Krzysztof Sobczak
31.01.2020
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Zatrzymywanie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h także poza obszarem zabudowanym, ujednolicenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym niezależnie od pory dnia oraz zwiększenie zakresu ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych - przewiduje projekt ustawy
Krzysztof Sobczak
31.01.2020
Prawo karne
Sejmowa Komisja Finansów Publicznych głosami posłów PiS odrzuciła w piątek poprawkę klubu Lewicy sprawie zwiększenia subwencji oświatowej o około 800 mln zł. Nadal więc brakuje na wrześniowe podwyżki dla nauczycieli. Wzrost subwencji miałby nastąpić kosztem budżetu Wojsk Obrony Terytorialnej – ok. 689 mln zł oraz Funduszu Kościelnego - ok. 85 mln zł.
Beata Igielska
31.01.2020
Zarządzanie oświatą