Nie każdego emeryta z podatku dochodowego rozliczy ZUS

Domowe finanse Emerytury i renty PIT

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysłał w 2023 roku kilka milionów formularzy PIT do osób, które w 2022 roku chociaż raz pobrały świadczenie z ZUS, np. emeryturę, rentę lub zasiłek. Nie każdy otrzymany PIT oznacza, że Zakład rozliczył emeryta i teraz może on z założonymi rękoma czekać na zwrot nadpłaconego podatku z urzędu skarbowego. Doradcy podatkowi radzą sprawdzić, jaki PIT wystawił ZUS i na wszelki wypadek zajrzeć, co przygotował fiskus.

22.03.2023

Rząd zamierza stworzyć nowoczesny system informacji emerytalnej

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne PPK

We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt o Centralnej Informacji Emerytalnej. To system, dzięki któremu każdy obywatel, który będzie chciał, ma mieć pełną i łatwo dostępną wiedzę na temat swoich oszczędności na wszystkich kontach produktów emerytalnych. Jeszcze na etapie prac legislacyjnych w łonie rządu autorzy projektu szacowali, że całkowity koszt budowy systemu po stronie PFR Portal PPK ma wynieść 35 mln złotych.

21.03.2023

ZUS: Nowy kalkulator wyliczy seniorom wysokość przyszłej emerytury

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy

Nowy kalkulator emerytalny pozwala obliczyć wysokość emerytury osobom, które chcą sprawdzić, czy opłaca im się przejść na emeryturę w bieżącym roku. Na platformie internetowej PUE ZUS można porównać, jaka będzie wysokość naszej emerytury, w zależności od momentu, w którym decydujemy się zakończyć aktywność zawodową.

21.03.2023

Uchwała NSA: Darowizna pieniężna bez podatku tylko przelewem lub przekazem

Prawo cywilne Domowe finanse

Warunkiem zwolnienia z podatku darowizny pieniężnej w kręgu najbliższej rodziny jest udokumentowanie wpłaty na rachunek obdarowanego w sposób zapewniający identyfikację obdarowanego i darczyńcy, czyli przelewem bankowym lub przekazem pocztowym – stwierdził w uchwale 20 marca br. Naczelny Sąd Administracyjny, rozstrzygając jednoznacznie wieloletnie spory podatników z fiskusem o sposób przekazywania darowizn.

21.03.2023

Średnie wynagrodzenie realnie niższe o ponad 1000 zł

Domowe finanse Prawo pracy

5814,16 zł brutto - tyle wynosi realna siła nabywcza średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, określona przez GUS na 6883,96 zł. Rzeczywista moc nabywcza okazuje się być niższa o 1069,80 zł, czyli o ponad 15 proc. Z kolei wynagrodzenie minimalne za pracę, wynoszące netto 2709 zł, przy aktualnym poziomie 3490 zł brutto, po kalkulacji siły nabywczej, sięga 2288,01 zł i jest realnie niższe o 15,5 proc.

16.03.2023

Po sprzedaży mieszkania można uniknąć zapłaty podatku

Domowe finanse PIT

Aby w 2023 roku sprzedać mieszkanie bez podatku, ważne są trzy kwestie. Chodzi o to, kiedy nabyliśmy sprzedawaną nieruchomość, ile zarobimy na sprzedaży i na co wydamy pieniądze z transakcji. Przepisy pozwalają na zastosowanie zwolnienia z opodatkowania. Ważna jest jednak realizacja tzw. własnych celów mieszkaniowych.

15.03.2023

SN rozstrzygnie, jak odzyskać roztrwoniony przez byłego małżonka majątek

Prawo cywilne Domowe finanse

Jeśli mąż w czasie trwania małżeństwa trwoni majątek wspólny, to po rozwodzie i w trakcie procesu o podział majątku należy rozstrzygnąć o jego zwrocie albo wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym. Sąd Najwyższy powziął wątpliwość, czy sąd z urzędu może, bez wniosku strony, takie rozstrzygnięcie podjąć. Z powodu rozbieżnego orzecznictwa trzech sędziów SN skierowało zagadnienie do rozstrzygnięcia siedmiu sędziom w drodze uchwały.

15.03.2023

Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami bez wyższego świadczenia i bez prawa do wyrównania

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Świadczenie pielęgnacyjne zostało zwaloryzowane kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą od 1 stycznia 2023 r., a wzrost płacy minimalnej od 1 lipca zostanie uwzględniony przy kolejnej waloryzacji, przypadającej na dzień 1 stycznia 2024 r. - twierdzi MRiPS. Zdaniem prawników, beneficjenci świadczenia powinni otrzymać dodatkową waloryzację. To wymaga jednak dodatkowego przepisu.

13.03.2023

Ulga rehabilitacyjna nie dla każdego opiekuna osoby niepełnosprawnej

Prawo cywilne Domowe finanse Emerytury i renty PIT Prawo pracy

Nie każda, nawet bliska osoba, mająca na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Nie każda też osoba niepełnosprawna sama może rozliczyć tę ulgę. W pierwszym przypadku na przeszkodzie stanąć może zbyt wąski stopień pokrewieństwa, co zdaniem prawników należałoby zmienić, w drugim – wysokość dochodów osoby niepełnosprawnej i forma, według której jest opodatkowania.

11.03.2023

Zarobki niepełnosprawnego dziecka nie wykluczają ulgi prorodzinnej

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Jeśli rodzice wykonują obowiązek alimentacyjny w stosunku do swojego pełnoletniego niepełnosprawnego dziecka, to mają prawo do ulgi prorodzinnej. Nie ma przy tym znaczenia wiek dziecka ani otrzymywanie przez dziecko zasiłku pielęgnacyjnego. Bez znaczenia są także przychody dziecka z tytułu umowy o pracę. Potwierdziła to właśnie, w odpowiedzi na pytanie podatniczki, skarbówka.

11.03.2023

Ulga na powrót dla pracujących za granicą tylko po spełnieniu warunków

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Podatnicy, którzy przez minimum trzy lata mieszkali i pracowali za granicą, mogą skorzystać z ulgi na powrót i przez cztery lata od powrotu do kraju nie płacić podatku dochodowego. Ich roczne przychody objęte ulgą nie mogą jednak przekraczać kwoty 85 528 zł. Z ulgi po raz pierwszy można skorzystać w rozliczeniu PIT za 2022 rok.

10.03.2023

ZUS: Pieniądze z subkonta podlegają podziałowi i wypłacie np. w razie śmierci ubezpieczonego

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Środki zapisane na subkoncie w ZUS podlegają podziałowi i wypłacie w razie m. in. śmierci ubezpieczonego. Tak, jak to ma miejsce w przypadku środków zgromadzonych na rachunku w OFE – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli ktoś posiada subkonto, to może wskazać osoby uprawnione do środków zapisanych na subkoncie po swojej śmierci. W każdym czasie można też zmienić swoją wcześniejszą dyspozycję.

09.03.2023

Seniorzy z innych roczników niż 1953 apelują o przywrócenie pełnej podstawy obliczania emerytur

Domowe finanse Emerytury i renty

Emeryci domagają się niezwłocznego podjęcia przez Sejm prac nad senackim projektem nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS, która ma przywrócić emerytom urodzonym także w innym niż 1953 roku, pełną podstawę obliczenia emerytur pod warunkiem, że prawo do emerytury wcześniejszej zrealizowali na podstawie wniosku złożonego przed 1 stycznia 2013 r., a powszechny wiek emerytalny osiągnęli już po 31 grudnia 2012 r.

09.03.2023

Senat też za ustawą o świadczeniu dla rodzin poległych mundurowych

Domowe finanse Policja Ubezpieczenia społeczne Wojsko

Senat przyjął w środę jednogłośnie ustawę o świadczeniu pieniężnym dla rodzin mundurowych, którzy polegli na służbie. Miesięczne świadczenie przysługiwać będzie małżonkom, dzieciom i rodzicom poległych funkcjonariuszy i żołnierzy. Za ustawą głosowało 95 senatorów, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał.

08.03.2023

Przez mZUS można wnioskować o rodzinny kapitał opiekuńczy i żłobkowe

Pomoc społeczna Domowe finanse Administracja publiczna

Przez aplikację mobilną mZUS można wnioskować nie tylko o 500 plus i wyprawkę szkolną. Od 7 marca, aplikacja umożliwia także składanie wniosku o rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) oraz dofinansowanie do żłobka. Korzystanie z funkcjonalności skraca formalności, bo większość informacji uzupełniana jest automatycznie.

08.03.2023

Ponad 13 tysięcy mandatów za brak paragonu

Domowe finanse Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse

Niemal jedna czwarta kontroli w trybie tzw. nabyć sprawdzających zakończyła się nałożeniem mandatów karnych. Ich łączna kwota wyniosła w ubiegłym roku 18 milionów złotych. Takie dane serwis Prawo.pl uzyskał w rozmowie z kierownictwem Krajowej Administracji Skarbowej. Głównym celem kontroli ma być jednak prewencja – nie chodzi o nakładanie kar i mandatów.

08.03.2023

Budżet państwa zarabia na inflacji i wysokich stopach procentowych

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Rosną wpływy z tzw. podatku Belki. Z danych resortu finansów wynika, że w ciągu minionego roku do kasy państwa wpłynęło z tego tytułu ponad 80 proc. więcej pieniędzy. To efekt wyższego niż wcześniej oprocentowania lokat bankowych. Ich wzrost ma związek z wysokimi stopami procentowymi i inflacją. Likwidacji podatku, mimo apeli różnych środowisk, raczej trudno się więc spodziewać.

07.03.2023

ZUS przyznaje się do błędnych decyzji - zaniżone świadczenie można wyrównać za trzy lata

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

W latach 2016-2022 ZUS ujawnił ponad 17 tys. błędnie wydanych decyzji, w których ustalono nadpłaty lub niedopłaty świadczenia. W tym okresie Zakład wypłacił wyrównania do wysokości należnego świadczenia, które zostały spowodowane błędem pracownika w 16 tysiącach spraw. Mimo to, zdaniem prawników, warto mieć zaufanie do systemu i nie "rzucać się" od razu na przeliczanie świadczenia, jeśli nie jest to konieczne.

04.03.2023

ZUS chętnie idzie do sądu, a wygraną po latach ubezpieczony nic już... nie ugra

Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Tylko niewielka liczba ubezpieczonych, odwołujących się od niekorzystnych decyzji ZUS, otrzymuje decyzje uwzględniające ich roszczenie. Większość trafia do sądów pracy, a skarżący muszą nastawić się na batalię trwającą kilka lat. Także dlatego, że ZUS coraz częściej odwołuje się od wyroków, w których sąd I instancji zmienił jego decyzję. Tylko w 2022 r. Zakład zaskarżył 33 proc. takich wyroków. Po kilku latach czekania na rozstrzygnięcie, wiele spraw dezaktualizuje się, gdy wreszcie zapada wyrok.

03.03.2023