Wniosek o wyprawkę szkolną 300+ tylko do końca listopada

Domowe finanse Szkoła i uczeń Administracja publiczna

Tylko do 30 listopada 2023 r. rodzice uczniów mają czas na złożenie wniosku o wypłatę świadczenia w tegorocznej edycji programu „Dobry start”. Wnioski można składać drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia odbywa się na wskazane konto bankowe. Ze świadczenia skorzystało już 4,5 mln dzieci. Od 1 lipca do rodzin trafiło w ramach tego programu już ponad 1,3 mld zł.

21.11.2023

Odrzucenie spadku przez rodziców zagrożeniem dla dzieci?

Prawo cywilne Domowe finanse

Odrzucenie spadku przez rodziców w imieniu dziecka zawarte w ostatniej nowelizacji prawa rodzinnego przyspieszy postępowania. Jednak przesunięcie tych spraw do sądu spadku może zagrażać interesowi dziecka, gdyż nie bada on, jaka jest zawartość spadku. Osoby małoletnie są bezbronne i trudno sobie wyobrazić, aby w wieku dorosłym wytaczały powództwa przeciwko rodzicom, gdy poczują się pokrzywdzone – uważają prawnicy.

18.11.2023

TK: Korzystniejsze zasady waloryzacji tylko emerytur czerwcowych po 2021 r. niezgodne z konstytucją

Finanse publiczne Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse Emerytury i renty

Artykuł 17 ustawy zmieniającej ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 25a ust. 2 pkt 2 i ust. 2a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie, w jakim pomija emerytury przyznane na wniosek zgłoszony przed 1 czerwca 2021 r., jest niezgodny z art. 32 ust. 1 w związku z art. 67 ust. 1 Konstytucji – orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny. Jak ustalił serwis Prawo.pl, orzeczenie dotyczy 97 tys. osób a koszt wypłaty wyrównania w 2024 r. szacowany jest na 258 mln zł.

15.11.2023

Rola syndyka w upadłości konsumenckiej nie taka prosta

Domowe finanse Restrukturyzacja Upadłość konsumencka

W doktrynie prawniczej jest spór dotyczący funkcji upadłości konsumenckiej - czy najważniejsza jest ta oddłużeniowa, co skłania do przyjęcia poglądu o prymacie interesu dłużnika nad interesem wierzycieli, czy też jednak podstawowa zasada każdego postępowania upadłościowego, czyli nakaz prowadzenia procesu upadłościowego w taki sposób, aby wierzyciele uzyskali najwyższy stopień zaspokojenia - pisze Łukasz Frączek, adwokat i doradca restrukturyzacyjny.

15.11.2023

Tylko trzech ojców dostaje pieniądze z programu Mama 4+

Domowe finanse Emerytury i renty

Prawie 3 tys. Dolnoślązaków dostaje pieniądze z programu Mama 4+. Z wypłat korzystają głównie matki, ale w wyjątkowych sytuacjach pieniądze mogą otrzymać także ojcowie. Na Dolnym Śląsku jest ich trzech. W 2022 roku w całym kraju rodzicielskie świadczenie uzupełniające dostawało 55,8 tys. osób.

14.11.2023

Dr Kurowski: Rozporządzenie o skali potrzeby wsparcia przy świadczeniu wspierającym do poprawki

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Rozporządzenie w zakresie ustalania poziomu potrzeby wsparcia powiązanego ze świadczeniem wspierającym wymaga poprawek. Choć samo świadczenie i zmiana systemu jest dobrym kierunkiem, zgodnym z Konwencją ONZ, to jednak obecny kształt przepisów może budzić wątpliwości interpretacyjne – pisze dr Krzysztof Kurowski.

13.11.2023

Fiskus znów ogranicza ulgę termomodernizacyjną na nowe domy

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Właściciel nowego domu nie odliczy wydatków na fotowoltaikę i energooszczędne ogrzewanie. Dyrektor KIS stwierdził w najnowszej interpretacji, że w nowym budynku nie ma czego modernizować, więc ulga się nie należy. Najpierw w marcu 2023 r. fiskus złagodził podejście do ulgi, wycofując się z warunku oddania do użytku. Teraz wprowadza dodatkowe wymogi, które - jak zaznacza większość ekspertów - są nieracjonalne i nie wynikają z przepisów.

13.11.2023

SN: Wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego gruntu przysługującego spółdzielni

Prawo cywilne Domowe finanse

W stanie prawnym przed wejściem w życie art. 25e ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, wykreślenie spółdzielni z Krajowego Rejestru Sądowego, na skutek ukończenia postępowania upadłościowego w wyniku podziału funduszów masy, prowadziło do wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego gruntu przysługującego spółdzielni, a niesprzedanego w postępowaniu upadłościowym - taką uchwałę podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego.

11.11.2023

Oszczędności w PPK można wykorzystać na leczenie dzieci - i to nie tylko własnych

Domowe finanse Prawo pracy PPK

W razie poważnego zachorowania dziecka, uczestnik pracowniczych planów kapitałowych może wypłacić do 25 proc. swoich oszczędności w PPK. I co istotne, dotyczy to nie tylko poważnego zachorowania własnego dziecka uczestnika PPK, ale także np. dziecka przez niego przysposobionego albo dziecka współmałżonka.

11.11.2023

W okresie od stycznia do września 2023 r. ZUS przeprowadził 336,9 tys. kontroli zwolnień lekarskich

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

W III kwartale 2023 r. ZUS przeprowadził 114 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy, wydając 6,5 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w III kw. 2023 r. osiągnęła ponad 7,1 mln zł – poinformował ZUS. Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w III kwartale br. wyniosła ponad 43,5 mln zł, a w okresie I-IX 2023 r. – ponad 129,3 mln zł.

10.11.2023

Wkrótce komornik wyegzekwuje wierzytelność online także w ZUS

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

ZUS ma założenia koncepcji automatyzacji procesu egzekucji, które zostały już uzgodnione z samorządem komorniczym – ustalił serwis Prawo.pl. Zespół legislatorów Zakładu przygotował też projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o komornikach sądowych. Projekt, który będzie konsultowany z innymi organami rentowymi, ma trafić do Sejmu X kadencji, aby ten przyjął go w pierwszym półroczu 2024 r.

10.11.2023

ZUS: Jak zdobyć dokumenty brakujące do emerytury

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy

Jeśli ktoś planuje przejście na emeryturę, ale brakuje mu zaświadczeń sprzed lat, wtedy emerytura będzie niższa niż wtedy, gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma komplet danych – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Szczególnie dotyczy to dokumentów potwierdzających, że dana osoba pracowała przed 1999 rokiem.

08.11.2023

Rekompensata tylko dla tych, którzy nie mogli przejść na jakąkolwiek wcześniejszą emeryturę

Domowe finanse Emerytury i renty

Przyznawanie rekompensat osobom, które przebywały na wcześniejszej emeryturze z innych tytułów niż praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, byłoby sprzeczne z intencją ustawodawcy – uważa MRiPS. Według resortu, taka osoba posiadając (dodatkowo) – w ramach stażu pracy – co najmniej 15-letni szczególny staż pracy, byłaby podwójnie uprzywilejowana. Bo mogłaby korzystać zarówno z przywileju przejścia na wcześniejszą emeryturę, jak i z powiększenia jej wysokości.

04.11.2023

Niealimentacja po prawomocnym wyroku to nowe przestępstwo, ale czas trzeba precyzyjnie określić

Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse

Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego w okresie nieobjętym prawomocnym skazaniem jest już nowym czynem, pociągającym dalszą odpowiedzialność karną, przy czym granice czasowe kolejnego przestępstwa powinny być dokładnie określone, z uwzględnieniem treści poprzedniego wyroku skazującego - wskazał Sąd Najwyższy, rozpatrując kasację w sprawie kobiety skazanej za niealimentację wobec dwójki dzieci.

04.11.2023

Chaos w opisie skali oceny potrzeby wsparcia przy świadczeniu wspierającym

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Długo oczekiwane rozporządzenie, które opisuje sposób oceny poziomu potrzeby wsparcia przy staraniu się o świadczenie wspierające, napisane jest chaotycznie i niezrozumiałym, trudnym językiem. Dlatego m.in. powstaje wiele pytań i wątpliwości co do interpretacji jego przepisów. Strona społeczna ma czas do 14 listopada na konsultacje. Eksperci podkreślają, żeby z definicji nie przekreślać proponowanego rozwiązania, bo zmiany w systemie wsparcia znów mogą utknąć w miejscu.

03.11.2023

Korzystniejsze zasady waloryzacji także emerytur czerwcowych przed 2021 r. – zdecyduje TK

Domowe finanse Emerytury i renty

Trybunał Konstytucyjny będzie musiał zdecydować, czy wprowadzenie korzystniejszych zasad waloryzacji emerytur czerwcowych tylko dla osób, które kończyć będą aktywność zawodową po 21 maja 2021 r. i z pominięciem tych, którzy na emerytury przechodzili wcześniej - w czerwcu, ale w latach 2009-2019, jest zgodne z Konstytucją RP. Rozprawa już 9 listopada. Zdaniem prawników, potwierdzenie niekonstytucyjności przepisów będzie wiązało się z koniecznością wypłaty wyrównania wszystkim tym osobom razem z odsetkami.

30.10.2023

Dziecko nie płaci podatku, jeśli rodzice przekażą darowiznę na subkonto dewelopera

Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn

Darowizna między najbliższą rodziną, udokumentowana wpływem na rachunek bankowy dewelopera, wyodrębniony dla córki, spełnia warunki zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Trzeba ją jednak zgłosić do urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy od momentu powstania obowiązku podatkowego, czyli obciążenia rachunku darczyńcy – potwierdza skarbówka w niedawnej interpretacji. Eksperci oceniają interpretację jako... zaskakująco korzystną.

28.10.2023

Bez prawa do lekarza. Samotne matki ciężko chorych dzieci tracą ubezpieczenie

Domowe finanse Niepelnosprawność

W prawnej próżni znalazły się samotne matki dzieci z niepełnosprawnością. Przez niewydolny system orzekania na miesiące tracą prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, a wraz z nim ubezpieczenie zdrowotne. Nie mogą liczyć na podłączenie do ubezpieczenia małżonka. Nie zawsze spełniają kryterium dochodowe pomocy społecznej uprawniające do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Ministerstwo Zdrowia odsyła z pytaniami w tej sprawie do resortu rodziny. Ministerstwo rodziny - nie odpowiada.

26.10.2023

TSUE: Elektrycznego roweru nie trzeba obowiązkowo ubezpieczać

Domowe finanse Prawo unijne Ubezpieczenia

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w ubiegłym tygodniu, że rower ze wspomaganiem elektrycznym nie jest objęty obowiązkiem ubezpieczenia pojazdów mechanicznych. Przesądza o tym fakt, że nie jest on napędzany wyłącznie siłą mechaniczną. Sprawa dotyczyła obywatela Belgii, ma jednak znaczenie również dla polskich rowerzystów.

25.10.2023

Za kredyt hipoteczny agentowi przysługuje prowizja

Domowe finanse Kredyty Kredyty frankowe

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego czy to przez konsumenta, czy też przez przedsiębiorcę, to poważna i brzemienna w skutkach decyzja. Dlatego coraz więcej przyszłych kredytobiorców decyduje się na skorzystanie z usług agenta. Jego praca wiąże się oczywiście z wynagrodzeniem, które oblicza się na specyficznych zasadach.

23.10.2023