ZUS: 1 marca pierwsza wypłata wyższych emerytur

Domowe finanse Emerytury i renty

W środę, 1 marca, rusza wypłata pierwszej transzy wypłat zwaloryzowanych emerytur i rent. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podkreśla, że coroczna waloryzacja przeprowadzana jest z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku. Każdy emeryt i rencista otrzyma decyzję z ZUS z informacją o nowej wysokości wypłat.

01.03.2023

Zleceniobiorca nie potrzebuje stażu pracy, by dostać emeryturę

Prawo cywilne Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy

Staż pracy nie ma znaczenia przy ustalaniu prawa do emerytury. Jest potrzebny tylko do ustalenia kapitału początkowego. O wysokości emerytury decydują wszystkie okresy opłacania składek z tytułu wykonywania umowy zlecenia - przypomina Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Do uzyskania emerytury nie jest zatem wymagane posiadanie określonego okresu ubezpieczenia.

01.03.2023

Odliczenie wydatków na internet w ramach ulgi w PIT cały czas możliwe

Domowe finanse PIT

Ulgę na internet można odliczyć w PIT za 2022 rok. Podatnicy mieli możliwość skorzystania z niej po raz pierwszy w rozliczeniach za 2005 rok. Chociaż wielokrotnie rozważano zniesienie tej ulgi i 1 stycznia 2013 roku nastąpiło jej ograniczenie, cały czas można z niej korzystać - jednak tylko przez dwa lata.

28.02.2023

Decyzję w sprawie oszczędzania w PPK można podjąć w każdym czasie

Domowe finanse Prawo pracy PPK

1 marca 2023 roku tracą skuteczność deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK złożone przed tą datą. Gdy deklarację o rezygnacji - do 28 lutego 2023 r. - złożyła osoba, która nie jest już pracownikiem, także jej deklaracja o rezygnacji traci skuteczność 1 marca 2023 r. Uczestnik PPK może jednak, kiedy zechce, ponownie złożyć deklarację o rezygnacji, a następnie wrócić do oszczędzania w PPK.

28.02.2023

Zbliża się termin autozapisu do PPK - dla pracodawców to kilka obowiązków

Domowe finanse Prawo pracy PPK

Do końca lutego pracodawcy muszą poinformować osoby, które są u nich zatrudnione oraz uczestników pracowniczych planów kapitałowych, którzy wcześniej złożyli deklaracje rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, o ponownym naliczaniu wpłat od 1 kwietnia 2023 roku. Dotyczy to osób, które nie ukończyły 55 roku życia.

27.02.2023

Rodzic nie odliczy ulgi na krew oddaną przez dziecko

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Honorowi dawcy krwi mogą skorzystać ze specjalnej ulgi podatkowej w rocznym PIT. Odliczenie zależy od ilości oddanej krwi. Trzeba jednak pamiętać, żeby mieć potwierdzenie wydane przez stację krwiodawstwa. By skorzystać z ulgi, trzeba rozliczać PIT. Jeśli więc dziecko jest krwiodawcą, ale nie zarabia, rodzic ulgi na krew nie odliczy.

27.02.2023

Opieka naprzemienna nad dzieckiem wyklucza preferencyjne rozliczenie samotnych rodziców

Domowe finanse Doradca podatkowy

Skoro ojciec sprawował opiekę naprzemienną nad dziećmi, to nie może on skorzystać z preferencyjnego opodatkowania dochodów przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci. Nie zmienia tego nawet fakt, że świadczenie wychowawcze przyznane jest ojcu w całości i na oboje dzieci pobiera je tylko on. Problemem wciąż jest brak ustawowej definicji wspólnego wychowania dziecka.

25.02.2023

Coraz więcej emerytów nadal pracuje - każdy rok, to nawet o 15 proc. wyższe świadczenie

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Przybywa osób w wieku emerytalnym, które nadal pracują. Dominuje jednak łączenie pracy z pobieraniem świadczenia, a mniej popularne jest jeszcze późniejsze przechodzenie na emeryturę. Tymczasem ta druga forma jest korzystna zarówno dla systemu emerytalnego, jak i dla ubezpieczonego. Każdy rok opóźnienia odejścia na emeryturę może ją podwyższać nawet o 15 procent.

24.02.2023

Rośnie zadłużenie Polaków i liczba upadłości konsumenckich

Domowe finanse

W całym 2022 roku upadłość konsumencką ogłoszono wobec 15,6 tys. osób, przy czym w drugiej połowie roku było ich więcej niż w pierwszej. W grupie województw z największymi zaległościami konsumentów-bankrutów dominują Śląsk i Mazowsze. Eksperci radzą, aby konsumenci nie czekali, aż znajdą się na skraju bankructwa, bo wtedy na pomoc jest już za późno.

23.02.2023

Żona nie zapłaci podatku od darowizny otrzymanej przez męża

Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn

Żona nie jest podatnikiem podatku od spadków i darowizn od darowizny, którą jej mąż otrzymał od ojca, a w konsekwencji nie ma mowy o konieczności zapłacenia przez nią tego podatku. Co do zasady darowizny wchodzą w skład majątku osobistego małżonków, a więc nawet darowizny bez umowy czy informacji określającej, że obdarowanym jest jeden z małżonków trafiają do jego majątku osobistego.

22.02.2023

Przychód w ramach umowy dzierżawy nie dla każdego wydzierżawiającego

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Przychód z nieodpłatnych świadczeń w ramach umowy dzierżawy powstaje u wydzierżawiającego tylko wtedy, kiedy właściciel nieruchomości osiąga realną korzyść majątkową. Chodzi tu m.in. o nakłady poczynione przez dzierżawcę. Przychód nie powstanie, jeżeli wartość rynkowa nakładów dzierżawcy zostanie rozliczona w ramach płatności obniżonego czynszu dzierżawnego. Potwierdził to właśnie dyrektor KIS.

21.02.2023

Przychody zawodników klubu sportowego zaliczane do różnych źródeł przychodów

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Cel zarobkowy działań zawodników klubu sportowego polegających na wykonywaniu usług sportowych oraz reklamowo-promocyjnych na rzecz klubu i jego sponsorów wyklucza uznanie przychodów z tej działalności za przychody z uprawiania sportu w myśl art. 13 pkt 1 ustawy o PIT. Są to przychody ze świadczenia usług. Można do nich stosować ulgę dla młodych.

20.02.2023

Rozliczenia PIT za 2022 rok według nowej skali podatkowej

Domowe finanse PIT

Zasady ogólne opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych polegają na zastosowaniu skali podatkowej. W Polsce aktualnie - od 1 lipca 2022 roku - obowiązują dwie stawki 12 i 32 proc. Zastosowanie właściwej stawki uzależnione jest od wysokości uzyskanych dochodów w trakcie roku podatkowego. Kwota wolna od podatku wynosi natomiast 30 tysięcy złotych.

20.02.2023

Rośnie liczba pracujących emerytów, o ile zdrowie pozwala

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Coraz więcej Polaków, mimo osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego i przejścia na emeryturę, kontynuuje aktywność zawodową. Rośnie grupa osób pracujących i mających jednocześnie ustalone prawo do emerytury, chociaż ten przyrost nie jeszcze imponujący oraz pracujących emerytów. Z analiz rządu i GUS wynika, że czynnikiem mającym zdecydowany wpływ na wydłużenie aktywności zawodowej, jest wskaźnik trwania w zdrowiu.

18.02.2023

Kosztorys inwestorski nie daje prawa do ulgi mieszkaniowej

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Kosztorys inwestorski nie stanowi dokumentu potwierdzającego poniesienie przez podatnika wydatków związanych z wybudowaniem budynku mieszkalnego. Pełni jedynie funkcję wyceny, która pozwala oszacować koszty planowanej budowy. Nie może być zatem podstawą do skorzystania z ulgi mieszkaniowej. Potwierdziła to właśnie skarbówka.

18.02.2023

Dodatkowe 5540,25 zł dla każdego, kto skończy 100 lat

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Prawie 2600 osób w Polsce ma więcej niż sto lat. Seniorzy, którzy kończą "setkę", otrzymują co miesiąc specjalne honorowe świadczenie. To naprawdę konkretny zastrzyk gotówki. Tym bardziej, że świadczenie przyznane po 1 marca 2023 roku będzie prawie o 600 zł wyższe niż przyznane przed tym dniem.

17.02.2023

PIT: Przekazanie 1,5 proc. podatku nie zmniejsza kwoty do zwrotu

Domowe finanse PIT

Określenie w zeznaniu rocznym (np. PIT-36) organizacji pożytku publicznego, której naczelnik urzędu skarbowego ma przekazać 1,5 proc. podatku, nie ma wpływu na wysokość nadpłaty wykazanej do zwrotu w tym zeznaniu. Oczywiście podatnik nie będzie miał możliwości przekazania 1,5 proc. na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego, gdy w jego rozliczeniu podatkowym nie wystąpi podatek należny.

16.02.2023

ZUS: Kiedy przejść na emeryturę – myśleć trzeba długoterminowo

Domowe finanse Emerytury i renty

Odłożenie decyzji o przejściu na emeryturę o rok może zwiększyć przyszłe świadczenie nawet o 10–15 proc. Odczekanie 7 lat może je nawet podwoić – twierdzi ZUS. Trzeba liczyć się ze scenariuszem, że świadczenie będziemy pobierać przez znacznie dłuższy okres niż ten potrzebny do odrobienia braku kilkunastu wypłat. Dziś najwyższą kobiecą emeryturę w Polsce otrzymuje emerytka, która na emeryturę przeszła w wieku 81 lat i 6-m-cy, mając ponad 61 lat stażu pracy. ZUS co miesiąc wypłaca jej 26,8 tys. zł.

16.02.2023

TK: Trudności interpretacyjne nie świadczą o naruszeniu zasad prawidłowej legislacji

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Nie ma podstaw do przyjęcia, że zawarte w art. 8 ust. 1 ustawy o PIT wyrażenie „wspólne przedsięwzięcie” jest niejasne i nieprecyzyjne w stopniu naruszającym konstytucyjne standardy określoności prawa daninowego. Do takiego wniosku doszedł w środę Trybunał Konstytucyjny. Chodzi o problem dwukrotnego opodatkowania tego samego zdarzenia.

15.02.2023

Rozliczenie PIT za 2022 rok już możliwe - to duże wyzwanie nie tylko dla podatników

Domowe finanse PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

W środę, 15 lutego, ruszył sezon składania rocznych PIT za 2022 rok. To rozliczenie będzie szczególne. Trzeba w nim uwzględnić cały szereg zmian – m.in. wprowadzenie, a potem likwidację ulgi dla klasy średniej. Podatnicy mają teraz liczyć podatek bez ulgi. Ale jeśli okaże się, że jej zastosowanie byłoby korzystne - urząd skarbowy odda pieniądze. Ponad milion osób będzie jednak musiało dopłacić.

15.02.2023