Przychody zawodników klubu sportowego zaliczane do różnych źródeł przychodów

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Cel zarobkowy działań zawodników klubu sportowego polegających na wykonywaniu usług sportowych oraz reklamowo-promocyjnych na rzecz klubu i jego sponsorów wyklucza uznanie przychodów z tej działalności za przychody z uprawiania sportu w myśl art. 13 pkt 1 ustawy o PIT. Są to przychody ze świadczenia usług. Można do nich stosować ulgę dla młodych.

20.02.2023

Rozliczenia PIT za 2022 rok według nowej skali podatkowej

Domowe finanse PIT

Zasady ogólne opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych polegają na zastosowaniu skali podatkowej. W Polsce aktualnie - od 1 lipca 2022 roku - obowiązują dwie stawki 12 i 32 proc. Zastosowanie właściwej stawki uzależnione jest od wysokości uzyskanych dochodów w trakcie roku podatkowego. Kwota wolna od podatku wynosi natomiast 30 tysięcy złotych.

20.02.2023

Rośnie liczba pracujących emerytów, o ile zdrowie pozwala

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Coraz więcej Polaków, mimo osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego i przejścia na emeryturę, kontynuuje aktywność zawodową. Rośnie grupa osób pracujących i mających jednocześnie ustalone prawo do emerytury, chociaż ten przyrost nie jeszcze imponujący oraz pracujących emerytów. Z analiz rządu i GUS wynika, że czynnikiem mającym zdecydowany wpływ na wydłużenie aktywności zawodowej, jest wskaźnik trwania w zdrowiu.

18.02.2023

Kosztorys inwestorski nie daje prawa do ulgi mieszkaniowej

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Kosztorys inwestorski nie stanowi dokumentu potwierdzającego poniesienie przez podatnika wydatków związanych z wybudowaniem budynku mieszkalnego. Pełni jedynie funkcję wyceny, która pozwala oszacować koszty planowanej budowy. Nie może być zatem podstawą do skorzystania z ulgi mieszkaniowej. Potwierdziła to właśnie skarbówka.

18.02.2023

Dodatkowe 5540,25 zł dla każdego, kto skończy 100 lat

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Prawie 2600 osób w Polsce ma więcej niż sto lat. Seniorzy, którzy kończą "setkę", otrzymują co miesiąc specjalne honorowe świadczenie. To naprawdę konkretny zastrzyk gotówki. Tym bardziej, że świadczenie przyznane po 1 marca 2023 roku będzie prawie o 600 zł wyższe niż przyznane przed tym dniem.

17.02.2023

PIT: Przekazanie 1,5 proc. podatku nie zmniejsza kwoty do zwrotu

Domowe finanse PIT

Określenie w zeznaniu rocznym (np. PIT-36) organizacji pożytku publicznego, której naczelnik urzędu skarbowego ma przekazać 1,5 proc. podatku, nie ma wpływu na wysokość nadpłaty wykazanej do zwrotu w tym zeznaniu. Oczywiście podatnik nie będzie miał możliwości przekazania 1,5 proc. na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego, gdy w jego rozliczeniu podatkowym nie wystąpi podatek należny.

16.02.2023

ZUS: Kiedy przejść na emeryturę – myśleć trzeba długoterminowo

Domowe finanse Emerytury i renty

Odłożenie decyzji o przejściu na emeryturę o rok może zwiększyć przyszłe świadczenie nawet o 10–15 proc. Odczekanie 7 lat może je nawet podwoić – twierdzi ZUS. Trzeba liczyć się ze scenariuszem, że świadczenie będziemy pobierać przez znacznie dłuższy okres niż ten potrzebny do odrobienia braku kilkunastu wypłat. Dziś najwyższą kobiecą emeryturę w Polsce otrzymuje emerytka, która na emeryturę przeszła w wieku 81 lat i 6-m-cy, mając ponad 61 lat stażu pracy. ZUS co miesiąc wypłaca jej 26,8 tys. zł.

16.02.2023

TK: Trudności interpretacyjne nie świadczą o naruszeniu zasad prawidłowej legislacji

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Nie ma podstaw do przyjęcia, że zawarte w art. 8 ust. 1 ustawy o PIT wyrażenie „wspólne przedsięwzięcie” jest niejasne i nieprecyzyjne w stopniu naruszającym konstytucyjne standardy określoności prawa daninowego. Do takiego wniosku doszedł w środę Trybunał Konstytucyjny. Chodzi o problem dwukrotnego opodatkowania tego samego zdarzenia.

15.02.2023

Rozliczenie PIT za 2022 rok już możliwe - to duże wyzwanie nie tylko dla podatników

Domowe finanse PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

W środę, 15 lutego, ruszył sezon składania rocznych PIT za 2022 rok. To rozliczenie będzie szczególne. Trzeba w nim uwzględnić cały szereg zmian – m.in. wprowadzenie, a potem likwidację ulgi dla klasy średniej. Podatnicy mają teraz liczyć podatek bez ulgi. Ale jeśli okaże się, że jej zastosowanie byłoby korzystne - urząd skarbowy odda pieniądze. Ponad milion osób będzie jednak musiało dopłacić.

15.02.2023

Wniosek o emeryturę z datą wsteczną nie jest dla wszystkich

Domowe finanse Emerytury i renty

W czasie pandemii wiele osób pomimo tego, że już osiągnęło wiek emerytalny, miało utrudnioną możliwość złożenia wniosku o wypłatę emerytury. To właśnie dla nich wprowadzono możliwość przyznania emerytury z datą wsteczną. Aby to było możliwe, do wniosku należało dołączyć druk ERO - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

14.02.2023

Składka zdrowotna bez odliczenia od podatku - RPO pyta o zgodność z konstytucją

Domowe finanse PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

Czy obciążenie obywateli obowiązkiem finansowana składki zdrowotnej w całości właściwie wpisuje się w ciążący na władzy publicznej konstytucyjny nakaz zapewnienia ochrony zdrowia? Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek wystąpił w tej sprawie do Adama Niedzielskiego, ministra zdrowia.

14.02.2023

Dostajesz rentę po zmarłym? Złóż wniosek o własną emeryturę

Domowe finanse Emerytury i renty

Osoby, które są aktywne zawodowo i jednocześnie dostają rentę rodzinną po zmarłym, powinny złożyć wniosek o emeryturę, gdy osiągną ustawowy wiek emerytalny, czyli w przypadku kobiet – lat 60, a w przypadku mężczyźni - 65 lat. Po uzyskaniu statusu emeryta będą mogły dorabiać bez ograniczeń i konieczności rozliczania się z ZUS.

13.02.2023

Darowizna bez podatku, jeśli hipoteka wyższa niż wartość darowanej nieruchomości

Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn

Nabycie udziału w nieruchomości obciążonej hipoteką przewyższającą wartość nabywanego udziału, przy jednoczesnym zobowiązaniu się obdarowanego względem darczyńcy, że będzie on spłacał zaciągnięty kredyt, nie będzie generowało po stronie obdarowanego obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn. Potwierdziła to właśnie Krajowa Informacja Skarbowa.

11.02.2023

W 2023 r. wskaźnik waloryzacji emerytur i rent będzie wyższy niż zakładał rząd i wyniesie 114,8 proc.

Domowe finanse Emerytury i renty

Na publikację w Dzienniku Ustaw czeka komunikat Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2023 r. Dokument ma zostać ogłoszony najpóźniej w poniedziałek, 13 lutego 2023 r. Już teraz jednak wiadomo, że wskaźnik ten wyniesie 114,8 proc. z minimalną podwyżką na poziomie 250 zł, a łączny koszt tegorocznej waloryzacji sięgnie ok. 44,15 mld zł.

10.02.2023

Ponowny zapis do PPK obejmie też mikroprzedsiębiorców

Domowe finanse Prawo pracy PPK

Do ponownego autozapisu powinni przygotować się także mikroprzedsiębiorcy zwolnieni ze stosowania ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Korzystanie przez nich ze zwolnienia z obowiązku tworzenia PPK zależy od tego, czy wszystkie osoby zatrudnione ponownie zrezygnują z uczestnictwa w tym programie. Jeśli nie wszyscy pracownicy złożą im ponownie deklaracje o rezygnacji, będą zobowiązani utworzyć ten program.

10.02.2023

ZUS podsumował - ponad 5 mln płatności bonami turystycznymi

Domowe finanse

Polski Bon Turystyczny (PBT) okazał się dobrym rozwiązaniem dla polskich rodzin i podmiotów turystycznych. Do końca grudnia 2022 roku Polacy ponad 5 mln razy dokonali płatności bonem na kwotę około 3 mld zł - wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który podsumował dotychczasowe funkcjonowanie programu PBT.

08.02.2023

Renta rodzinna – nie tylko dla wdowy i wdowca

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

Prawo do renty rodzinnej przysługuje zarówno wdowie, jak i wdowcowi. Trzeba jednak spełniać określone warunki, żeby otrzymać rentę po zmarłym – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. O rentę rodzinną mogą wystąpić także dzieci zmarłego rodzica, a w niektórych sytuacjach także wnuki i rodzeństwo.

07.02.2023

Nienależnie pobrane świadczenie pielęgnacyjne nie zawsze do zwrotu

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

Osoby, które pobrały świadczenie pielęgnacyjne za okres, w którym nie były do niego uprawnione i z tego tytułu muszą je zwrócić, a te, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, materialnej bądź zdrowotnej, mogą skorzystać z odpowiednich ulg w spłacie należności. A jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności, to organ, który wydał decyzję w sprawie zwrotu, może umorzyć kwotę nienależnie pobranego świadczenia.

04.02.2023

Podwójny limit ulgi dla niepełnosprawnych małżonków za wydatki na auto

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Niepelnosprawność

Małżonkowie, którzy mają orzeczenia o niepełnosprawności, oboje mogą skorzystać z odliczenia wydatków na samochód w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Prawo to przysługuje im nawet w przypadku, gdy w dowodzie rejestracyjnym samochodu jest wymienione tylko jedno z nich. Konieczne jest jednak pozostawanie we wspólności majątkowej małżeńskiej.

04.02.2023

Trzeba płacić VAT, gdy sprzedaż wykracza poza zwykły zarząd prywatnym majątkiem

Domowe finanse VAT Rachunkowość Doradca podatkowy

Podatnikiem VAT jest podmiot, który podejmuje aktywność wykraczającą poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Jeżeli w związku ze sprzedażą działek będących we współwłasności małżeńskiej właściciel nie będzie wykonywał czynności podlegających opodatkowaniu VAT, jak wskazuje niedawno opublikowana interpretacja podatkowa, nie będzie zobowiązany do dokonania rozliczenia VAT w związku ze sprzedażą.

03.02.2023