Wniosek o emeryturę z datą wsteczną nie jest dla wszystkich

Domowe finanse Emerytury i renty

W czasie pandemii wiele osób pomimo tego, że już osiągnęło wiek emerytalny, miało utrudnioną możliwość złożenia wniosku o wypłatę emerytury. To właśnie dla nich wprowadzono możliwość przyznania emerytury z datą wsteczną. Aby to było możliwe, do wniosku należało dołączyć druk ERO - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

14.02.2023

Składka zdrowotna bez odliczenia od podatku - RPO pyta o zgodność z konstytucją

Domowe finanse PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

Czy obciążenie obywateli obowiązkiem finansowana składki zdrowotnej w całości właściwie wpisuje się w ciążący na władzy publicznej konstytucyjny nakaz zapewnienia ochrony zdrowia? Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek wystąpił w tej sprawie do Adama Niedzielskiego, ministra zdrowia.

14.02.2023

Dostajesz rentę po zmarłym? Złóż wniosek o własną emeryturę

Domowe finanse Emerytury i renty

Osoby, które są aktywne zawodowo i jednocześnie dostają rentę rodzinną po zmarłym, powinny złożyć wniosek o emeryturę, gdy osiągną ustawowy wiek emerytalny, czyli w przypadku kobiet – lat 60, a w przypadku mężczyźni - 65 lat. Po uzyskaniu statusu emeryta będą mogły dorabiać bez ograniczeń i konieczności rozliczania się z ZUS.

13.02.2023

Darowizna bez podatku, jeśli hipoteka wyższa niż wartość darowanej nieruchomości

Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn

Nabycie udziału w nieruchomości obciążonej hipoteką przewyższającą wartość nabywanego udziału, przy jednoczesnym zobowiązaniu się obdarowanego względem darczyńcy, że będzie on spłacał zaciągnięty kredyt, nie będzie generowało po stronie obdarowanego obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn. Potwierdziła to właśnie Krajowa Informacja Skarbowa.

11.02.2023

W 2023 r. wskaźnik waloryzacji emerytur i rent będzie wyższy niż zakładał rząd i wyniesie 114,8 proc.

Domowe finanse Emerytury i renty

Na publikację w Dzienniku Ustaw czeka komunikat Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2023 r. Dokument ma zostać ogłoszony najpóźniej w poniedziałek, 13 lutego 2023 r. Już teraz jednak wiadomo, że wskaźnik ten wyniesie 114,8 proc. z minimalną podwyżką na poziomie 250 zł, a łączny koszt tegorocznej waloryzacji sięgnie ok. 44,15 mld zł.

10.02.2023

Ponowny zapis do PPK obejmie też mikroprzedsiębiorców

Domowe finanse Prawo pracy PPK

Do ponownego autozapisu powinni przygotować się także mikroprzedsiębiorcy zwolnieni ze stosowania ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Korzystanie przez nich ze zwolnienia z obowiązku tworzenia PPK zależy od tego, czy wszystkie osoby zatrudnione ponownie zrezygnują z uczestnictwa w tym programie. Jeśli nie wszyscy pracownicy złożą im ponownie deklaracje o rezygnacji, będą zobowiązani utworzyć ten program.

10.02.2023

ZUS podsumował - ponad 5 mln płatności bonami turystycznymi

Domowe finanse

Polski Bon Turystyczny (PBT) okazał się dobrym rozwiązaniem dla polskich rodzin i podmiotów turystycznych. Do końca grudnia 2022 roku Polacy ponad 5 mln razy dokonali płatności bonem na kwotę około 3 mld zł - wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który podsumował dotychczasowe funkcjonowanie programu PBT.

08.02.2023

Renta rodzinna – nie tylko dla wdowy i wdowca

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

Prawo do renty rodzinnej przysługuje zarówno wdowie, jak i wdowcowi. Trzeba jednak spełniać określone warunki, żeby otrzymać rentę po zmarłym – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. O rentę rodzinną mogą wystąpić także dzieci zmarłego rodzica, a w niektórych sytuacjach także wnuki i rodzeństwo.

07.02.2023

Nienależnie pobrane świadczenie pielęgnacyjne nie zawsze do zwrotu

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

Osoby, które pobrały świadczenie pielęgnacyjne za okres, w którym nie były do niego uprawnione i z tego tytułu muszą je zwrócić, a te, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, materialnej bądź zdrowotnej, mogą skorzystać z odpowiednich ulg w spłacie należności. A jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności, to organ, który wydał decyzję w sprawie zwrotu, może umorzyć kwotę nienależnie pobranego świadczenia.

04.02.2023

Podwójny limit ulgi dla niepełnosprawnych małżonków za wydatki na auto

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Niepelnosprawność

Małżonkowie, którzy mają orzeczenia o niepełnosprawności, oboje mogą skorzystać z odliczenia wydatków na samochód w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Prawo to przysługuje im nawet w przypadku, gdy w dowodzie rejestracyjnym samochodu jest wymienione tylko jedno z nich. Konieczne jest jednak pozostawanie we wspólności majątkowej małżeńskiej.

04.02.2023

Trzeba płacić VAT, gdy sprzedaż wykracza poza zwykły zarząd prywatnym majątkiem

Domowe finanse VAT Rachunkowość Doradca podatkowy

Podatnikiem VAT jest podmiot, który podejmuje aktywność wykraczającą poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Jeżeli w związku ze sprzedażą działek będących we współwłasności małżeńskiej właściciel nie będzie wykonywał czynności podlegających opodatkowaniu VAT, jak wskazuje niedawno opublikowana interpretacja podatkowa, nie będzie zobowiązany do dokonania rozliczenia VAT w związku ze sprzedażą.

03.02.2023

Niektóre zawody wykluczone z ulgi podatkowej dla seniorów

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Polski Ład

Osoby osiągające przychody na podstawie kontraktów menedżerskich i umów o podobnym charakterze, przychody z praw autorskich, artyści, architekci i programiści, pracownicy służb mundurowych, osoby, które pracowały w uciążliwych warunkach, jak górnicy, a także młodsi emeryci, nie skorzystają z zerowego PIT dla seniorów. Powstaje pytanie, czy takie zróżnicowanie jest sprawiedliwe społecznie i ma racjonalne uzasadnienie.

03.02.2023

Gdy ZUS się pomyli, wyrównanie zaniżonego świadczenia tylko za trzy lata

Domowe finanse Emerytury i renty

Wyrównanie emerytury zaniżonej na skutek błędu organu jest możliwe tylko za trzy lata wstecz. Według Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmiana przepisów i wydłużenie tego okresu jest niezasadne. Do tego dochodzi problem ze złożeniem skargi kasacyjnej, bo barierą jest sposób obliczania wartości przedmiotu zaskarżenia. W sprawach o mniej niż 10 tys. zł skarżący ma zamkniętą drogę do Sądu Najwyższego.

02.02.2023

Czy po Polskim Ładzie obywatelom opłaca się jeszcze oszczędzanie w IKZE – RPO pyta MF

Domowe finanse Emerytury i renty PIT Polski Ład

Do Biura RPO napisał obywatel, który skarży się na malejącą opłacalność oszczędzania w Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego po reformie Polskiego Ładu. Jego zdaniem, można mówić o niedotrzymaniu warunków umowy ze strony państwa. Decyzję o zainwestowaniu w IKZE ludzie podejmowali bowiem kilka lat przed tymi zmianami, zachęcani możliwością zmniejszenia podatku i ze świadomością, że nie można wycofać się z niej przed upływem 5 lat.

01.02.2023

Sprzedaż nieruchomości opodatkowana VAT i zwolniona z PCC

Domowe finanse VAT

Umowy sprzedaży zazwyczaj opodatkowane są 2-proc. podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). Jeśli jednak sprzedaż nieruchomości podlega VAT, to nie jest już opodatkowana PCC - ani po stronie kupującego, ani po stronie sprzedającego nieruchomość. Potwierdził to właśnie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

31.01.2023

Po wynagrodzeniach czas na sędziowskie pożyczki - problem z oprocentowaniem

Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse

Zaczęło się od prokuratorów, którzy od ubiegłego roku alarmują, że przyznawana im pomoc finansowa na cele mieszkaniowe jest kosztowna, a rosnące raty są mniej korzystne niż te przy kredytach bankowych. Ma to związek z oprocentowaniem w wysokości średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, określanego w ustawie budżetowej. To samo obowiązuje sędziów i oni również zaczynają podnosić w tej sprawie larum.

31.01.2023

Umorzony kredyt bez PIT tylko po spełnieniu warunków

Domowe finanse PIT

Obowiązujące rozporządzenie ministra finansów pozwala nie pobierać PIT od umorzonych kredytów. Przepisy wskazują kilka niezbędnych przesłanek, które trzeba spełnić, by nie płacić podatku. Kluczowe jest wykazanie zaspokojenia przez kredytobiorców własnych celów mieszkaniowych. Potwierdza to niedawna interpretacja podatkowa.

30.01.2023

Spadek z Niemiec objęty podwójnym podatkiem

Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn

Jeżeli w chwili otwarcia spadku spadkobierca jest obywatelem polskim lub ma miejsce stałego pobytu na terytorium naszego kraju, to spadek otrzymany z Niemiec trzeba opodatkować zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Spadkobierca nie może zaliczyć podatku zapłaconego w Niemczech do długów i ciężarów spadkowych. Problemem jest brak umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatku od spadków i darowizn Polski z Niemcami.

28.01.2023

Emerytura wojskowa nie wchodzi do masy spadkowej, ale trzeba ją opodatkować PIT

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn

Otrzymanie przez córkę pieniędzy na podstawie przepisów ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji tytułem wypłaty przywróconych świadczeń emerytalnych po zmarłej matce, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Takie kwoty trzeba jednak objąć PIT. Potwierdził to właśnie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

27.01.2023

Sejm przyjął ustawę, która ma zablokować wzrost opłat za ciepło

Rynek i konsument Domowe finanse

Jeżeli nastąpi wzrost cen ciepła większy niż 40 proc. w stosunku do cen obowiązujących 30 września 2022 r., to przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają wyrównanie, tak by uprawnieni odbiorcy nie zostali obciążeni nadmiernymi kosztami ciepła - takie rozwiązanie przewiduje uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy ograniczającą podwyżki cen ciepła. Przepisy obejmą gospodarstwa domowe i instytucje użyteczności publicznej.

26.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski