Dziecko nie płaci podatku, jeśli rodzice przekażą darowiznę na subkonto dewelopera

Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn

Darowizna między najbliższą rodziną, udokumentowana wpływem na rachunek bankowy dewelopera, wyodrębniony dla córki, spełnia warunki zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Trzeba ją jednak zgłosić do urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy od momentu powstania obowiązku podatkowego, czyli obciążenia rachunku darczyńcy – potwierdza skarbówka w niedawnej interpretacji. Eksperci oceniają interpretację jako... zaskakująco korzystną.

28.10.2023

Bez prawa do lekarza. Samotne matki ciężko chorych dzieci tracą ubezpieczenie

Domowe finanse Niepelnosprawność

W prawnej próżni znalazły się samotne matki dzieci z niepełnosprawnością. Przez niewydolny system orzekania na miesiące tracą prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, a wraz z nim ubezpieczenie zdrowotne. Nie mogą liczyć na podłączenie do ubezpieczenia małżonka. Nie zawsze spełniają kryterium dochodowe pomocy społecznej uprawniające do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Ministerstwo Zdrowia odsyła z pytaniami w tej sprawie do resortu rodziny. Ministerstwo rodziny - nie odpowiada.

26.10.2023

TSUE: Elektrycznego roweru nie trzeba obowiązkowo ubezpieczać

Domowe finanse Prawo europejskie Ubezpieczenia

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w ubiegłym tygodniu, że rower ze wspomaganiem elektrycznym nie jest objęty obowiązkiem ubezpieczenia pojazdów mechanicznych. Przesądza o tym fakt, że nie jest on napędzany wyłącznie siłą mechaniczną. Sprawa dotyczyła obywatela Belgii, ma jednak znaczenie również dla polskich rowerzystów.

25.10.2023

Za kredyt hipoteczny agentowi przysługuje prowizja

Domowe finanse Kredyty Kredyty frankowe

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego czy to przez konsumenta, czy też przez przedsiębiorcę, to poważna i brzemienna w skutkach decyzja. Dlatego coraz więcej przyszłych kredytobiorców decyduje się na skorzystanie z usług agenta. Jego praca wiąże się oczywiście z wynagrodzeniem, które oblicza się na specyficznych zasadach.

23.10.2023

Przy podziale majątku zawarcie ugody powinno być priorytetem

Prawo cywilne Domowe finanse

W sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd powinien w każdym stanie postępowania dążyć do ich ugodowego załatwienia. Ta regulacja znajduje zastosowanie do każdej sprawy cywilnej, w tym także do sprawy o podział majątku wspólnego, która rozpoznawana jest w trybie nieprocesowym. Ugoda może zostać zawarta zarówno w ramach toczącego się postępowania, jak i poza nim - pisze prof. Małgorzata Wojciechowicz.

17.10.2023

Wysokość świadczenia wspierającego uzależniona od skali, ale nie wiadomo jakiej

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Wciąż nie wiadomo według jakiej skali będzie oceniany poziom potrzeby wsparcia osoby z niepełnosprawnością, która będzie chciała starać się o świadczenie wspierające. Tymczasem jest ona kluczowa dla ustawy o świadczeniu wspierającym, bo to ocena w ramach skali może zadecydować o tym, czy ustawa spełni swoją rolę, czy jej założenia są chybione – zwracają uwagę eksperci. Podkreślają, że zapis o skali powinien być umieszczony w samej ustawie, a nie rozporządzeniu.

14.10.2023

Czy można żądać uznania bezskuteczności czynności prawnej upadłego dłużnika?

Domowe finanse Finanse

Przepisy Prawa upadłościowego przewidują możliwość uznania czynności prawnej dłużnika za bezskuteczną w stosunku do masy upadłości. Chodzi tu o czynności, które zostały dokonane jeszcze przed ogłoszeniem upadłości. W końcu po jej ogłoszeniu dłużnik ma niewielkie możliwości samodzielnego, a więc niezależnego od syndyka, rozporządzania swoim majątkiem.

12.10.2023

Dla kogo dodatkowe 500 zł z ZUS

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

W 2022 roku ponad 388 tys. osób z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji dostawało co miesiąc pieniądze z ZUS. Dodatek przyznawany jest od 1 października 2019 roku, ale nadal wiele problemów stwarza rozróżnienie pojęć niepełnosprawności i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

05.10.2023

Ustawa o Centralnej Informacji Emerytalnej weszła w życie

Domowe finanse Emerytury i renty

Rozwiązania wprowadzane ustawą o Centralnej Informacji Emerytalnej mają zapewnić zainteresowanym dostęp do informacji o stanie oszczędności emerytalnych i wysokości przyszłych świadczeń. Koszt utworzenia CIE rząd oszacował na 35 mln złotych.

05.10.2023

Wpis w dowodzie rejestracyjnym auta nie jest potrzebny, by skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej

Domowe finanse PIT

Osoba niepełnosprawna lub mająca na utrzymaniu osobę niepełnosprawną odliczy od dochodu wydatki na samochód w wysokości 2280 zł rocznie. By skorzystać z ulgi, trzeba być właścicielem lub współwłaścicielem auta, nie trzeba być jednak wpisanym do dowodu rejestracyjnego - potwierdza skarbówka. Mimo iż przepisy nie wymagają co do zasady gromadzenie dokumentów potwierdzających wysokość wydatku, to fiskus może ich zażądać.

30.09.2023

ZUS: Coraz więcej emerytów i rencistów

Domowe finanse Emerytury i renty

Dziesięć lat temu było ich niecałe 5 mln, dzisiaj ponad 6 mln osób dostaje co miesiąc emeryturę z ZUS. Liczba osób, które zakończyły aktywność zawodową z roku na rok wzrasta. Według najnowszych danych z marca 2023 r. wynika, że emerytury i renty w ZUS pobierało 7 890,4 tys. świadczeniobiorców. Najwyższy odsetek świadczeniobiorców, tj. 77,8 proc. stanowiły osoby pobierające emeryturę. Rentę z tytułu niezdolności do pracy pobierało 7,2 proc., a rentę rodzinną - 15,1 proc. świadczeniobiorców.

22.09.2023

GUS: W sierpniu przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach wyniosło 7363,57 zł

Domowe finanse Prawo pracy Spółki Małe i średnie firmy

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, wyniosło w sierpniu 2023 roku 7363,57 zł - ogłosił w czwartek Główny Urząd Statystyczny. Natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie w tym sektorze było nieco wyższe i wyniosło 7368,97 zł. Na stronie Urzędu opublikowane zostało też obwieszczenie prezesa GUS w tej sprawie.

21.09.2023

Dr Łuczak: Wzrost płacy minimalnej będzie silnym ciosem dla rynku pracy

Domowe finanse Administracja publiczna Prawo pracy

W roku 2024 płaca minimalna, podobnie jak w obecnym, wzrośnie dwukrotnie od stycznia i od lipca. Podwyżka będzie miała charakter rekordowy, bo sięgnie odpowiednio ponad 20 proc. w stosunku do 2023 r. Choć pozornie pracownicy powinni się cieszyć, bo ich wynagrodzenie wzrośnie, to nie można mieć złudzeń, iż tak duża zmiana nie pozostanie bez znaczenia dla rynku pracy - pisze dr Paweł Łuczak.

15.09.2023

Fiskus zarabia na rozstaniach - chce podatku od podziału mieszkania z kredytem

Domowe finanse PIT Podatek od spadków i darowizn Nieruchomości

Byłym partnerom trudno jest uniknąć zapłaty danin. Ten, kto przejmuje wspólne mieszkanie i spłatę kredytu, podlega podatkowi od spadków i darowizn. Od drugiej osoby, która zrzekła się swojej połowy mieszkania i uwolniła od spłaty hipoteki, fiskus żąda PIT. Eksperci ostrzegają, że rozliczenia po rozpadzie związków zarówno nieformalnych, jak też małżeństw, są pełne pułapek.

02.09.2023

Od sposobu wypłaty oszczędności zależy, czy uczestnik PPK zapłaci podatek

Domowe finanse Emerytury i renty PPK

O tym, czy środki zgromadzone w PPK wypłacić jednorazowo, czy w ratach, decyduje - co do zasady - uczestnik pracowniczych planów kapitałowych. Jeżeli wysokość pierwszej raty jest niższa niż 50 zł, środki można wypłacić tylko jednorazowo. Rozpoczęcie wypłaty środków z rachunku PPK warto rozważyć zwłaszcza w sytuacji, gdy uczestnik PKK w wieku 60+ nadal pracuje.

01.09.2023

WSA: Kwestionowanie obszaru strefy parkingowej przy egzekucji opłaty dodatkowej nie ma sensu

Samorząd terytorialny Domowe finanse

Naliczenie opłaty dodatkowej za parkowanie w strefie zależy od dwóch czynników: pozostawienia pojazdu w strefie oraz nieuiszczenia opłaty parkingowej. Kwestionowanie obszaru strefy w postępowaniu o egzekucję opłaty dodatkowej jest zatem bezskuteczne. Orzekł tak niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

31.08.2023

Kupujący pierwsze mieszkanie na rynku wtórnym nie zapłacą już PCC

Domowe finanse Doradca podatkowy Nieruchomości PCC

31 sierpnia wchodzą w życie zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych, które będą korzystne dla osób kupujących pierwsze mieszkanie na rynku wtórnym. Dzięki zwolnieniu z PCC zaoszczędzą od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych podatku. Ta sama ustawa wprowadza też jednak od 1 stycznia 2024 r. zmiany, które uderzą w inwestorów - dodatkowy podatek od zakupu szóstego i kolejnego mieszkania.

31.08.2023

Mandatu z radaru bez legalizacji nie da się uchylić

Drogi Domowe finanse

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę, że nie ma dziś przepisów, które umożliwiłyby uchylenie prawomocnego mandatu, gdy przy jego wymierzaniu funkcjonariusz dopuścił się rażącego naruszenia prawa, mającego istotny wpływ na postępowanie. Chodzi o kwestię, w której przez półtora roku policjanci z powiatu warszawskiego wystawili kierowcom 75 mandatów karnych za przekroczenie prędkości, posługując się laserowymi miernikami bez ważnych świadectw legalizacji.

27.08.2023

Oszuści udają pracowników skarbówki i wyłudzają dane

Domowe finanse Doradca podatkowy

Uwaga na połączenia z numerem 801 055 055. W trakcie rozmowy oszuści próbują uzyskać informację o uzyskiwanym wynagrodzeniu za pracę i numerze rachunku bankowego podatnika, na który jest ono wypłacane. Krajowa Informacja Skarbowa i urzędy skarbowe nie prowadzą telefonicznej weryfikacji rozliczeń pracodawców i nie zbierają w ten sposób informacji o dochodach podatników.

26.08.2023