Przychód ze sprzedaży rybek akwariowych zwolniony z PIT

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Przychody ze sprzedaży rybek akwariowych stanowią przychody z działalności rolniczej i są zwolnione z opodatkowania PIT. Warunek stanowi tu jednak brak zaliczenia prowadzonej działalności do działów specjalnych produkcji rolnej. Potwierdza to jedna z ostatnich interpretacji podatkowych wydana przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

01.04.2023

Waloryzacja świadczenia dla opiekunów niepełnosprawnych dwa razy w roku – RPO pisze do rządu

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Świadczenie pielęgnacyjne dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami jest waloryzowane raz w roku - w styczniu – zgodnie ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę. Tymczasem z powodu wysokiej inflacji minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie w 2023 roku dwa razy – w styczniu i w lipcu. Przepisy regulujące tryb waloryzacji świadczenia nie przewidują dwukrotnej podwyżki w ciągu roku, dlatego powinny zostać zmienione - uważa RPO.

31.03.2023

Pierwsze "trzynastki" już na kontach emerytów

Domowe finanse Emerytury i renty

ZUS co do zasady wypłaci "trzynastki" z kwietniową emeryturą lub rentą. Emeryci i renciści będą więc dostawać dodatkowe świadczenia w różnych terminach - w zależności od tego, kiedy otrzymują swoją emeryturę lub rentę, ale niektórzy z nich otrzymają swoje świadczenia nieco wcześniej - w związku z tym, że 1 kwietnia wypada w sobotę, pierwsze wypłaty zrealizowane zostały już na 31 marca.

31.03.2023

Lepiej regularnie wypłacać środki niż rezygnować z PPK

Domowe finanse Prawo pracy PPK

Rezygnacja pracownika z oszczędzania w pracowniczych planach kapitałowych (PPK) nie jest dla niego korzystna, mimo że może odczuć niższą wypłatę na koncie. Jeśli jednak policzy się korzyści, to okazuje się, że nawet wypłacanie pieniędzy w ciągu kilku miesięcy od rozpoczęcia oszczędzania opłaca się bardziej niż zrezygnowanie z uczestniczenia w programie.

31.03.2023

Trzynaste emerytury – pierwsze przelewy jeszcze w marcu

Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Milion seniorów swoje trzynastki otrzyma jeszcze marcu. Dodatkowe świadczenie pieniężne wypłacane jest w wysokości minimalnej emerytury. Dostaną je wszyscy emeryci i renciści – w sumie około 9,7 mln osób – poinformowało w czwartek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

30.03.2023

Ulga na powrót nie dla każdego podatnika

Domowe finanse PIT

Zwolnienie z opodatkowania PIT niektórych dochodów podatnika potocznie nazywane ulgą na powrót obejmuje przychody osiągnięte w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych przez podatników, którzy przenieśli miejsca zamieszkania na terytorium Polski po 31 grudnia 2021. Zwolnienie przysługuje jednak nie dla każdego powracającego do ojczyzny - kluczowe jest spełnienie kilku warunków.

30.03.2023

RPO apeluje o prace nad senackim projektem ważnym dla emerytów z innych roczników niż 1953

Domowe finanse Emerytury i renty

Stanisław Trociuk, zastępca rzecznika praw obywatelskich, wystąpił do poseł Urszuli Ruseckiej, przewodniczącej sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, o pilne podjęcie dalszych prac legislacyjnych nad projektem ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Projekt ma na celu objęcie skutkami wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca 2019 r., emerytów urodzonych także w innym roku niż 1953.

29.03.2023

PPK najmniej budzącym zaufanie elementem systemu emerytalnego

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne PPK

Polacy największe zaufanie mają do oszczędzania w ramach ZUS, następnie w OFE, potem w IKE/IKZE, a dopiero na końcu do intensywnie promowanych przez rząd PPK – wynika z badań przeprowadzonych przez Izbę Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych. Niski poziom zaufania do PPK potwierdza też to, że poziom partycypacji w PPK wynosi niepełne 35 proc.

29.03.2023

Od 1 kwietnia ZUS będzie korzystał z nowych tablic trwania życia

Domowe finanse Emerytury i renty

Od 1 kwietnia 2023 r. ZUS będzie korzystał z nowych tablic średniego dalszego trwania życia, ogłoszonych przez Główny Urząd Statystyczny. Co do zasady nie dotyczą one osób, które już przeszły na emeryturę – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Najnowsza tablica trwania życia pozwala obliczyć emeryturę osoby w wieku 60 lat niższą o 6,1 proc., a osoby w wieku 65 lat – o 6,6 proc. niż na podstawie poprzedniej tablicy.

28.03.2023

Urzędy zwróciły już ponad 10 mld zł podatku

Finanse publiczne Domowe finanse PIT

Podatnicy złożyli już ponad 5 mln deklaracji za pośrednictwem usługi Twój e-PIT. To 4 mln 603 tys. deklaracji PIT-37, 192 tys. deklaracji PIT-28, 92 tys. deklaracji PIT-38, 103 tys. deklaracji PIT-36, 6 tys. oświadczeń PIT-OP oraz 5 tys. deklaracji PIT-DZ - podało w poniedziałek Ministerstwo Finansów. Urzędy skarbowe zwróciły podatnikom już łącznie ponad 10 mld zł podatku – podał resort w komunikacie.

27.03.2023

Pracownik przyłapany na niewłaściwym wykorzystywaniu L4 może być ukarany

Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Pojedyncze kontrole zwolnień lekarskich zyskują na popularności. Wpływa na to rekordowa liczba wystawionych w 2022 roku L4 czy łatwiejszy niż kiedykolwiek dostęp do zwolnień za pośrednictwem teleporad. Nie bez znaczenia pozostaje też inflacja oraz kryzys energetyczny, który skłania przedsiębiorców do poszukiwania oszczędności i kontrolowania pracowników na L4, co do których zachodzi podejrzenie nadużyć.

27.03.2023

GUS opublikował tablice dalszego średniego trwania życia kobiet i mężczyzn - nowe emerytury będą niższe

Domowe finanse Emerytury i renty

Kobieta, która zdecyduje się na przejście na emeryturę z chwilą ukończenia 60 roku życia, otrzyma emeryturę, którą ZUS ustali, dzieląc zgromadzony przez nią kapitał przez 254,3 miesiące dalszego trwania życia (238,9 miesięcy - w 2022 r.). Mężczyźnie, który skończy aktywność zawodową po ukończeniu 65 lat, ZUS wyliczy emeryturę dzieląc jego kapitał przez 210 miesięcy (w 2022 r. - 196,2).

27.03.2023

Bon turystyczny można pobrać tylko do 31 marca 2023 r.

Domowe finanse

To już ostatni dzień, kiedy z PUE ZUS można pobrać bon turystyczny. Ostateczny termin upłynie 31 marca 2023 r., ale można nim opłacić zaliczkę np. na tegoroczne wakacje. Ważne, aby płatność nastąpiła przed 31 marca, czyli dniem, w którym upływa termin obowiązywania programu. Z danych ZUS wynika, że płatności bonem dokonano już ponad 5 mln razy.

27.03.2023

Egzekucja nie tylko z wynagrodzenia pracownika będzie dużo prostsza - ustawa opublikowana

Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Pracownicy nie uciekną już tak łatwo przed egzekucją administracyjną. ZUS będzie bowiem mógł ściągać zobowiązania nie tylko z ich wynagrodzenia, ale i z okresowych świadczeń pieniężnych, w tym świadczenia pieniężnego przysługującego z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wypłacanych im przez pracodawcę w okresie zatrudnienia, a także przez rok od rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

27.03.2023

Auto z Kataru bez akcyzy, ale trzeba udowodnić spełnienie warunków

Domowe finanse Akcyza

Samochód używany do celów osobistych w Katarze sprowadzony do Polski z zamiarem używania go w takim samym celu, w jakim był używany na terytorium państwa trzeciego, może korzystać ze zwolnienia z podatku akcyzowego po spełnieniu łącznie kilku warunków. Podatnik musi jednak udowodnić ich spełnienie. A eksperci zalecają ostrożność przy podejmowaniu takich decyzji.

25.03.2023

Fundusz Rezerwy Demograficznej dorzuci się do trzynastki dla emerytów i rencistów

Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty

Rząd chce wykorzystać 5 mld zł z Funduszu Rezerwy Demograficznej na nieoprocentowaną pożyczkę na realizację dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów oraz kosztów obsługi wypłaty tego świadczenia. Kwota pożyczki do 24 marca 2023 r. zostanie przekazana jednorazowo na rachunek Funduszu Solidarnościowego. Rozporządzenia w tej sprawie zostało już przekazane do podpisu premiera.

23.03.2023

Będzie nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych. Rząd rozpatrzy projekt ustawy

Pomoc społeczna Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Projekt ustawy wprowadzającej nowe świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych został dziś skierowany pod obrady Rady Ministrów - poinformowało w środę Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Projekt przewiduje również możliwość dorabiania przez opiekunów do świadczenia pielęgnacyjnego, o co oni zabiegali od lat.

22.03.2023

Będą podwyżki dla pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Finanse publiczne Domowe finanse Administracja publiczna Prawo pracy

Szef KPRM przygotowuje zmianę przepisów w sprawie wynagradzania pracowników w kancelarii premiera. Ma ona uwzględniać średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej, przewidziany w projekcie budżetu na ten rok. W efekcie wzrosną stawki wynagrodzenia zasadniczego a kancelaria jako pracodawca będzie mogła kształtować wynagrodzenia pracowników w ramach polityki kadrowo-finansowej.

22.03.2023

Nie każdego emeryta z podatku dochodowego rozliczy ZUS

Domowe finanse Emerytury i renty PIT

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysłał w 2023 roku kilka milionów formularzy PIT do osób, które w 2022 roku chociaż raz pobrały świadczenie z ZUS, np. emeryturę, rentę lub zasiłek. Nie każdy otrzymany PIT oznacza, że Zakład rozliczył emeryta i teraz może on z założonymi rękoma czekać na zwrot nadpłaconego podatku z urzędu skarbowego. Doradcy podatkowi radzą sprawdzić, jaki PIT wystawił ZUS i na wszelki wypadek zajrzeć, co przygotował fiskus.

22.03.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski