Nowy okres rozliczeniowy w programie 800+ rozpoczął się 1 czerwca tego roku i potrwa do 31 maja 2025 r. Rodzice, którzy chcą otrzymywać świadczenie, powinni złożyć wniosek.

Ze statystyk ZUS wynika, że duża część uprawnionych nie złożyła jeszcze wniosków o świadczenie. - Warto zrobić to jeszcze w czerwcu, bo dzięki temu wypłaty można się spodziewać najpóźniej do końca sierpnia z wyrównaniem za czerwiec i lipiec - podpowiada ZUS. Jeśli rodzice złożą wniosek po 30 czerwca, nie otrzymają już wyrównania za ten miesiąc. Prawo do świadczenia będzie przysługiwało im od momentu złożenia dokumentów, czyli wniosek złożony w lipcu będzie oznaczał wypłatę świadczenia od lipca.

Sprawdź w LEX:

-> Czy świadczenie wychowawcze nadal należy się matce, która fizycznie nie zamieszkuje wspólnie z dzieckiem? >

-> Czy w związku z podejrzeniem marnotrawienia świadczenia wychowawczego, OPS może wnioskować do ZUS celem zamienienia formy wypłaty na niefinansową? >

 

Jak sprawdzić, czy złożyliśmy wniosek?

Świadczenie 800+ przysługuje niezależnie od osiąganych dochodów na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat,. Pieniądze są przekazywane jedynie w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy.

Jeśli rodzic bądź opiekun dziecka nie jest pewny, czy złożył wniosek o 800+ na nowy okres, może to sprawdzić, logując się na PUE ZUS. Można tam upewnić się, czy wniosek wpłynął bez względu na to, jakim kanałem został złożony, tj. czy był wysyłany przez PUE, bankowość elektroniczną, Emp@tię czy aplikację mobilną mZUS.

Zobacz również: Termin na złożenie wniosku o 800+ w 2024 roku

W zakładce → Rodzina 800+ w oknie Szczegóły Twoich wniosków można sprawdzić, nie tylko czy wniosek wpłynął do ZUS,  ale także jaki jest stan obsługi tego wniosku, np. że jest w trakcje obsługi albo że świadczenie zostało przyznane.

Jeśli klient, który nie miał dotychczas konta na PUE ZUS, a złożył wniosek o świadczenie wychowawcze przez bankowość elektroniczną lub za pośrednictwem portalu Emp@tia, to konto na PUE utworzyło się automatycznie, a na adres e-mailowy wskazany we wniosku o świadczenie wychowawcze klient otrzymał dane do logowania na to konto.

Zobacz też linię orzeczniczą: Orzeczenie sądu o sprawowaniu opieki naprzemiennej, jako podstawa do wypłaty świadczenia wychowawczego na rzecz rodzica sprawującego taką opiekę >

 

Nowość
Nowość

Krystian Markiewicz, Marta Szczocarz-Krysiak

Sprawdź