Uniemożliwienie rodzicom pochowania dzieci na wybranym przez nich cmentarzu narusza prawo do...
Katarzyna Warecka
08.06.2018
Prawo rodzinne
Do 800 zł na członka rodziny będzie uprawniało do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Obecnie to...
Patrycja Rojek-Socha
06.06.2018
Prawo rodzinne
Na stronie www.obywatel.gov.pl dostępna jest nowa usługa. Rodzice posiadający aktualny Profil...
Patrycja Rojek-Socha
31.05.2018
Prawo rodzinne

Portale po RODO wymuszają dane

Prokuratura Policja RODO
Portale internetowe stosują różnego rodzaju triki, by wbrew wymogom wynikającym z RODO pozyskiwać...
Patrycja Rojek-Socha
31.05.2018
Prokuratura Policja RODO
Roszczenie o naprawienie szkody, wynikłej ze zbrodni lub występku, popełnionego przez sprawcę wobec...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.05.2018
Każdy zatrzymany powinien mieć dostęp do pomocy prawnej z urzędu. To skutecznie zapobiegałoby...
Patrycja Rojek-Socha
23.05.2018
Prawnicy Policja
Analizujemy wstępnie możliwość pozwolenia kandydatom na kierowców na jazdy bez uprawnień pod opieką...
Krzysztof Sobczak
22.05.2018
Prawo rodzinne
Przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt przewiduje...
Krzysztof Sobczak
22.05.2018
Prawo rodzinne

Niepełnosprawny uczeń nie straci prawa do pomocy

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Likwidacja stanowiska asystenta nauczyciela pozbawi dzieci dostępu do nauki obawiają się rodzice...
Monika Sewastianowicz
17.05.2018
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Obniżenie - z jednej czwartej minimalnego wynagrodzenia, czyli nieco ponad 500 zł, do stałej...
Patrycja Rojek-Socha
15.05.2018
Prawo karne
Małe szanse na przyznanie obywatelstwa mają spadkobiercy osób wypędzonych z Polski po II wojnie...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.05.2018
Prawo rodzinne
Od czerwca renta socjalna wyniesie 878,12 zł netto - to 132,94 zł więcej niż obecnie. Pierwsze...
Agnieszka Matłacz
14.05.2018
Emerytury i renty
Obniżenie - z jednej czwartej minimalnego wynagrodzenia, czyli nieco ponad 500 zł, do stałej...
PAP
14.05.2018
Prawo karne
Podniesienie renty socjalnej nie zakończy problemów protestujących w Sejmie. Powinniśmy domagać się...
Krzysztof Sobczak
11.05.2018
Emerytury i renty
Sąd Najwyższy wskazał, że jeśli sąd wyda wyrok, którym uzna obwinionego za winnego popełnienia...
Aleksandra Partyk
10.05.2018
Osoby zalegające z alimentami powinny odpracowywać swój dług w ramach prac społecznie użytecznych -...
Patrycja Rojek-Socha
07.05.2018
Prawo rodzinne
Przewinienie dyscyplinarne lekarza nie jest przestępstwem, dlatego, że nie zawsze znamiona czynu...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.05.2018
Pacjent
Kulejąca egzekucja spraw ze stosunków między rodzicami, a dziećmi powoduje wzrost popularności...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.04.2018
Prawo karne
Matka, która nie stawiła się z dzieckiem na badanie przed obowiązkowymi szczepieniami naraża się na...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.04.2018
Prawo rodzinne
Bariery architektonieczne dla osób z niepełnosprawnościami niewystarczająca powierzchnia cel, brak...
Patrycja Rojek-Socha
26.04.2018
Prawo karne
Naczelny Sąd Administracyjny miał odpowiedzieć na pytanie, czy w budynku należącym do historycznego...
24.04.2018
Komitet ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet (CEDAW) poinformował polski rząd o rozpoczęciu...
Krzysztof Sobczak
24.04.2018
Prawo rodzinne
Jeśli dłużnik alimentacyjny domaga się rozłożenia zadłużenia na raty, to obowiązkiem organu jest...
Aleksandra Partyk
22.04.2018
Prawo rodzinne
W jakich sytuacjach trzeba uzyskać zgodę na przetwarzanie danych pacjenta oraz czy zgodnie z...
Alicja Plichta
06.04.2018
Opieka zdrowotna RODO
W przypadku, gdy w następstwie niewykonania orzeczenia o władzy rodzicielskiej dziecko targnie się...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.04.2018
Prawo rodzinne
Zastępca rzecznika dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego w Rzeszowie zdecydował o wszczęciu...
PAP
04.04.2018
Prawo rodzinne
Katowicki Sąd Apelacyjny orzekł, że nie zawsze celowym jest wpisanie danych skazanego do...
Aleksandra Partyk
01.04.2018
Prawo karne
Trwają prace nad utworzeniem rejestru uporczywych dłużników alimentacyjnych, wobec których sąd...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.03.2018
Prawo rodzinne
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku* z 22 marca uznał, że odebranie władzy rodzicielskiej i...
Katarzyna Warecka
28.03.2018
Prawo rodzinne