Jeśli nie będziemy segregować śmieci, możemy zapłacić nawet cztery razy więcej, niż ustali gmina za zbieranie śmieci selektywnie. Powinno to zniechęcić do mieszania odpadów. Problem i tak będzie w blokach, gdzie pojemniki są wspólne i trudno ustalić, kto wrzucił śmieci niewłaściwie. A wtedy wszyscy mogą zapłacić więcej, mimo że segregują, nawet gdy tylko jeden sąsiad tego nie robi.
Katarzyna Kubicka-Żach
16.08.2019
Samorząd terytorialny Środowisko
Słabym ogniwem rozpatrywania spraw dotyczących przemocy w rodzinie jest etap przyjmowania, a zawiadomień czy kwalifikowania czynów ściganych z oskarżenia prywatnego - uważają eksperci. Tu - według nich - dochodzi do błędów, które mogą prowadzić do uniewinnienia sprawcy czy umorzenia sprawy.
Patrycja Rojek-Socha
16.08.2019
Wymiar sprawiedliwości
W praktyce procedury bankowe dotyczące nieautoryzowanych transakcji opierają się na tym, jak regulacje powinny według banków wyglądać, a nie jak one są opisane w ustawie o usługach płatniczych. To się po prostu bankom bardziej opłaca - uważa Izabela Dąbrowska-Antoniak, dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w biurze Rzecznika Finansowego.
Jolanta Ojczyk
16.08.2019
Domowe finanse Finanse
Brak pieniędzy na wyspecjalizowane oddziały dziecięce, umieszczanie dzieci na oddziałach dla dorosłych, przemoc, w tym przemoc seksualna, dorosłych pacjentów względem małoletnich - to niektóre problemy, na które w piśmie skierowanym do ministra zdrowia wskazuje Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Przypomina, że Polska powinna w tym zakresie wypełniać standardy wynikające choćby z Konwencji o Prawach Dziecka.
Patrycja Rojek-Socha
15.08.2019
Opieka zdrowotna
Andrzej Duda powiedział, że w tej chwili nie ma takich planów ani założeń, a doniesienia o możliwości obniżenia wojskowych emerytur są "absolutną nieprawdą". Zapewnił, że nigdy nie podpisze takiej ustawy.
Patrycja Rojek-Socha
15.08.2019
Prawo pracy
Zagwarantowanie wszystkim obywatelom pełnego prawa do swobodnego głoszenia ich poglądów w okresie kampanii wyborczej to mój priorytet - zadeklarował w środę nowo powołany minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.
Krzysztof Sobczak
15.08.2019
Administracja publiczna Policja
Tylko niespełna połowa użytkowników portali społecznościowych próbowała zmienić ustawienia prywatności w swoim profilu osobistym z ustawień domyślnych. Pozostali mają zaufanie do serwisów społecznościowych albo nie wiedzą, że można to zrobić – wynika z badania przeprowadzonego przez Komisję Europejską.
Krzysztof Sobczak
15.08.2019
RODO
Jeśli rodzic cierpi na chorobę alkoholową lub jest uzależniony od narkotyków, może stracić władzę rodzicielską. Kluczowe dla sądu rodzinnego jest to, czy nałóg rodzica godzi w dobro dziecka. Na decyzję sądu wpływ ma ewentualna decyzja o terapii – wskazują eksperci.
Aleksandra Partyk
15.08.2019
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Powód przekazał pozwanym pieniądze z uwagi na ich rozliczenia z jego partnerką. Strony nie łączyła jednak umowa pożyczki. Twierdzenia powoda, że strony zawarły taki kontrakt okazały się niewiarygodne. Co prawda umowa pożyczki może być zawarta w formie ustnej, ale konieczne jest udowodnienie tej okoliczności – orzekł Sąd Okręgowy w Poznaniu.
Aleksandra Partyk
15.08.2019
Prawo cywilne Domowe finanse
Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał w ostatnim czasie kilka rozstrzygnięć, w których stwierdził, że polskie sądy niedostatecznie pouczyły strony procesu o przysługujących im prawach. Chodzi o sytuacje, w których obywatele wytoczyli procesy cywilne - a nie mieli adwokata. RPO wystąpił w tej sprawie do ministra sprawiedliwości.
Patrycja Rojek-Socha
15.08.2019
Wymiar sprawiedliwości
Sytuacja mocno nietypowa - tak w rozmowie z Prawo.pl przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Leszek Mazur ocenia kandydowanie do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego dwóch członków Rady - wiceprzewodniczącego sędziego Dariusza Drajewicza i sędziego Rafała Puchalskiego. Prezydium Rady w przyszłym tygodniu ma zająć się sprawą.
Patrycja Rojek-Socha
14.08.2019
Wymiar sprawiedliwości
Projekt ustawy o dekoncentracji mediów "nie jest obiektem prac rządu" - poinformował w środę wicepremier Jacek Sasin. Tymczasem wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński powiedział dwa dni wcześniej, że ustawa o dekoncentracji kapitału w mediach "jest przygotowana". - Jeżeli będzie decyzja polityczna to ją wprowadzimy - zadeklarował.
Krzysztof Sobczak
14.08.2019
Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił rozstrzygnięcie wojewody śląskiego, który stwierdził nieważność uchwały radnych Częstochowy premiującą podczas rekrutacji do przedszkoli zaszczepione dzieci. W Katowicach przy rekrutacji do miejskich żłobków już od września zaszczepione dzieci dostaną dodatkowe punkty. Także Poznań, Warszawa, Sosnowiec chcą premiować zaszczepione dzieci.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
14.08.2019
Samorząd terytorialny Opieka zdrowotna
Naruszenie zasady sądowego wymiaru sprawiedliwości, obchodzenie zasady domniemania niewinności, niesprecyzowany cel oraz problematyczny zakres działania - to według Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka główne wady projektu ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
Krzysztof Sobczak
14.08.2019
Prawo karne Prawo rodzinne
Jeżeli komornik w ciągu 7 lat nie zostanie magistrem prawa, jego powołanie na to stanowisko wygaśnie - wynika z zapisów nowej ustawy o komornikach sądowych z 2018 r. W ocenie RPO to narusza konstytucyjne prawa komorników, którzy w chwili powołania nie byli zobowiązani do posiadania wyższego wykształcenia prawniczego.
Patrycja Rojek-Socha
14.08.2019
Wymiar sprawiedliwości
Łamiący prawo muszą być pociągani do odpowiedzialności - oświadczył polski minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, który we wtorek w Nowym Jorku przewodniczył posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ na temat prawa humanitarnego. 
Krzysztof Sobczak
14.08.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
W środę 14 sierpnia wchodzą w życie przepisy dotyczące nowych znaków informujących o odcinkowym pomiarze prędkości. Zdaniem resortu infrastruktury, który je przygotował, bardziej czytelne oznakowanie ma pomóc rozróżnić znaki odcinkowego pomiaru prędkości od punktowego.
Krzysztof Sobczak
14.08.2019
Administracja publiczna
Nowe przepisy dotyczą tworzenia sieci urzędników łącznikowych ds. migracji. Jednym z ich głównych założeń jest usprawnienie zbierania i wymiany informacji o tak istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa kwestiach, jak grupy przestępcze zajmujące się przemytem i handlem ludźmi, podrabiania i fałszowania dokumentów tożsamości, czy np. sposoby i środki przeciwdziałania nielegalnej imigracji.
Patrycja Rojek-Socha
14.08.2019
Wymiar sprawiedliwości Policja

Będzie wsparcie dla gmin na WiFi

Administracja publiczna
W sumie gminy mają otrzymać 120 mln zł na uruchomienie punktów dostępu do WiFi w miejscach publicznych. Maksymalne kwota dofinansowania ma wynieść 64 368 zł. Zapowiedział to minister cyfryzacji Marek Zagórski. Chodzi o program "Internet dla każdego".
Patrycja Rojek-Socha
13.08.2019
Administracja publiczna
Ułatwienie i przyspieszenie załatwiania spraw urzędowych to główny cel zmian proponowanych w przyjętym we wtorek przez rząd projekcie nowelizacji pakietu ustaw dotyczących funkcjonowania administracji publicznej. M.in. powstać ma Rejestr Danych Kontaktowych, który zapewni bezpośredni kontakt administracji z obywatelem.
Krzysztof Sobczak
13.08.2019
Administracja publiczna
Sankcje na operatorów, którzy nie wypełniają obowiązków informacyjnych, wynikających z rozporządzenia unijnego w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek - to jedna ze zmian proponowanych w przyjętym we wtorek przez rząd projekcie nowelizacji ustawy Prawo pocztowe oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Krzysztof Sobczak
13.08.2019
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Wprowadzony ponad rok temu system ochrony danych osobowych zaczyna sprawnie funkcjonować, a obywatele są bardziej świadomi swoich praw - wynika z badania Komisji Europejskiej. KE odnotowuje przy okazji, że coraz więcej krajów na całym świecie wprowadza takie przepisy, wykorzystując unijne standardy.
Krzysztof Sobczak
13.08.2019
Prawo gospodarcze RODO
Termin zgłaszania kandydatów upłynął w poniedziałek - 12 sierpnia. Jest sześć wakatów. Na liście najwięcej jest sędziów sądów rejonowych i radców prawnych. Są też prokuratorzy Prokuratury Krajowej - m.in. Jarosław Duś, który już raz próbował dostać się do Izby Dyscyplinarnej - prezydent nie powołał go w związku z medialnymi informacjami o dyscyplinarkach prokuratora.
Patrycja Rojek-Socha
13.08.2019
Wymiar sprawiedliwości
Złożenie przez sędziego podpisu na liście poparcia kandydata do KRS nie stanowi wykonania jakiegokolwiek obowiązku w ramach sprawowania władztwa publicznego. Dane osobowe sędziego, w tym jego PESEL, które znajdują się na takich listach nie są więc danymi funkcjonariuszy publicznych - tak prezes UODO uzasadnia swoją decyzję o wstrzymaniu Kancelarii Sejmu od upublicznienia tych list. Kancelarię zobowiązał do tego swoim wyrokiem Naczelny Sąd Administracyjny.
Patrycja Rojek-Socha
13.08.2019
Wymiar sprawiedliwości

Prawie 33 mln zł kary dla UPC za niedozwolone klauzule w umowach 

Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Firma UPC ma zapłacić prawie 33 mln zł kary za stosowanie niedozwolonych klauzul w umowach, a także zwrócić klientom niesłusznie naliczone opłaty. Chodzi m.in. o możliwość jednostronnego podwyższania abonamentu za kablówkę oraz zmiany istotnych warunków w wykonywanych umowach.
Krzysztof Sobczak
13.08.2019
Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Ustawa o VAT umożliwia podróżnym zwrot podatku zapłaconego przy zakupach. Wydana kwota nie może być jednak niższa niż 200 złotych brutto. Podróżny musi też przedstawić odpowiednie dokumenty. Przypomniało to właśnie Ministerstwo Finansów.
Krzysztof Koślicki
13.08.2019
VAT
Trzech prawników: radca prawny Michał Pietrzyk, Sara Synowiec i Katarzyna Kobyłecka zasilą działy prawa pracy oraz prawa nowych technologii i własności intelektualnej.
Patrycja Rojek-Socha
13.08.2019
Rynek
Czy poszkodowanemu, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, przysługuje odszkodowanie z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez rodzinę? - na to pytanie odpowie we wrześniu Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej. Niektórzy ubezpieczyciele uważają, że 5 zł za godzinę wystarczy, inni nie chcą płacić opiekunom wcale.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.08.2019
Prawo cywilne Pomoc społeczna
Samorząd odmówił objęcia młodego cudzoziemca programem integracyjnym, ponieważ rodzina chłopca już raz korzystała z takiej pomocy przed jego urodzeniem. WSA w Gdańsku uznał, że nie było to słuszne rozstrzygnięcie, ponieważ każdy cudzoziemiec nabywa własne potrzeby integracyjne, które są niezależne od potrzeb pozostałych członków jego rodziny.
Dorian Lesner
13.08.2019
Pomoc społeczna Administracja publiczna
Adwokaci chcą zwiększyć świadomość prawną Polaków i zachęcić ich do korzystania ze swoich porad jeszcze przed podjęciem czynności prawnych. Pomóc ma w tym m.in.portal internetowy AdwokatwKazdymPrzypadku.pl, na którym zamieszczane są informacje i porady dotyczące różnych sytuacji - począwszy od spraw rodzinnych, w tym rozwodów, po umowy z pracodawcą i reklamacje.
Patrycja Rojek-Socha
13.08.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski