- Już po raz piąty emeryci i renciści otrzymają swoje trzynaste świadczenia. To aż 15,4 mld zł dodatkowego wsparcia finansowego dla seniorów - mówi cytowana w komunikacie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej minister Marlena Maląg. I dodaje: - W tym roku na stałe planujemy również wprowadzić wypłatę czternastych świadczeń, które są bardzo ważnym wsparciem w szczególności dla osób pobierających najniższe świadczenia.  

Czytaj również: Fundusz Rezerwy Demograficznej dorzuci się do trzynastki dla emerytów i rencistów>>

Ile wyniesie trzynastka, kiedy zostanie wypłacona i kto ją otrzyma  

13. emerytura przysługuje w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku.  W 2023 r. to 1588,44 zł (brutto). Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłacane jest „z urzędu” wraz kwietniową emeryturą lub rentą. W przypadku świadczeń i zasiłków przedemerytalnych trzynastka jest wypłacana w maju wraz z tymi świadczeniami.

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje osobom, które 31 marca roku, w którym wypłacane jest to świadczenie, mają prawo do:

  • emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej,
  • renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych,
  • renty szkoleniowej,
  • renty socjalnej,
  • renty rodzinnej – w tym renty rodzinnej po inwalidzie wojennym lub wojskowym oraz rent rodzinnych wypadkowych,
  • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
  • świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
  • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
  • świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.
  • Czytaj w LEX: Odrębności związane z opodatkowaniem zagranicznej emerytury osoby pracującej w służbie publicznej >>>