Wywiad skarbowy będzie mógł podsłuchiwać firmy

Z finalizowanych w Sejmie prac nad projektem ustawy wprowadzającej zmiany w kompetencjach dziewięciu służb specjalnych wynika, że wywiad skarbowy będzie mógł podsłuchiwać przedsiębiorców i podatników...

23.11.2010

W urzędzie skarbowym posłużymy się numerem PESEL

Przyjęcie numeru PESEL za identyfikator podatkowy dla osób fizycznych objętych tym rejestrem, nieprowadzących działalności gospodarczej i niebędących podatnikiem podatku VAT przewiduje resort...

23.11.2010

Senat m.in. o tzw. ustawie antydyskryminacyjnej

Na rozpoczynającym się w środę dwudniowym posiedzeniu Senat zajmie się m.in. tzw. ustawą antydyskryminacyjną, która ma dostosować krajowe regulacje o równym traktowaniu do wymogów Unii Europejskiej....

23.11.2010

Kuratorów zastąpią patrole interwencyjne

Rząd chce, aby część osób zatrudnionych w kuratoriach oświaty stała się pracownikami urzędów wojewódzkich. Pozostali zamiast pracować za biurkiem, będą kontrolować szkoły.

23.11.2010

Posłowie popierają ograniczenie subwencji dla partii

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych poparła we wtorek projekt PO nowelizacji ustawy o partiach politycznych, zakładający zmniejszenie o połowę w latach 2012-2013 subwencji dla partii politycznych...

23.11.2010

Firmy łatwiej dostaną kredyt technologiczny

Nowe regulacje zachęcające przedsiębiorców do korzystania z kredytu technologicznego i dostosowuje przepisy dotyczące jego przyznawania do unijnych zasad udzielania pomocy publicznej, wprowadzić ma...

23.11.2010

Nowelizacja ustawy o NIK wejdzie w życie

Nowelizacja ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, przewidująca audyt zewnętrzny oraz kadencyjność dyrektorów i wicedyrektorów Izby, wejdzie w życie po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw. Według rzecznika...

22.11.2010

Będzie więcej praw dla samozatrudnionych

Zatrudniony na umowę-zlecenie będzie mógł żądać podwyżki, jeśli otrzymali ją inni zleceniobiorcy. Będzie też miał prawo do odszkodowania.Takie zmiany przewiduje ustawa o równym traktowaniu, którą w...

22.11.2010

Jeszcze w tym roku prace nad ustawą dot. cmentarzy

Prace zespołu, mającego przygotować nową ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych, która m.in. ma uregulować kwestie rozsypywania prochów w tzw. ogrodach pamięci, powinny rozpocząć się jeszcze przed...

20.11.2010

Ustawa o święcie Trzech Króli podpisana

Prezydent Brinisław Komorowski podpisał ustawę ustanawiającą 6 stycznia, czyli święto Trzech Króli, dniem wolnym od pracy. Tymczasem eksperci twierdzą, że jest ona sprzeczna z Konstytucją i...

19.11.2010